Culturi de legume din răsaduri. Sfaturi de la Agris

 

rasad-pepene_A-678x38110 PAŞI CARE FAC DIFERENŢA

 1. Plantarea ar trebui sӑ fie facutӑ cât mai repede posibil din momentul recepționӑrii rӑsadurilor (vara ar fi de preferat sӑ fie fӑcutӑ plantarea dupӑ amiazӑ). Plantarea ar trebui fӑcutӑ dupӑ o stocare de 4-6 ore dacӑ transportul s-a efectuat cu un camion climatizat.
 2. Cubul cu pӑmânt al rӑsadului trebuie sӑ fie bine umectat. Pentru aceasta, înainte de a efectua plantarea, tӑvița cu alveole trebuie scufundatӑ în apӑ (pânӑ la nivelul tulpinei plantelor) pentru câteva secunde. In aceast mod vӑ asigurați cӑ aveți un cub cu pӑmânt umectat corespunzӑtor.
 3. Pӑmântul trebuie sӑ fie umed dar nu mocirlos în timpul plantӑrii.
 4. Gӑurile din pӑmânt ar trebui fӑcute cu mâna și mӑrimea lor trebuie sӑ fie proporționalӑ cu mӑrimea cubului care trebuie plantat. Gӑurile prea mari au ca efect oxidarea rӑdӑcinilor din cauza faptului ca planta rӑmâne în aer.
 5. Planta trebuie acoperitӑ cu un strat de pӑmânt care sӑ depӑșeascӑ cu 3-4 mm nivelul cubului. Atenție la plantele altoite sӑ nu se depăşească punctul de altoire.
 6. Irigați plantele dupӑ plantare.
 7. Efectuati urmӑtoarea irigare dupӑ ce umiditatea din sol s-a redus.
 8. Aplicați îngrӑșӑminte echilibrate ca de ex. 20-20-20 din prima sӑptӑmânӑ, prin instalația de picurare
 9. Dupӑ primele 10 zile creștem cantitatea de apӑ care se administreazӑ la o udare dar scӑdem frecvența udӑrilor.
 10. Pӑstrați temperaturile minime pentru noapte și zi recomandate pe specie (important pentru culturile de serӑ).

PEPENI VERZI ȘI GALBENI ALTOIȚI

 1. De ce plante altoite în loc de plante normale
 2. Infestarile solului nu mai pot fi combӑtute cu substanțe chimice obisnuite, nu mai putem avea culturi nealtoite fӑrӑ sӑ întâmpinӑm probleme deosebite. Bolile de sol ca Fusarium nu pot fi combӑtute ușor, așa cӑ trebuie sӑ folosim plante de pepeni verzi și galbeni altoite pentru a putea cultiva același teren în fiecare an.
 3. Soluția pentru un teren “slab ” este folosirea de plante altoite deoarece acestea asigurӑ mai multӑ vigoare, putere, producție și calitate. Istoricul terenului este un aspect foarte important, așa cӑ trebuie sӑ știm foarte sigur nivelul de fertilitate al terenului precum și bolile de sol prezente.
 4. Nivelul producției și mӑrimea fructelor sunt evidente la un teren cu plante de pepeni verzi și galbeni altoiți. Chiar dacӑ se folosește doar jumӑtate din numӑrul de plante utilizate în mod obișnuit, producția poate fi dublӑ, calitatea este mai bunӑ și mӑrimea fructelor este mai mare.
 5. Vigoarea plantelor altoite provine de la sistemul radicular care este mai dezvoltat și datoritӑ acestuia sunt mai rezistente la temperaturi scӑzute, nematozi și Fusarium.
 6. Rezistențele și toleranțele dupӑ cum am menționat mai sus, sunt cele mai importante aspecte pentru cӑ asigurӑ perioade mai lungi de recoltare și toleranța la condiții de mediu grele (temperaturi foarte scӑzute sau foarte ridicate).

Avantajele folosirii plantelor de pepeni verzi și galbeni altoiți sunt:

 1. Plante sӑnӑtoase din momentul în care plantele pleacӑ din ferma de rӑsaduri pânӑ la plantarea în câmp.
 2. Uniformitatea plantelor. Toate plantele au aceeași mӑrime și se vor dezvolta în mod uniform.
 3. Planificarea mai bunӑ a perioadelor de producție și recoltare.
 4. Recoltare mai timpurie și prețuri mai mari, datoritӑ unui start mai bun.
 5. Mai puține substanțe chimice folosite datoritӑ toleranțelor ridicate pe care le au plantele altoite.
 6. Mai puțin de lucru, deoarece cultivatorul nu mai pierde timp cu producerea rӑsadului.
 7. Folosirea unei tehnici moderne de producție.

Compatibilitatea între altoit și portaltoi

Alegerea portaltoiului și a altoiului este foarte importantӑ. Pepenele verde este compatibil cu portaltoii de tip interspecic (C. Maxima x C. Moschata spp.), dar si cu tipul lagenaria (Lagenaria siceraria).

Plantele altoite de pepene galben au compatibilitate de 90% cu portaltoiul de tip interspecific (C. Maxima x C. Moschata spp.), dar aici pot apӑrea probleme fiziologice cum ar fi “moartea subitӑ a pepenului galben”. Intre timp, dupa mulți ani de cercetare, am reusit sӑ gӑsim un portaltoi de pepene galben cu rezultate excelente în Franta, Italia și Grecia.

Alegerea firmei de rasaduri potrivita pentru productia de plante altoite

Agris este firma potrivitӑ pentru producerea de rӑsaduri altoite de calitate, având un personal specializat pentru acestea, precum și laboratoare moderne complet echipate. Putem produce între 750.000 si 1.000.000 de plante altoite pe saptamana.

Alegerea firmei de rӑsaduri este foarte importantӑ. Agris participӑ la multiple programe, în colaborare cu institutii europene pentru crearea de noi varietӑți adecvate pentru nevoile cultivatorilor europeni.

De ce AGRIS ?

AGRIS dispune de spații de producție excelente și personal specializat dupӑ cum am prezentat anterior, precum si de cunostinte unice in tehnologia producerii de plante altoite. Agronomii noștri acordӑ consultanțӑ tehnicӑ pe perioada cultivӑrii. Transportul plantelor se face cu siguranțӑ maxima și la timpul stabilit.

De ce rӑsaduri de la AGRIS ?

 1. Plante uniforme și sӑnӑtoase
 2. Plante cu un sistem radicular bogat și puternic
 3. Plante cu o rӑdӑcinӑ și tulpinӑ echilibrate
 4. Plante tolerante la șocul transplantӑrii
 5. Plante care pornesc imediat
 6. Plante mai timpurii (recoltare mai rapidӑ)
 7. Plante care rӑspund cerințelor cultivatorului.
 8. Garanție (spații de producție – Know How)

Plan orientativ de fertilizare

În primul rând aveți nevoie de o analizӑ de sol pentru a determina calitatea solului și gradul de fertilitate.

Pepenele verde necesitӑ un sol ușor, nisipos cu un pH între 5,5 si 7,8. Un pH excelent este 6,0-7,0. O rețetӑ generalӑ care poate fi aplicatӑ este urmӑtoarea:

 1. 300-600 kg / ha 15-15-15 (N-P-K) sau 18-46-0 înainte de plantare
 2. 3-4 zile dupa plantare, sau la umectarea cubului se trateazӑ cu regulatori de creștere a rӑdӑcinii și aminoacizi pentru a activa sistemul radicular.
 3. 15-20 zile dupӑ plantare, 10-20 kg / ha 30-10-10 (N-P-K).
 4. Inainte de înflorire, 5kg / ha 10-52-10 (N-P-K).
 5. Dupӑ înflorire, 20 kg / ha 20-20-20- (N-P-K).
 6. Cel puțin 2 aplicӑri cu azotat de potasiu 20-3- kg / ha
 7. Inainte de recoltare 20 kg / ha 20-20-20 (N-P-K) sau 15 kg / ha 23-5-23 (N-P-K)

Aplicarea microelementelor ca, bor, magneziu este foarte importantӑ dar, pentru a determina cantitӑțile exacte aveti nevoie de analize de sol.

Totul se aplicӑ prin picurare.

Bolile si daunatorii pepenilor verzi (sfaturi pentru prevenire si combatere)

Fungi (ciuperci)

Principalele ciuperci care cauzeaza probleme pepenilor verzi sunt:

Antracnoza (Colletotrichum lagenarium)

Se poate evita prin:

 • Folosirea de hibrizi toleranți
 • Arderea plantelor infestate
 • Mentinerea umiditӑții la un nivel redus
 • Administrarea de fungicide corespunzӑtoare

Mana (Pseudoperonospora cubensis)

Se poate evita prin:

 • Distrugerea buruienilor
 • Folosirea corectӑ a azotului
 • Folosirea din timp a fungicidelor de noapte
 • Aerisirea bunӑ a tunelului
 • Deschiderea tunelului pe timpul nopții

Putregaiul tulpinilor de pepeni (Didymella bryoniae)

Se poate evita prin:

 • Seminte si plante sanatoase
 • Plante altoite sanatoase
 • Schimbarea terenului la 2 ani
 • Distrugerea buruienilor
 • Decontaminarea terenului
 • Administrarea de fungicide corespunzӑtoare

Fusarium (Fusarium oxysporum sp.) si Verticilium (Verticillium Dhaliae)

Ambele sunt ciuperci foarte periculoase dar folosind un portaltoi adecvat ca cel interspecific (Maxima x Moschata spp.) nu mai sunt o problemӑ.

Probleme bateriologice

Cea mai mare problema bacteriologica este Pseudomonas syringae

Se poate evita prin:

 • Plante altoite sanatoase
 • Schimbarea terenului la 2 ani
 • Arderea plantelor infestate
 • Scaderea umiditatii daca este posibil
 • Administrarea de produse pe baza de cupru

Virusuri

Anumite virusuri ca CMV, ZYMV, WMV1, WMV2 sunt periculoase pentru pepenele verde

Se poate evita prin:

 • Semințe și plante sӑnӑtoase
 • Distrugerea buruienilor
 • Administrarea de insecticide împotriva insectelor vector, ca afidele
 • Arderea plantelor infestate
 • Folosirea de hibrizi toleranți

Insecte

 • Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae)
 • Distrugerea buruienilor
 • Administrarea de insecticide corespunzӑtoare
 • Trips (Thrips tabaci)
 • Distrugerea buruienilor
 • Administrarea de insecticide corespunzӑtoare
 • Acarieni (Tetranychus urticae)
 • Distrugerea buruienilor
 • Administrarea de insecticide corespunzӑtoare
 • Nematozi

Folosind plante altoite și în special portaltoiul Maxima x Moschata spp. nu ar trebui sӑ aparӑ probleme cu nematozii.