Eficientizarea hrănirii rumegătoarelor de fermă printr-un sistem nutriţional informatizat

Dr. Bioch. Ana Elena Cișmileanu

Potențialul real de producție al speciilor de rumegătoare mici (ovine, caprine), dar şi al bovinelor (de carne sau de lapte) poate fi atins prin modernizarea tehnologiilor de creștere, și, implicit, a celor de hrănire. Pentru IBNA (Institutul de Biologie şi Nutriţie Animalã Baloteşti), aspectele legate de hrănirea rumegătoarelor sunt o preocupare constantă, chiar cu tradiţie, bazată pe cercetările Prof. Dr. Docent Gheorghe Burlacu. Astfel, după dezvoltarea unui sistem nutriţional informatizat, acesta poate fi oferit fermierilor, deoarece ia în calcul conţinutul real în nutrienţi al tuturor resurselor furajere locale proprii, dar şi provenite din achiziţii (proteice, alternative proteice, subproduse vegetale din prelucrări de legume/ fructe etc.). Calculele rapide de cantităţi pentru raţiile furajere cu echilibrarea energo-proteică, vitaminică şi minerală reprezintă o strategie de hrănire destinată tuturor categoriilor fiziologice şi productive de animale. Utilizarea sistemului este facilă şi rapidă, şi poate fi prezentată pe înţelesul tuturor fermierilor.

În alcătuirea sistemului informatic, intră baza de date a nutreţurilor și partea de calcul al raţiilor, folosind normele de hrănire pentru specia de rumegător aleasă şi, respectiv, pentru categoria de vârstă a animalului.

În baza de date a nutreţurilor, se operează cu 3 tipuri de liste (înregistrări): categorii, nutreţuri (standard sau utilizator) şi amestecuri. Categoriile  sunt esenţiale pentru organizarea arborescentă a informaţieişi suntsimilare cu directoarele din aplicaţiile Windows. Nutreţurile, numite generic standard, se află de la început (de la instalare) în baza de date şi au caracteristici de nutreţ care nu pot fi modificate de utilizator, iar nutreţurile utilizator, se introduc de către aplicant pe parcursul completării bazei de date proprii şi au caracteristici care pot fi modificate oricând de utilizator. Pentru a nu se introduce caracteristici de nutreţ aberante, este recomandat ca acestea să fie introduse pe baza unor măsurători certificate de laboratoarele de profil. Amestecurile, care nu se află de la început (de la instalare) în baza de date, sunt generate din nutreţurile bazei de date în care se află, numai în ecranul de elaborare raţii (tab-ul Amestec), şi devin echivalente cu un nutreţ. Se pot creea până la 3 baze de date pentru nutrețuri, iar pentru a se putea lucra cu o bază de date, este necesar ca ea săfie selectată.  Ecranul bazei de date cu nutreţuri cuprinde datele despre compoziţia chimică brută, compoziția de aminoacizi, de macroelemente, microelemente și vitamine, valori ale digestibilităţii totale. Substanţa uscată (SU) este accesibilă într-o casetă de editare şi se exprimă în [g/kg SN], unde SN este substanța naturală sau nutrețul ca atare.

Ecranul „Raţii” reprezintă un dialog nemodal de tip control cu tab-uri (sau de tip foaie de proprietăţi). La acest tip de control, un tab este afişat prin simplul click cu mouse-ul pe denumirea lui. Dialogul poate fi oricând vizualizat, folosind o opţiune din meniul Intrari, sau butonul corespunzător din toolbar. El se poate afişa numai dacă avem un fişier de tipul corespunzător deschis, adică un fişier de rație (extensia *.igr). Tehnic vorbind, el are valoarea unui viewer şi editor pentru fişierele de tip raţie/listă de nutrețuri. În cadrul acestui ecran, se stabileşte raţia zilnică, care include următoarele activităţi:

  1. Se alege necesarul care trebuie acoperit prin raţia selectată, calculată prin ecranul de „Norme” (de exemplu, s-a selectat norma pentru o capră de 50 kg, cu o producție de 600 kg lapte pe lactație, aflată în săptămâna 15 de lactație, cu o producție curentă de 3 kg lapte/zi).
  2. Se stabilește Raţia, folosind trei norme reglementate pentru: o raţie mixtă, o rație de bază, sau un complement de producţie și selectând din cele 3 baze de date a nutreţurilor.
  3. Se stabilesc Cantităţile din fiecare nutreţ care participă la fiecare raţie.
  4. Se obţin Rezultatele calculelor, care permit comparaţii între obiectivul propus (necesarul/norma) şi obiectivul realizat (raţia).
  5. Se salvează toate datele introduse sau calculate într-un fişier de tip raţie (*.igr).

Dialogul conţine 6 subecrane (tab-uri), prin care se realizează operaţiile de mai sus: “Iniţializări Raţie”,  „Nutreţuri”, “Rație”, “Bază”, “Complement de producție”, „Listă de nutreţuri / Amestec”.

Subecranul “Iniţializări Raţie” include un număr de controale. Primul grup de control este intitulat Necesar Total. Acesta cuprinde trei butoane, denumite Calculat, Baza Dateși Manual. Urmează apoi un control-listă, unde sunt afişate valorile parametrilor de necesar. El apare ca fiind cel mai important din acest subecran. El are un număr fix de 9 linii, care reprezintă cele trei tipuri de norme prezentate anterior. Primele trei linii sunt denumite: Calc. (mixt), Calc. (baza)și Calc. (compl.). Deci, numărul liniilor acestui control-listă este fix (şi anume: 3+3+3=9 linii, între ele se află o linie albă, pentru claritate) şi sunt vizibile permanent, dar linia (liniile) considerate active (adică reţinute de aplicaţie ca valori curente de necesar) sunt stabilite de butoanele radio situate în partea de sus a ecranului. Ultimul grup din acest ecran este denumit Iniţializare Necesar. El cuprinde si un buton de apăsare denumit Necesar. La apăsarea sa apare o casetă de dialog standard, de tip FileOpen, prin care utilizatorul alege fişierul de necesar (extensia *.cpr) din care se va prelua un necesar calculat. Ecranul de Iniţializare a fost denumit astfel pentru că aici se efectuează setări generale şi care se modifică relativ rar (folosind butonul Caracteristici). Aceste modificări se propagă şi în celelalte subecrane.

În subecranul „Listă de nutreţuri / Amestec” utilizatorul îşi stabileşte raţii zilnice, fiind oferite câte o listă pentru 3 forme: raţie/necesar total(mixt), raţie de bază şi complementul de producţie. Raţia totală/mixtă, obţinută cu una din liste, trebuie singură să acopere necesarul zilnic. Raţia de bază şi complementul de producţie trebuie să asigure acelaşi  necesar zilnic, dar împreună (însumate).

Exemplu de formulare și calculul al unei rații mixte

Prin subecranul “Rație”, utilizatorul are acces la introducerea cantităţilor de SU sau SN, a procentelor de SU sau SN, și a limitelor de participare superioară și inferioară, precum și a prețului fiecărui nutreţ pentru rația mixtă/totală. Cea mai mare parte a subecranului este ocupată de 4 structuri de controale. Ca exemplu, s-au stabilit limitele minime de participare pentru SU nutrețuri de: pajiște naturală 30%, siloz de porumb 15%, fân de lucernă 20%, porumb boabe 10% și tărâțe de grâu 10%) Primul și cel mai important control este realizat prin apasare buton control-listă, care deschide o căsuță de selecție check-box. Sub primul control-listă se află alte două controale-listă, de tip read-only multilinie care funcţionează  pentru optimizarea/calculul rației în două variante: fie cu preluare valori din baza de date, raportate la kg SU, atunci când este selectat butonul radio Const, fie cu valorile caracteristicii/nutrientului pentru cantitatea totală din acel nutreț inclusă în rație, atunci atunci când este selectat butonul radio Var. Sub al doilea control listă se află un al treilea control-listă, de tip read-only multilinie care conține patru linii și un numar de coloane egal cu numărul de nutrienți/caracteristici luate în considerație la optimizare, la care se adaugă o coloană situată pe prima poziție cu denumirea de cod linie. Prima linie afișează valorile din normă ale caracteristicilor/ nutrienților luați în considerare la optimizarea/calculul rației. A doua linie afișează valorile caracteristicilor/nutrienților din rație. A treia linie afișează diferența/abaterea valorilor caracteristicilor/nutrienților din rație față de normă. Cea de a patra linie afișează procentul de acoperire de către rație, a fiecărei caracteristici/nutrient raportată la normă. Butonul „Calcul” permite actualizarea valorilor după orice modificare efectuată asupra cantităților de nutreț în structura rației. Butonul de „Optimizare” declanșează procedura de calcul automat a cantităților din fiecare nutret, care acoperă norma și respectă restricțiile impuse prin limitele de participare, avâd ca funcție-obiectiv prețul minim de cost al rației. Dacă calculul automat nu gasește o soluție fezabilă, propune o variantă cât mai aproape de normă, urmând ca utilizatorul să ajusteze acea rație, sau să modifice, fie restricțiile, fie nutrețurile participante, astfel încât să fie găsită o soluție fezabilă.

Îmbunătățirea performanțelor animalelor prin aplicarea unei strategii moderne de hrănire este un obiectiv al tuturor fermierilor. Implementarea unui sistem informatic de hrănire în paralel cu unul care monitorizează mediul de creştere a animalelor poate determina productivitate maximă, folosirea multor resurse vegetale ca furaje, protecția mediului etc.