START primelor tratamente la viţa de vie cu Dithane™ M-45 şi Karathane™ Gold 350 EC

Iarna dintre anii 2019-2020 a fost una blândă, fără îngheţuri, ce a permis ca principalii patogeni ai viţei de vie, mana (Plasmopara viticola) şi făinarea (Uncinula necator) să reziste sub diverse forme caracteristice în resturile vegetale sau pe plantele din câmp.

Dacă nu sunt luate măsurile corespunzătoare încă de la începutul perioadei de vegetaţie doar câteva săptămâni ne despart de apariţia infecţiilor primare şi odată cu acestea perpetuarea infecţiilor secundare de fiecare data când apar factorii favorabili.

În alegerea produselor ce vor fi folosite, importante sunt următoarele considerente:

  • neuniformitatea dezmuguririi şi dezvoltării lastarilor, pe soiuri sau chiar pe plante din acelaşi soi în funcţie de modul de tăiere, circulaţia sevei, factorii climatici s.a.;
  • fragilitatea noilor lăstari apăruţi şi sensibilitatea acestora la factorii biotici şi abiotici;
  • insolaţia puternică şi temperaturile ridicate din timpul zilei în antagonism cu temperaturile scăzute pe timp de noapte.

În aceste condiţii, propunem utilizarea, pentru început, a două fungicide: Karathane™ Gold 350 EC 0,5 l/ha + Dithane™ M-45 2 kg/ha care pun STOP instalării făinării şi manei la viţa de vie.

Karathane™ Gold 350 EC

  • acţionează rapid asupra miceliului şi este prietenos cu noile ţesuturi în orice condiţii de aplicare.
  • are o acţiune foarte bună de combatere la temperaturi scăzute (începând cu 4ᵒC) când sulful este inactiv, precum şi la temperaturi ridicate când sulful poate crea fenomenul de arsură a frunzelor, ceea ce-l face potrivit pentru această perioada cu amplitudini mari de temperatură zi-noapte.
  • pot fi aplicate tratamente în tot sezonul cu respectarea timpului de pauză de 21 zile până la recoltare.

Dithane™ M-45

  • este cel mai folosit fungicide pe plan mondial, omologat pentru combaterea a mai mult de 400 de boli, în peste 70 de culturi.
  • întrerupe activitatea enzimatică a patogenului care produce mana la viţa de vie în 6 puncte diferite.
  • poate fi folosit de-a lungul intregii perioade cu risc de infecţie, respectându-se timpul de pauză de 28 zile până la recoltare.

Compatibilitatea Karthane Gold şi Dithane™ M-45 cu majoritatea produselor de protecţia plantelor, face din ele partenerii ideali ai fungicidelor sistemice şi translaminare folosite în plantaţii, inclusiv mai târziu, odată cu creşterea suprafeţei foliare (LWA).

Alexandru Staicu

KAM Specialty Crops Corteva Agriscience Romania