“ALIANȚA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI COOPERARE”, un acord de colaborare între 4 dintre cele mai reprezentative organizații ale fermierilor din România

asociatii 4

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI SERVICII CONEXE DIN ROMÂNIA – PRO AGRO,

LIGA ASOCIAȚIILOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN ROMÂNIA – LAPAR,

UNIUNEA DE RAMURĂ NAȚIONALĂ A COOPERATIVELOR DIN SECTORUL VEGETAL – UNCSV şi

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PORUMB DIN ROMÂNIA – APPR

Anunță cu deosebit entuziasm încheierea unui acord de colaborare inter-organizațională în domeniul agriculturii care va purta denumirea: “ALIANȚA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI COOPERARE”.

La nivelul mediului asociativ din sectorul agricol se înregistrează o lipsă de structură a dialogului civil cu decidentul public atât național, cât și european fapt care se reflectă în incoerența documentelor de poziție și în lipsa unei abordări sistemice a problematicii sectoriale.

În domeniul acesta se confundă de multe ori dialogul social reglementat prin Legea 62/2011 (actualizată) cu consultarea parților implicate în sectoarele economiei naționale și în special în sectoarele agricol și alimentar. Consecința acestui fapt este simularea de cele mai multe ori a consultării civile și invitarea la dialog alături de reprezentanții legitimi ai sectoarelor, a unor entități care deturnează în funcție de diferite interese individuale sau de grup restrâns, discuțiile de la adevăratele teme de interes general.

Fermierii români nu au o reprezentare consistentă la nivelul structurilor de dialog civil (CDG) instituite la nivel european, pentru a fi cu adevărat activi în vederea soluţionării problemelor reglementate de Politica Agricolă Comună. Chiar dacă legislativ a fost creat cadrul general de participare a fermierilor români la structurile europene membre în CDG DG Agri prin Legea 52/2015, însă lipsa unei organizări naționale a dialogului instituțional a făcut imposibilă prezența reprezentanților români la masa negocierilor, afectând în mod categoric rezultatele negocierii programelor naționale de dezvoltare rurală.

Având în vedere necesitatea unei colaborări strânse pentru reprezentarea intereselor fermierilor din sectorul agricol românesc pe plan național și european, Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România – “PRO AGRO”, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – “LAPAR”, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – “UNCSV” și Asociația Producătorilor de Porumb din România – “APPR” au hotărât încheierea unui Acord de Colaborare Inter-Organizațională intitulat “ALIANȚA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI COOPERARE”.

Consiliile Directoare ale celor 4 organizații au considerat că este necesară încheierea unui acord de colaborare pentru a aborda toate chestiunile și problemele aferente colaborării dintre organizații la nivel național și european.

Obiectivul comun al celor 4 organizații este promovarea intereselor convergente în domeniile în care membrii acestora (producătorii agricoli, cooperativele agricole, industria alimentară și serviciile conexe) au interese comune și complementare. Cele patru organizații convin să colaboreze, din poziții de egalitate și pe baza Acordului, prin susținerea reciprocă pentru realizarea obiectivelor asumate, în interesul fermierilor, participare activă la lucrările COPA-COGECA (cea mai importantă structură a fermierilor și a cooperativelor agricole din UE, reprezentând 22 de milioane de fermieri) dar și reprezentarea și susținerea comună a intereselor membrilor în cadrul Planului Național Strategic – PAC 2021-2027.

Acordul de colaborare inter-organizațională are caracterul unui document cadru și acoperă întreagă activitate de realizare a obiectivelor comune, conform programelor și acțiunilor care urmează a fi convenite. Organizațiile semnatare și membre în “ALIANȚA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI COOPERARE” își păstrează identitatea organizației din care provin.

ORGANIZAȚIE    PREȘEDINTE

PRO AGRO          Ionel ARION

LAPAR                  Nicolae VASILE

UNCSV                 Mircea BĂLUȚĂ

APPR                     Nicolae SITARU