Sâmânța, prima verigă către reușita unei culturi

Zophia vegetatie

În ultimii ani, mulți dintre fermieri au înțeles că randamentul ridicat pe unitatea de suprafață este determinat în principal de calitatea semințelor folosite. Deoarece succesul unei culturi se stabilește încă din primele stadii de vegetație, este recomandat să ne concentrăm atenția asupra tipului de sămânță aleasă.

Sămânța de calitate înseamnă selectarea unui genotip performant, cu o germinație ridicată, puritate fizică și varietală conform standardelor în vigoare, precum și aplicarea unui tratament cu fungicid care să ne asigure o sămânță “sănătoasă”. Toți acești parametri cumulați ne pot ajuta să avem în câmp o cultură bine răsărită și uniformă.

Cu toate că în țara noastră avem un cadru legislativ adaptat normelor UE, în care sunt specificate cerințele minime pentru acești parametri de calitate (ex. cereale păioase: Puritate fizică minimă 99.8%, Geminație 85%, Umiditate 14%), fermierii încă seamănă sămânță din “pătul”.

Sămânța certificată versus sământa din “patul”

Avantajele seminței certificate:

– sămânța certificată este însoțită de un certificat de calitate care atestă valorile exacte ale germinației, purității fizice, precum și MMB (masa a 1000 de boabe). Acești parametri calitativi sunt esențiali pentru un semănat de calitate, deoarece, pe baza lor, se calculează numărul de plante/ha, cantitatea în kg/ha, element cheie pentru cultură. În acest fel, asigurăm încă de la început o densitate corectă a culturii, astfel ca plantele să utilizeze eficient îngrășămintele administrate, și vom avea o producție ridicată atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ;

– cantitatea de sămânță certificată folosită la hectar poate fi cu 50-100% mai mică decât în cazul seminței din “pătul”, ceea ce înseamnă că vom avea o economie atât la semănat, cât și la lucrările de întreținere;

– semințele certificate sunt tratate cu fungicid și sunt mai tolerante în fața bolilor, iar riscul de compromitere a culturii este mai mic;

– nu în ultimul rând, semințele certificate au un potențial de producție mai mare cu aproximativ 20-30%.

Dezavantajele seminței din “pătul”:

– în principiu cumpărăm o sămânță mai ieftină, dar suntem nevoiți să folosim o cantitate mai mare de sămânță la hectar (putem avea o puritate varietală mai mică, boabe sistave, boabe sparte, semințe de buruieni, ceea ce va duce la un număr mare de plante/mp și la concurență între frați, la o alungire a plantelor, cădere sau din cauza germinației slabe vom putea avea o densitate redusă, cu multe goluri în cultură, care vor duce la o îmburuienare mare, precum și la pierderi de producție);

– potențial de producție mai scăzut cu aproximativ cu 20-30%;

– boli care pot fi transmise printr-un tratament necorespunzător al semințelor (de exemplu: mucegaiul de zăpadă – Fusarium nivale; sfâșierea frunzelor – Helminthosporium gramineum; mălura comună – Tilletia caries; tăciunele zburător – Ustilago tritici – foto jos; virusul îngălbenirii și piticirii orzului – BYDV Barley yellow dwarf virus.

Toţi fermierii trebuie să fie conștienți că prin semănarea de semințe certificate vor avea din start cele mai mari șanse de a obține o producție mai ridicată și astfel vor avea un randament mai mare pe unitatea de suprafață.

Compania Saaten Union România vine în sprjinul acestor fermieri și le pune la dispoziție semințe certificate de grâu din soiurile Katarina, Centurion, Joker, Mulan, dar și de orz – SU Ellen, Wendy, Heriette, Belissa.

Cornelia Pistol

Product Manager cereale păioase, leguminoase și culturi verzi

Saaten Union România