Circuitul Performanței în AgriBusiness cu BASF

dav
dav

Păstrând tradiţia ultimilor ani, compania BASF a dat startul simpozioanelor de iarnă, evenimentele fiind organizate la începutul lui 2019 după următorul calendar: pe 15 ianuarie la Constanţa, 17 ianuarie la Brăila, 22 ianuarie la Călăraşi, 24 ianuarie la Giurgiu, 29 ianuarie la Alexandria, 31 ianuarie la Craiova, 5 februarie la Timişoara, 7 februarie la Oradea şi 12 februarie la Iaşi.

Desfăşurate sub tematica Circuitul Performanței în AgriBusiness”, întâlnirile BASF au avut o abordare inedită, inspirată din cursele de Grand Prix. Astfel, la start s-au aflat profesioniştii: Pulsar® Plus, RekordTM Max, Pictor®, Systiva®, Retengo® şi Priaxor®. La fiecare dintre evenimente, prezentarea produselor s-a făcut în faţa a sute de fermieri şi colaboratori, specialiştii BASF detaliind caracteristicile şi avantajele acestora.

Reprezentantul revistei Business Press Agricol a luat parte la simpozionul organizat la Giurgiu, în data de 24 ianuarie 2018, la Restaurantul Perla, de pe malul Dunării,  la care au participat peste 250 de invitaţi. Gazda manifestării a fost Diana Albu, Sales Representative BASF Regiunea Sud Vest 4 (județele Giurgiu și Dâmbovița). Din echipa BASF care a prezentat noutățile anului 2019 din portofoliul companiei au făcut parte specialiştii: Liviu Chira,  Crop Manager culturi oleaginoase, Ana Maria Pascariu, Crop Manager culturi de cereale și porumb, Silviu Roșca, Key Account companii semințe  și Marius Stanciu, Seeds Manager România și Bulgaria.

Primul produs prezentat a fost erbicidul Pulsar® Plus. Acesta conţine substanţa activă imazamox şi numeroşi coformulanţi care îmbunătăţesc retenţia, absorbţia şi penetrarea substanţei active în plantă. Ca rezultat, o cantitate mai mare de substanţă activă pătrunde şi se translocă mult mai rapid în buruieni comparativ cu formularea standard.

Lipsa concurenţei buruienilor pe câmp conduce la obţinerea unor recolte mai mari. Astfel, producţia mai mare la hectar este o consecinţă directă a combaterii mai bune a buruienilor şi a toleranţei îmbunătăţite a sistemului de producţie Clearfield® Plus. Studiile au demonstrat că, în cazul aplicării erbicidelor în dozele recomandate, la cultura de floarea-soarelui de tip Clearfield® Plus, toleranţa este considerabil mai mare comparativ cu cea de tip Clearfield®. Toleranţa excelentă la erbicid permite fermierilor să utilizeze formulări de calitate superioară dezvoltate de către BASF, care asigură o combatere bună a buruienilor. Flexibilitatea noului erbicid Pulsar® Plus oferă fermierilor posibilitatea de a alege strategia de combatere a buruienilor în funcţie de condiţiile concrete din fermă: nivelul de infestare cu buruieni, prezenţa buruienilor problemă, etc.

Pachetul tehnologic Rekord® Max este soluţia completă pentru combaterea unui spectru larg de buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate, inclusiv a celor perene, din cultura de porumb. Pachetul pentru 5 ha conține următoarele produse: Samson® Extra 6 OD, Callam® și adjuvantul Dash® HC. Pachetul Rekord® Max este alcătuit din produse ce conţin substanţe active cu mod de acţiune sistemic, efectul acestora fiind îmbunătăţit de adjuvantul Dash® HC, pentru o combatere eficientă a tuturor buruienilor. Se aplică în postemergenţă, de la 2 la 6 frunze ale culturii de porumb şi în funcţie de gradul de dezvoltare a buruienilor: monocotiledonate anuale – din stadiul de 1-3 frunze, până la începutul înfrăţirii (Sorghum halepense până la 15-20 cm înălţime; Agropyron repens până la 10-15 cm înălţime) și buruieni cu frunză lată – din stadiul de 2-4 frunze până la maximum 6 frunze. Erbicidul Samson® Extra 6 OD combate gramineele anuale şi perene, iar produsul Callam® combate eficient toate dicotiledonatele din cultura de porumb.

Un produs inovator este Medax® Top. Acesta este un regulator de creştere a plantelor, eficient şi flexibil, care reduce riscul de cădere a plantelor de cereale, fiind destinat fermierilor care doresc să-şi asigure investiţiile în cultură şi să maximizeze profitul. Medax® Top conţine mepiquat clorură şi o substanţă activă nouă pentru cereale, prohexadion-calciu. Această combinaţie unică de substanţe active oferă un pronunţat efect sinergic, din care rezultă numeroase beneficii precum: asigurarea uniformităţii tulpinilor principale şi a fraţilor, stimularea formării unei biomase mai mari a rădăcinilor, reducerea înălţimii plantelor şi a riscului de cădere. Produsul oferă fermierilor un control eficient asupra lanurilor de cereale, permite asigurarea investiţiilor iniţiale, determinând astfel creşterea productivităţii la unitatea de suprafaţă. Doza recomandată, la cereale păioase, este de 0,6 – 1 l/ha.

În ceea ce privește fungicidele, reprezentanții companiei BASF au descris performanțele a patru produse: Pictor®, Systiva®, Retengo® și Priaxor®.

Pictor® este un fungicid pe bază de două substanţe active: boscalid din grupa carboximide şi dimoxistrobin din clasa strobilurinelor, cu o acţiune sinergică. Pictor® are o acţiune sistemică şi translaminară. După penetrarea prin suprafaţa frunzei, ambele substanţe active sunt translocate acropetal în interiorul plantei. Pictor® are acţiune preventivă, curativă şi eradicativă, împiedică germinarea sporilor și creşterea miceliului ciupercilor, cu efect asupra dezvoltării tuburilor germinative şi sporulării. Putregaiul alb este o boală extrem de păgubitoare pentru culturile de floarea-soarelui şi rapiţă. Pentru combaterea acestei boli trebuie luate o serie de măsuri agrofitotehnice şi chimice. Prin dubla sa acţiune, determinată de cele două substanţe active, fungicidul Pictor® este unul dintre cele mai eficace produse pentru combaterea putregaiului alb. Produsul se aplică la floarea-soarelui, de la stadiul de 10 frunze până la înflorit deplin BBCH 20-65 (maxim 2 tratamente), iar la rapiţă de la faza de buton galben până la înflorit total BBCH 59-65 (maxim 1 tratament), timpul de pauză fiind de 30 de zile (la rapiță).

Systiva® este primul fungicid care se aplică odată cu tratamentul seminţei şi are eficacitate foarte bună împotriva agenţilor patogeni cu acţiune foliară. Systiva® defineşte un segment complet nou. Produsul nu se pulverizează în vegetaţie, aplicându-se ca orice tratament de sămânţă. Acesta este unul dintre motivele pentru care este un produs inovator şi eficient în acelaşi timp. Perioada de protecţie a produsului Systiva® poate fi influenţată de condiţiile climatice. Astfel, în anii secetoşi, produsul asigură o protecţie îndelungată, din toamnă şi până primăvara târziu, ducând chiar la eliminarea primului tratament cu fungicid foliar în primăvară. În cazul în care avem parte de ani prielnici apariţiei şi dezvoltării intensive a agenţilor patogeni, Systiva® determină amânarea aplicării primului tratament cu fungicid foliar în primăvară. Substanţă activă nouă, fluxapiroxad este cea mai recentă inovaţie din grupa SDHI.

Mobilitatea în plantă şi eficacitatea de lungă durată asigură efecte fiziologice suplimentare AgCelence® şi un control excelent al agenţilor patogeni. Rădăcinile şi plantele sunt mai viguroase, constituind baza unei mai bune dezvoltări a culturilor şi a unui potenţial mai mare de producţie. Fungicidul Systiva® cu beneficii suplimentare AgCelence®, determină diferenţe vizibile, atât în câmp cât şi în buzunar. Dozele aplicate sunt 150 ml/100 kg seminţe la grâu de toamnă și orz de toamnă, respectiv 75-150 ml/100 kg seminţe pentru orzul de primăvară. Produsul combate principalele boli foliare din culturile de cereale.

Retengo®, unul dintre cele mai inovatoare fungicide disponibile, este omologat pentru controlul bolilor, având şi efecte fiziologice. La floarea-soarelui, produsul combate boli precum Phomopsis (pătarea brună şi frângerea tulpinilor), Phoma (pătarea neagră), Alternaria (alternarioză) şi secundar Sclerotinia (putregaiul alb). Retengo® controlează un spectru larg de boli, îmbunătăţeşte eficienţa creşterii plantelor şi măreşte toleranţa la stres, rezultând numeroase beneficii pentru culturile de floarea-soarelui și porumb. Substanţa activă este piraclostrobin. La  floarea-soarelui, momentul de aplicare recomandat este de la stadiul de 6 frunze până la stadiul de „stea” (capitul 2-3 cm diametru) a florii-soarelui (BBCH 16-51). Aplicarea se poate face cu echipament de stropire cu înălţime normală. Momentul de aplicare pentru Retengo® la porumb este, de obicei, când acesta are înălţimea de 80 cm până la 1 m. Aplicarea se poate face cu echipament de stropire cu înălţime normală. În studiile realizate la cultura de porumb s-au înregistrat creşteri de producţie datorate efectelor fiziologice suplimentare AgCelence® chiar şi în cazurile în care presiunea de boli a fost nesemnificativă.

La rândul său, Priaxor® EC este un fungicid inovator în lupta împotriva tuturor agenţilor patogeni importanţi la grâu şi orz, care conţine fluxapiroxad, din clasa carboxamide (SDHI), substanţă activă care inhibă sistemul energetic al patogenilor, creşterea celulelor acestora şi piraclostrobin, din clasa strobilurinelor (QOi), care inhibă germinaţia sporilor agenţilor patogeni. Fluxapiroxad este cea mai recentă inovaţie de la BASF, care garantează o bună vitalitate a plantelor, prin efectul său curativ şi eficacitatea de lungă durată. Noua substanţă activă fluxapiroxad este foarte versatilă şi determină o mobilitate extraordinară a fungicidului în plantă. Mobilitatea sistemică şi solubilitatea excelentă asigură inclusiv protecţia frunzelor tinere. Priaxor® EC este partenerul perfect în câmp, deoarece combină un control complet, preventiv şi curativ al bolilor, cu efecte benefice asupra vitalităţii plantelor, astfel încât plantele devin mai rezistente la factorii de stres externi, precum seceta. Asigură producţii ridicate şi mult mai sănătoase.

O noutate absolută pentru portofoliul BASF, o reprezintă oferta de semințe pentru cultura de rapiță. Compania oferă o gamă de hibrizi performanţi, de cea mai bună calitate, atât pentru rapiţa de toamnă, cât şi pentru cea de primăvară, adaptaţi diferitelor condiţii climatice europene. Portofoliul BASF de hibrizi de rapiţă de toamnă şi de primăvară oferă în mod consecvent fermierilor o performanţă ridicată prin eforturi constante de a obţine seminţe cu randament şi calitate ridicate, o gamă variată de hibrizi pentru rapiţa de primăvară şi de toamnă și varietăţi cu rezistenţă la iernare şi toleranţă la erbicide Clearfield® pentru a simplifica opţiunile de management al buruienilor. Hibrizii sunt comercializați sub marca InVigor®.

Prin simpozioanele organizate, compania BASF a reuşit să demonstreze profesionalismul specialiştilor săi, care au ridicat nivelul de prezentare a produselor, evidenţiind în mod real eficacitatea tehnologiilor necesare dezvoltării unei agriculturi performante şi durabile.