Agricultură ecologică cu biofertilizatorul Rom-Agrobiofertil NP

Rom-Agrobiofertil NP, îngrăşământ 100% ecologic

Tendința actuală în domeniul agriculturii este de a înlocui produsele ce conțin substanțe chimice, cu produse cât mai puțin poluante pentru sol, plante și animale și de a asigura necesarul de produse ecologice cerute de piață. Pentru obținerea unei recolte sănătoase este nevoie de un sol de bună calitate, care să conțină o cantitate cât mai mare de nutrienți și de plante care se dezvoltă armonios. De aceea, cercetătorii de la compania Romvac, au scos pe piață un produs inovativ, 100% ecologic, care vine în ajutorul agricultorilor. Rom-Agrobiofertil NP este un îngrășământ pe bază de culturi bacteriene și care este certificat ecologic de Ecocert. Acesta conține bacterii fixatoare de azot și fosfor, ce facilitează descompunerea detritusului și a resturilor vegetale, fixează azotul atmosferic şi transformă fosfaţii insolubili din sol, în forme solubile ușor asimilabile.

3 bacterii, mai multe beneficii

Azospirillum lipoferum metabolizează o largă varietate de materiale organice existente în sol – celuloză, hemiceluloză, lignină, xiloză -, pe baza cărora se multiplică și colonizează rădăcinile plantelor, fixând în mod asociativ azotul. Azotobacter chroococcum fixează azotul atmosferic pe baza resurselor energetice existente în sol, metabolizează fosfații, asimilează și valorifică exudatele radiculare, contracarând microorganismele patogene din sol. Ambele bacterii furnizează azot, factori de creștere și fitohormoni, având acțiune biostimulatoare asupra tuturor plantelor de cultură. Efectul stimulator nu este doar o consecință a fixării azotului, ci și a sintezei de compuși antibacterieni, antifungici și stimulatori de creștere – auxine, gibereline, citochinine, siderofori și fitohormoni. Bacillus megaterium descompune detritusul, transformă fosfații insolubili din sol în forme solubile, ușor asimilabile de către plante, furnizează fosfor, acizi organici și enzime, având acțiune biostimulatoare asupra plantelor.

Obținerea de culturi BIO

Prin acțiunea sinergică a celor trei componente bacteriene asupra descompunerii fosfaților și azotaților anorganici din sol, administrarea repetată a produsului contribuie la însănătoșirea solului prin curățarea acestuia de îngrășămintele chimice și obținerea unor culturi BIO.

Avantaje ale produsului Rom-Agrobiofertil NP

Avantaje economice: costuri cu 40-50% mai mici decât ale îngrăşămintelor chimice pentru aceeaşi suprafaţă de teren, costuri mai mici pentru transport şi administrare (pulverizare) pe sol, aplicabil la toate tipurile de sol/culturi; avantaje ecologice: este un produs 100% ecologic, fără efecte adverse asupra lanţului trofic, aplicarea repetată duce la însănătoşirea solului prin descompunerea fosfaţilor şi azotaţilor anorganici rămaşi în sol după fertilizarea chimică; avantaje biologice: bacteriile produc fitohormoni, favorabili plantelor de cultură, transformă resturile vegetale şi substanţele minerale din sol în forme organice, uşor asimilabile de către plante, metaboliții bacterieni au efect antifungic, produsul se poate administra tuturor plantelor de interes agricol (cereale, legume), cât și pomilor fructiferi, viţei-de-vie, plantelor aromatice sau ornamentale, producţia la hectar este mai mare comparativ cu loturile martor, produsul nu conţine substanţe toxice şi nici remanente.

Dr. Petru SEVCIUC

Șef Secție Producție Biopreparate

ROMVAC COMPANY S.A.