Caravana montană de informare și promovare a programelor MADR în județul Harghita

azm mai

La începutul lunii mai a.c., Agenția Națională a Zonei Montane, cu sprijinul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita, a organizat un număr de 4 întâlniri de promovare și informare în județul Harghita, în localitățile: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Lăzarea și Sărmaș.

Echipa de promovare și informare a avut următoarea componenţă: din partea ANZM – Dănuț Ungureanu – consilier, din partea MADR – Tiberiu Ştef – consilier personal al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, din partea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita, Török Eugen – director executiv. Din partea gazdelor, a fost prezent și domnul deputat Sebestyén Csaba-István, la întâlnirile din localitățile Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc.

În cadrul fiecărei întâlniri s-au prezentat: noutățile aduse de Legea Muntelui nr. 197/2018, stadiul actual al Programului de încurajare a investițiilor în zona montană (privind înființarea centrelor de colectare/procesare lapte în zona montană, a centrelor de sacrificare a animalelor și prelucrare a cărnii, înființarea stânelor montane, a centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii, înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a ciupercilor și fructelor de pădure, dar și a plantelor medicinale), prezentarea instituțională a Agenției Naționale a Zonei Montane, cu structurile sale teritoriale, noua delimitare a zonei montane stabilită prin Ordinul comun emis de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 97 din 19 februarie 2019 și ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr. 1.332 din 14 martie 2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană. De asemenea, s-au mai prezentat organizarea teritorială montană la nivel de grupe de munți și bazine montane precum și modul de dobândire a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”.

În cadrul întâlnirilor au mai fost transmise și alte informații din partea instituțiilor invitate: reprezentanți ai OJFIR și APIA, reprezentanți ai firmei Egis pentru regiunea Centru.

La aceste întâlniri, au participat reprezentanți ai UAT-urile învecinate (fermieri, reprezentanți din cadrul primăriilor, asociații, composesorate, cooperative, societăți comerciale etc.)

Echipa de lucru a răspuns întrebărilor venite din rândul participanților.