Forumul Syngenta pentru Viticultură, un eveniment de tradiţie

syngenta 1200

Compania Syngenta a organizat a VII-a ediţie a Forumului pentru Viticultură, în data de 12 februarie a.c., la Poiana Braşov. La eveniment au participat peste 120 de fermieri și specialiști, din diferite podgorii şi centre viticole din ţară. Întâlnirea a fost deschisă de Andreea Caimac, Director campanii culturi speciale Syngenta, care a detaliat tematica forumului. În prezentările sus­ţinute, specialiștii Syngenta s-au referit la biologia agenților de dăunare la cultura de viță de vie, dar și la măsurile de protecție şi de stopare a pagubelor cantitative şi calitative.

În prezentarea sa, Simon Arnsek, expert tehnic produse de pro­tecţia plantelor în cadrul Syngenta zona sud-est europeană, a descris problematica monitorizării și combaterii agentului patogen Plasmopara viticola. Mana viței de vie se găsește răspândită în toate podgoriile, din primăvară până după recoltare. Pagubele produse de mană sunt foarte mari, nu numai în anul când boala se manifestă cu intensitate, ci și în anii următori. Pierderile de recoltă datorate acestei boli pot varia de la 10% pânâ la 70-80%, în funcție de condițiile climatice din anul respectiv.

În primăvară, sporii de rezistență germinează la suprafața solului îmbibat cu apă, la temperaturi de peste 10 grade C° (maxima fiind de 32 grade C°, iar optimum de 22-23 grade C°). În timpul germinării, sporul crapă, iar din interior apare un filament micelian cu un spor mare, ce va cădea pe sol. În timpul ploilor repezi din primăvară, sporii ce plutesc în băltoacele din jurul butucilor, sunt proiectați pe partea inferioară a frunzelor, produc filamente de infecție ce pătrund în țesuturile plantei-gazdă prin stomate. Acest proces poartă numele de contaminare primară.

Deoarece sporii de rezistență germinează în mod eșalonat, infecțiile primare au loc din luna aprilie până în luna iunie. Uneori, sporii de rezistență pot germina de timpuriu, înainte ca vița de vie să intre în vegetație și în acest caz, infecția primară nu poate avea loc decât după ce apar frunzele, care au cam 5 cm în diametru, organe ale plantei receptive la mană.

După ce se produc infecțiile primare, urmează perioada de hrănire a ciupercii în frunză, în tipul căreia pe frunze apar pete galbene-untdelemnii. Manifestarea bolii este marcată de apariția miceliilor (puf alb), ce poartă spori. Numărul sporilor de vară, ce se formează pe miceliu, este foarte mare, fiind cuprins între 200 şi 400. Sporii sunt luaţi de curenții de aer și duşi la distanțe mari. Ei iși pot păstra viabilitatea timp de 7-8 zile. Ajunși pe organele viței de vie, sporii după ce stau în picăturile de apă, timp de 1,5-2 ore, produc filamente de infecție ce pătrund prin deschiderile naturale ale frunzei. Aceste infecții, produse de sporii de vară poartă denumirea de infecții sau contaminări secundare. Contaminarile secundare cu ajutorul sporilor de vară se pot repeta de mai multe ori în timpul perioadei de vegetație, în funcție de numărul și durata ploilor.

În anii favorabili pentru mană, numărul infecțiilor secundare poate ajunge la 10-20 și chiar mai multe. Stabilirea momentului când are loc o infecție secundară și determinarea perioadei de incubație are o mare importanță în combaterea rațională a manei. Pentru prevenirea apariției manei, se recomandă aplicarea unui complex de măsuri agrofitotehnice în plantațiile viticole. Arăturile prin care frunzele cu sporii de rezistență sunt îngropate la adâncimi mai mari, cât și drenarea terenurilor care rețin puternic apa, duc la reducerea numărului de infecții. De asemenea, se recomandă ca terenul din vii să fie menținut curat de buruieni pentru a se evita o atmosferă umedă. Tratamentele chimice trebuie aplicate în timpul perioadei de incubație, pentru ca la apariția miceliului și a sporilor, când în mod sigur există pericolul unei noi infecții, organele viței de vie să fie acoperite cu o peliculă de substanță care să le protejeze.

Schimbarea climatică poate afecta managementul bolii prin modificarea opțiunilor de control biologice şi chimice. Ploile puternice reduc remanenţa fungicidelor, iar plantele care cresc în condiţii de CO2 ridicat ar putea fi modificate morfologic sau fiziologic, afectându-le astfel potenţialul de a transloca şi metaboliza fungicidele sistemice. Temperaturile ridicate cresc metabolismul plantei şi acest lucru poate duce la cazuri în care asimilează doza foarte rapid, producându-se astfel efecte de fitotoxicitate. Totodată, schimbările climatice pot adăuga un grad mai mare de nesiguranţă în strategiile de combatere a bolilor, în general.

Un produs inovator Syngenta pentru combaterea manei este ORONDIS® Ultra, un fungicid care va putea fi utilizat și de fermierii români începând din anul 2021. ORONDIS® este o tehnologie inovatoare în controlul manei la culturile speciale şi de legume. ORONDIS® Ultra este un fungicid unic pentru combaterea manei la viţa de vie. Bazat pe combinaţia unică de oxatiapiprolin şi mandipropamid, reprezintă o tehnologie inovatoare, aducând în fermă eficacitate de necontestat și flexibilitate. Caracteristicile cheie sunt: excepţional de puternic, nou mod de acţiune dovedit de mandipropamid în protecţia ciorchinilor, rezistenţă la spălare excelentă și control de lungă durată pe frunze, ciorchini şi noile creşteri.

Un produs care se regăsește deja în portofoliul Syngenta este Coprantol™ Duo. Acesta este un fungicid de contact cu acţiune puternic preventivă de tip multi-site (acţiune multiplă în locuri diferite), împotriva manei şi cu activitate secundară împotriva unui spectru larg de boli. Produsul are o formulare unică a două forme de cupru cu acţiune sinergică: hidroxid şi oxiclorură de cupru. Hidroxidul de cupru acţionează preventiv şi antisporulant, formând o peliculă pe organele plantei şi previne infecţia. Oxiclorura de cupru este o substanţă activă de contact cu acţiune preventivă împotriva germinării sporilor şi pătrunderii miceliului în plantă. Doza recomandată este de 2,5 kg/ha. Se aplică preventiv, de la a 3-a frunză până la începutul colorării boabelor.

Echipamentul de aplicare a produsului trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător. Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Coprantol™ Duo. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregătirea soluţiei şi până la terminarea aplicării. Când se foloseşte în amestec cu un alt produs, se verifică mai întâi compatibilitatea cu produsul respectiv, după care se va adăuga în rezervor Coprantol™ Duo şi apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile, se adaugă întâi acest produs şi apoi Coprantol™ Duo. Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Livia Roșu, reprezentant tehnic Syngenta, s-a referit la incidenţa atacului de dăunători. “Molia strugurilor (Lobesia botrana) este un dăunător important al viţei de vie. Produce pagu­be însemnate prin roaderea inflorescen­ţelor şi ciorchinilor, însă cele mai importante sunt cele calitative, deoarece pot favo­riza instalarea putregaiului cenuşiu şi a al­tor putregaiuri”, a spus reprezentantul companiei Syngenta. Femelele depun ponta pe organele plantei (butoni florali, pedicel, rahis, lăstari şi boabe). Larvele sunt cele care provoacă paguba.

“Soluţia Syngenta de combatere a dăunătorului o reprezintă produsul Affirm®”, a continuat expunerea Livia Roșu. Affirm® este un insecticid care combate un număr mare de lepidoptere în culturile horticole. Produsul este sistemic local (translaminar sau penetrant), cu acţiune rapidă,  asupra insectelor ţintă, acţionând prin contact şi ingestie. Affirm® este rezistent la ploaie, iar prin modul său dublu de acți­une oferă protecţie de durată (până la 21 de zile).

Stabilirea momentului optim de apli­care a insecticidului se realizează prin utilizarea capcanelor cu feromoni sexuali de tip ATRA-BOT 16 care se amplasează pe prima sau a doua sârmă portantă în interio­rul butucului. Odată cu atingerea pragului economic de dăunare de 100 fluturi/capcană/săptămână se stabileşte momentul efectuării tratamentelor. În mod normal, avertizarea se consideră la a 3-a zi de la descreşterea maximului curbei de zbor, moment ce coincide cu începerea eclozării primelor ouă, când se recomandă aplicarea pro­dusului Affirm®. Numărul de tratamente pe sezon cu acest produs nu trebuie să depă­şească cifra trei. Intervalul între aplicări este de 10-14 zile, în funcţie de condiţiile climatice şi presiunea de dăunători.

Affirm® este un produs selectiv pentru mediul înconjurător și entomofauna utilă, având un profil rezidual foarte bun.

 

O scurtă intervenție a avut şi Andrei Teodoru, cercetător la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București. Acesta a descris tematica proiectului ADER 7.3.8 – Cercetări privind bolile sistemice, fitoplasmozele și cancerul bacterian la viţa de vie, în vederea creşterii eficienţei economice a exploataţiilor viticole. Activitățile proiectului sunt: monitorizarea populaţiilor de cicade Scaphoideus titanus și Hyalesthes obsoletus și stabilirea ciclului biologic de dezvoltare în vederea determinării momentelor de aplicare a tratamentelor chimice, evaluarea efectului de recepare a butucilor bolnavi de viță de vie asupra nivelului de reducere a infecţiilor cu fitoplasma și evaluarea tulpinilor bacteriene cu activitate antagonistă faţă de patogenul Agrobacterium sp. în vederea formulării unui biopreparat de combatere.

 

La finalul evenimentului, Andrei Măruţescu, director de relaţii publice şi comunicare în cadrul companiei Syngenta, a adus în atenția celor prezenți importanța calibrării corecte a echipamentelor de stropit şi verificarea duzelor astfel încât soluţia chimică să fie uniform distribuită. S-a abordat importanța calibrării aplicării prin relația dintre presiunea aplicării soluției de stropit, viteza de lucru a tractorului și volumul de soluție aplicat la hectar în funcție de tipul și mărimea duzei folosite. „Succesul tratamentelor fitosanitare depinde întotdeauna de trei elemente cheie: produsul utilizat, momentul de aplicare şi, foarte important, tehnica de aplicare a produsului. Chiar dacă avem cel mai bun produs, dacă nu-l aplicăm corect atunci rezultatele nu vor fi cele dorite. Syngenta doreşte să sprijine fermierii să producă mai mult, cu mai puţine resurse, fiind  eficienţi şi profitabili prin cunoașterea și aplicarea regulilor de bază în utilizarea corectă a produselor fitosanitare”, a spus Andrei Măruțescu.