Alianța pentru Agricultură și Cooperare continuă demersurile cu privire la situația fermierilor afectați de fenomenul de secetă pedologică în cazul culturilor de primăvară, aferente anului agricol 2019-2020

După ce în cadrul ședinței din 26 Ianuarie 2021 membrii Alianței pentru Agricultură și Cooperare au susținut nevoia despăgubirii urgente a fermierilor, în fața domnului ministru Adrian OROS, iar vineri 29 Ianuarie 2021 au transmis și către Guvern o solicitare în acest sens, luni, 01 Februarie 2021, au transmis către Comisiile de Agricultură din Senat și Camera Deputaților același apel de a solicita sprijin în ceea ce privește alocarea și aprobarea în cadrul bugetului MADR a sumelor necesare efectuării acestor plăți.

Redăm în continuare adresa trimisă către SENATUL ROMÂNIEI, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală, Domnului Președinte George SCARLAT și CAMERA DEPUTAȚILOR, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Domnului Președinte Adrian-Ionuț CHESNOIU.

Stimate Domnule Președinte,

Alianța pentru Agricultură și Cooperare dorește să se adreseze Comisiei pe care o conduceți, cu privire la situația fermierilor români afectați de efectele pe care seceta pedologică extremă din anul 2020 le-a avut asupra culturilor de primăvară.

În cadrul întâlnirii pe care am avut-o în data de 26.01.2021- la sediul MADR cu domnul Ministru Adrian OROS, am primit asigurări că sumele necesare efectuării plăților reprezentând despăgubiri pentru culturile de primăvară au fost cuprinse în propunerea de buget transmisă către Guvern și Ministerul Finațelor Publice pentru a fi incluse și adoptate simultan cu adoptarea Bugetului de Stat pentru anul 2021.

Ne adresăm dumneavoastră și colegilor din Comisia pentru Agricultură industrie, alimentară şi servicii specifice, pentru ca alături de domniile lor să susțineți și promovați alocarea și plata acestor despăgubiri în regim de urgență. Fermierii, indiferent de dimensiunea exploatației au fost afectați de efectele secetei pedologice extreme și în lipsa unui produs de asigurare, nu au capacitatea financiară de a relua ciclul de producție.

După cum știți, asiguratorii NU asigură seceta decât excepțional și nu pentru toate culturile și nici pentru toată suprafața agricolă cultivată. Deci, lipsa asigurărilor nu este imputabilă fermierilor, așa cum se reproșează în spațiul public de către mediul nonagricol.

Fermierii sunt primii interesați să irige, iar lipsa infrastructurii primare de irigații nu este responsabilitatea lor, deși producătorii agricoli se implică alături de autorități în reabilitatea celor existente, contrar impedimentelor de ordin procedural.

Acum trebuie să luăm măsuri urgente pentru a limita riscul de a nu se cultiva terenul sau de a se folosi tehnologie agricolă minimală, ceea ce va avea efect directe asupra producțiilor și veniturilor obținute începând cu anul 2021.

Gradul de expunere la insolvență în cazul exploatațiilor agricole care au fost afectate de secetă în anul 2020 este extrem de ridicat, majoritatea agricultorilor nefiind capitalizați, achiziționează inputurile cu plata la recoltă sau se autofinanțează prin încheierea unor contracte de forward pentru 30-35% din media de producție estimată și pentru care azi sunt obligați la plata unor penalități. Se generează astfel un efect de domino asupra comerciaților de inputuri, traderilor de cereale, respectiv consumatorului care va suporta majorarea de preț.

Din situațiile financiare aferente lunii decembrie 2020 și transmise către ANAF de către contribuabilii având cod CAEN 0111, rezultă o scădere a cifrei de afaceri cu peste 70% comparativ cu perioada similară anului 2019, pentru exploatațiile aflate în zonele afectate de seceta pedologică.

Comparativ cu alte sectoare care au avut activitatea afectată de COVID 19 și au beneficiat de amânarea ratelor bancare, producția vegetală nu a avut de suferit ca urmare a acestei pandemii, în mod direct ci mai degrabă indirect, ceea ce a făcut aproape imposibilă apelarea din partea fermierilor la măsura amânării ratelor, pe baza COVID 19. În acest mod ne aflăm azi în situația unor exploatații agricole care, deși sunt considerate viabile, nu mai sunt finanțabile și nu pot solicita împrumuturi pentru capital de lucru cu scopul de a reînființa culturile de primăvară, pentru anul agricol 2021-2022.

Solicitarea noastră are și o latură socială, justificată de faptul că în timp ce alte sectoare au disponibilizat angajați, contribuabilii având coduri CAEN diviziunea 01 Agricultură nu au renunțat la angajați. 4,5% dintre salariații din România sunt angrenați în sectorul agricol. 40% dintre aceștia sunt afectați indirect de seceta pedologică severă și vor avea de suferit anul acesta datorită problemelor financiare ale angajatorilor-fermieri care au avut culturile de primăvară calamitate.

Domnule Președinte, vă rugăm ca alături de membrii Comisiei, să vă asigurați în Parlament, că bugetul MADR aferent anului 2021 va cuprinde suma de 1 miliard de lei necesară pentru plata despăgubirilor aferente culturilor de primăvară calamitate și că sumele necesare vor fi alocate în acest sens, în regim de urgență.

Rămânem disponibili ca parteneri de dialog pentru detalii suplimentare.

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații.

ORGANIZAȚIE    PREȘEDINTE

PRO AGRO            Ionel ARION

LAPAR                    Nicolae VASILE

UNCSV                   Mircea BĂLUȚĂ

APPR                      Nicolae SITARU