U.N.C.S.V. face apel la toate organizațiile profesionale din sectorul agricol și agroalimentar să își depună candidatura pentru grupurile de dialog civil naționale

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. a depus ieri, 18 august 2022, dosarele pentru înscrierea în cele 5 grupuri de interes de mai jos:

1. Politică Agricolă Comună;

2. Culturi Arabile;

3. Plăți directe și înverzire;

4. Dezvoltare Rurală;

5. Mediu și Schimbări Climatice.

Documentația a fost depusă, conform metodologiei, la Registratura din cadrul M.A.D.R.

U.N.C.S.V. este partener de dialog constant al instituțiilor statului participând la întâlnirile din cadrul ministerelor, care prezintă interes pentru membrii săi, aducându-şi aportul la o serie importantă de proiecte legislative din sfera de activitate.

De asemenea, U.N.C.S.V. are și experiența dialogului cu partenerii europeni, fiind  membră a organizației europene COPA – COGECA prin intermediul Alianței pentru Agricultură și Cooperare, în acest fel fiind în permanență conectată la direcțiile politice, punctele comune cât și cele divergente ale României în raport cu statele membre, în special privind cooperativele agricole.

Grupurile de Dialog Civil Naționale – GDCN – sunt organizate și funcționează potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (Nr. 304/2020 și PROCEDURĂ din 19 octombrie 2020 de selecţie a organizaţiilor profesionale din sectoru agricol şi agroalimentar în grupurile de dialog civil naţionale, Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 1026 din data de 4 noiembrie 2020), sunt formate din experți desemnați de organizațiile de fermieri și de alți parteneri de dialog social care participă sau furnizează expertiză la ședințele grupurilor de dialog civil instituite la nivel european de DG Agri.

Având în vedere că GDCN reprezintă locul de întâlnire al reprezentanților organizațiilor profesionale agricole, corelate cu grupurile de lucru de la Comisia Europeană și vor avea ca misiune clară armonizarea unor poziții naționale pe temele agricole strategice, invităm toate organizaţiile profesionale din sectorul agricol şi agroalimentar să își depună candidatura și să își manifeste astfel disponibilitatea și interesul de a participa activ în aceste grupe de lucru.

Motivația de a coopera cu toate părțile implicate va face diferența atât la nivel național cât și european. U.N.C.S.V salută, prin urmare, inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a demara procedura de selecție a experților pentru grupurile de lucru naționale, inițiativă care se aliniază cu propunerile susținute de Uniune atât independent cât și alături de partenerii din Alianța pentru Agricultură și Cooperare.

Doar împreună putem reuși, motto-ul UNCSV fiind: ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR!

*Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal – UNCSV este o organizația profesională umbrelă a cooperativelor din sectorul vegetal înființată în 2017, care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 40 de cooperative agricole. Aceasta reprezintă și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.