Raportul Corteva privind rezultatele financiare pentru trimestrul III și anul fiscal 2020

Logo Corteva Vertical Color

Compania înregistrează o creștere a vânzărilor și profiturilor în anul fiscal curent, în comparație cu anul precedent

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) („Corteva” sau „Compania”) a publicat rezultatele financiare pentru trimestrul 3 și nouă luni încheiat la data de 30 septembrie 2020.

  • În trimestrul 3 al anului 2020, vânzările nete au scăzut cu 3% față de aceeași perioadă a anului anterior. Cresterea organicaa fost de 9%. Creșterea volumului și a prețurilor datorate introducerii continue pe piață a noilor produse a fost depășită de impactul negativ al cursului valutar și de shift-ul sezonier cu segmentul de semințe al afacerii.
  • Vânzările nete pentru segmentul de produse de protecția plantelor au crescut cu 9%, iar vânzările organice1 au crescut cu 21%, înregistrând câștiguri din vânzări în fiecare regiune, cu excepția Americii de Nord3. Îmbunătățirea volumului și a prețurilor a fost determinată în principal de inregistrarea continuă a noilor produse de protecția plantelor în America Latină, Asia Pacific și EMEA3.
  • Revenirea la un sezon normal în America de Nord3 a condus la scăderea volumelor de semințe în trimestrul al treilea 2020, care au determinat o variație anuală negativă pe acest segment, cu scăderi ale vânzărilor nete de 23%, adică o diminuare de 14% pe bază organică1.
  • În sistemul GAAP, pentru trimestrul 3 al anului 2020, s-a înregistrat o pierdere de 390 milioane $, iar dividendul pe acțiune (EPS) din operațiunile continue au fost de și (0,52) $.
  • EBITDA operațional1 a înregistrat o pierdere de 179 milioane $, ceea ce înseamnă o îmbunătățire cu 14% față de anul anterior. Marja EBITDA operațional1 a înregistrat o îmbunătățire de 120 de puncte de bază. Creșterile de volum și portofoliul adecvat in segmentul protecția plantelor, împreună cu mărirea productivitătii si optimizarea sinergiilor identificate, au permis mărirea marginii operaționale, in ciuda efectelor negative ale variațiilor cursului valutar și a cererii mai scăzute de semințe.
  • Compania continuă să mențină o poziție puternică în materie de lichidități – și a luat măsuri suplimentare în cursul trimestrului pentru a-și consolida fluxul de numerar si a îmbunătățit rotația capitalului circulant cu 7% față de anul anterior.

„Performanța Corteva pentru anul fiscal 2020 reflectă execuția solidă și consistentă pe care, în această perioadă, a avut-o echipa noastră la nivel  global. În ciuda volatilității și incertitudinii continue a pieței, am înregistrat creșteri ale vânzărilor și profiturilor în primele trei trimestre ale anului. Portofoliul nostru de noi tehnologii a reprezentat un factor esențial pentru acest progres, deoarece am înregistrat îmbunătățiri de volum și preț în aproape toate regiunile prin lansarea și promovarea constantă a noilor noastre produse pentru segmentele semințe și protecția plantelor, inclusiv Enlist E3™4, Qrome®, Inatreq™, Arylex™ și Rinskor™; la aceste rezultate a contribuit și cererea crescândă pentru tehnologii noi, care ne diferențiază de alți producatori, asa cum in cazul, Spynosyns, la care momentan avem limitari în livrare. În cadrul segmentului de semințe, strategia noastră de determinare a prețului pe baza valorii intrinseci a dus la extinderea marjei, chiar și în fața provocărilor continue și a presiunilor competitive. În plus, am continuat să ne consolidăm bilanțul și poziția de lichiditate deja puternice prin conservarea numerarului și implementarea unor acțiuni suplimentare pentru reducerea costurilor și optimizarea productivității. Respectând angajamentele noastre privind alocarea disciplinată a capitalului și generarea solidă de numerar, accelerăm acțiunile continue de restituire a numerarului către acționari – dovadă fiind decizia noastră recentă de a lansa mai devreme decât era inițial stabilit programul de răscumpărare de acțiuni.

Am prezentat estimările pentru întregul an pentru 2020 – și rămânem încrezători în acestea. Echipele noastre din întreaga lume iși gestionează atent operatiunile astfel incat sa putem termina în forță anul 2020 și, privind înainte spre 2021, sa ne asigurăm că, fiind lider al sectorului in care activam, vom pregati in mod optim atat sporirea la maximum al potențialului capacitații noastre de inovare cat si sistemul de distribuție la nivel global; în același timp vom continus să stimulăm îmbunătățirea marjei, să accelerăm îmbunătățirea productivității și să oferim o valoare sporită acționarilor noștri”.

Actualizările companiei

Strategia de determinare a prețului în baza valorii intrinseci ne consolidează poziția competitivă la nivel global

Corteva își consolidează poziția pe piețele-cheie din segmentul semințe, atât prin performanța superioară a produselor, cât și prin strategia de determinare a prețului în baza valorii intrinseci. Bazându-se pe creșterea  continuă a cererii de Qrome® în America în America de Nord, Corteva a înregistrat creșteri anuale ale prețurilor semințelor în Asia Pacific, America Latină și EMEA3 pe baza portofoliului său de produse.

Impulsionarea progresului suplimentar pentru lansarea accelerată a Enlist E3™4

Compania continuă să-și dezvolte rapid tehnologia – și, in vederea satisfacerii cererii preconizate pentru 2021, a implementat deja  modificări ale planului de producție pentru segmentul semințe.  Pe măsură ce numărul de comenzi timpurii crește, Corteva rămâne încrezătoare în pătrunderea pe piață preconizată pentru acest produs.

Extinderea capacității aprobate anterior este în grafic pentru accelerarea creșterii

Corteva continuă să stimuleze creșterea vânzărilor pe baza noii sale familii de insecticide Spinosyns, produse care oferă o marjă ridicată de profit, dar in care exista limitari de capacitati de producție. Vânzările consolidate de insecticide pentru anul fiscal în curs au crescut cu 5%, determinate de extinderea continuă a capacităților de producție. Se preconizează că aceste acțiuni vor duce in 2023 la vânzări de 1 miliard $ a insecticidelor din familia Spinosyns, o creștere preconizată de 30% față de estimările pentru 2020.

Acțiunile din domeniul producerii produselor de protecție a plantelor vizează îmbunătățirea costurilor

La nivel global, Compania continuă să-și eficientizeze procesul de producție atat prin închiderea unităților necompetitive, cat și prin modificarea strategiei sale referitoare la aprovizionarea cu produse. Se preconizează că aceste acțiuni, care sunt incluse în programul său actual de îmbunătătire a productivitătii, urmează să înregistreze o economie incrementală de 150 de milioane $ până la sfârșitul anului 2022.

Susținerea eficienței operaționale obținute prin răspunsul la COVID-19

Ca răspuns la pandemia de COVID-19, Corteva a implementat măsuri de control a cheltuielilor cu scopul de a contracara volatilitatea pieței pe termen scurt.

Până in trimestrul al treilea al acestui an, această abordare a generat economii de 50 milioane $, contribuind la compensarea cheltuielilor facute pentru investiții strategice în aceeași perioadă. Corteva anticipează că va menține majoritatea acestor controale structurale ale costurillor și în cursul anului 2021.

Atingerea țintelor de reducere a costurilor și de mărire a productivității sunt in graficul asumat

Datorită sinergiilor identificate si a creșterii productivitătii, în cursul anului in curs s-au realizat economii de 170 milioane $, Compania rămânând astfel în grafic pentru atingerea obiectivelor de cost și productivitate pentru întregul an 2020

Acțiunile de răscumparare accelerată a acțiunilor demonstrează grija Companiei față de așteptările acționarilor

Până la sfârșitul lunii septembrie, Corteva a returnat acționarilor peste 370 de milioane $ sub formă de dividende trimestriale și răscumpărări de acțiuni. Avănd in vedere performanțele operaționale menționate, Compania consideră că până la sfârșitul anului va înregistra  progrese în programul de răscumpărare autorizat al acțiunilor. De asemenea Compania estimează că va finaliza intreg programul de răscumpărare aprobat până la sfârșitul anului 2021, adică cu șase luni înainte de calendarul inițial.

Sumarul trimestrului 3 al anului 2020

Pentru trimestrul 3 încheiat la data de 30 septembrie 2020, vânzările nete au scăzut cu 3% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce cresterea organica1 a fost de 9%.

Volumul fizic al vânzărilor a crescut cu 7% față de aceeași perioadă a anului anterior. Creșterile au fost determinate în principal de introducerea continuă a noilor produse din segmentele protecția plantelor, dar au fost parțial compensate de impactul volumelor mai mici din segmentul semințe, cauzat de caracteristicile din acest an ale  sezonului de semănat în America de Nord.

Prețurile locale au crescut nominal cu 2% față de trimestrul 3 al anului 2019. In America Latină, această creștere a fost, însă, anulată de impactul deteriorarii cursului de schimb al monedelor locale fata de $; la nivel global, variația cursului de schimb a însemnat un impact consolidat  de 11%. Masurile de atenuare ale efectelor variației cursului de schimb și noile produse  lansate pe piețele respective au generat câștiguri în America Latină, EMEA3, și Asia Pacific.

Pierderea GAAP din operațiunile după aplicarea impozitului pe venit a fost de 390 milioane $ în trimestrul 3 al anului 2020. EBITDA operațional1 pentru trimestrul 3 a înregistrat o pierdere de 179 milioane $, ceea ce a însemnat, însă, o îmbunătățire de 14% față de aceeași perioadă a anului anterior. Creșterile de volum și un mix optim de produse in segmentulul protecția plantelor, cuplate cu îmbunatațirea productivității si implementarea sinergiilor, au compensat atât efectele negative ale variațiilor de curs valutar, cât si impactul micșorării vânzărilor din segmentul de semințe.

Compania a continuat să-și îmbunătățească atât productivitatea, cât si capitalul de lucru, dând o atenție deosebită fluxului liber de numerar  (’’free cash flow’). Prin urmare, Corteva a înregistrat o îmbunătățire de 7% a rotației capitalului circulant.

Sumarul anului fiscal 2020

De la inceputul anului până la data de 30 septembrie 2020, vânzările nete au crescut cu 1% față de aceeași perioadă a anul anterior, în timp ce cresterea organica1 a fost de 6%.

Volumul de vânzari a crescut cu 4% față de aceeași perioadă a anului anterior. Aceasta evoluție s-a datorat atât cererii ridicate pentru noi produse la nivel global, cât și creșterii suprafeței semănate în America de Nord.

Prețul local s-a mărit cu 2% față de aceeași perioadă a anului anterior, pe fondul unei creșteri în majoritatea regiunilor.

Impactul nefavorabil  consolidat de 4% al variației cursului valutar s-a datorat în principal devalorizării Realului brazilian.

In standardul de contabilitate GAAP, venitul, după aplicarea impozitului aferent, a fost de 657 de milioane $ pentru anul fiscal 2020. EBITDA operațional1 pentru perioada anului fiscal a fost de 1,8 miliarde $, însemnând, pe baza unor date preliminare, o creștere de 5% față de perioada corespunzătoare a anului anterior. Explicația constă în faptul că au existat câștiguri datorate atât creșterii volumelor vândute si unui mix adecvat de produse, cât și îmbunătățirii productivității, care au permis depașirea impactului nefavorabil al cursului de schimb.

Sumarul pentru segmentul Protecția Plantelor

Vânzările nete pentru segmentul protecția plantelor au fost de 1,3 miliarde $ pentru trimestrul 3 al anului 2020, în creștere de la 1,2 miliarde $ înregistrate în aceeași perioadă a anului anterior. Câștigurile au fost determinate de o creștere de 16% a volumului și de o mărire cu 5% a prețului local, care au fost compensate parțial de o scădere a cursului de schimb cu 11% și o scădere de 1% a portofoliului.

Câștigurile de volum au fost determinate în special de un start puternic al vanzarilor la inceputul sezonului sezonului în America Latină. Această dezvoltare pozitivă a fost însoțită și de o cerere puternică de produse noi la nivel global, inclusiv pentru erbicidele Enlist™ și Rinskor™ și insecticidele Isoclast™ și Pyraxalt™ .

Creșterea prețului local s-a datorat modificărilor din America Latină pentru compensarea cursului de schimb. Impactul nefavorabil al variației cursului valutar s-a datorat în principal Realului brazilian.  Micșorarea portofoliului a fost generată de vânzarea strategică a unui produs care a ieșit din perioada de protectie a patentului.. EBITDA operațional pe segment a fost de 130 milioane $ pentru trimestrul 3 al anului 2020, în creștere de la 119 milioane $ înregistrate în aceeași perioadă a anului anterior. Creșterile volumului de vânzări, mixul adecvat de produse, mărirea productivității si economiile de cost datorită sinergiilor identificate au depașit impactul nefavorabil al cursului de schimb și au permis sporirea investițiilor în cercetare și dezvoltare.

În primele nouă luni ale anului 2020, pe segmentul de protecție a plantelor, vânzările nete au fost de 4,5 miliarde $, adică aproximativ aceleași cu cele înregistrate în primele nouă luni ale anului 2019. Creșterea de 5% a volumului și aceea  de 2% a prețului local au compensat scăderea cu 6% a cursului de schimb și  impactul negativ  de 1% indus de micșorarea portofoliului de produse.

Creșterile de volum au fost generate de o cerere puternică de produse noi la nivel global, inclusiv pentru erbicidele Rinskor™, Arylex™, and Enlist™ și insecticidul Isoclast™. Mărirea prețului local s-a datorat mai ales creșterilor din America Latină generate de compensarea variației negative a cursului de schimb. Impactul nefavorabil al cursului valutar s-a datorat în principal devalorizării accentuate a Realului brazilian în cursul anului 2020.  Câștigurile generate de creșterea prețurilor la produsele nou lansate au fost partial anulate de mărirea discounturilor acordate fermierilor nord-americani în cadrul programelor de stimulare. Impactul negativ al scaderii portofoliului s-a datorat vanzarii, in regiunile Asia Pacific si America de Nord, a acelor produselor pentru care patentul a expirat. In primele nouă luni ale anului in curs,  EBITDA pe acest segment a fost de 677 milioane $, în scădere față de cele  789 milioane $ inregistrate in perioada similara a anului trecut. Explicația rezidă in faptul că efectele combinate ale costurilor mai mari de intrare, ale variațiilor negative ale cursurilor de schimb si ale investițiilor in cercetare si dezvoltare au depășit creșterile de vânzări datorate produselor noi, a eficientizării costurilor și a creșterii productivității.

Sumar pentru segmentul Semințe

Vânzările nete din segmentul semințe au înregistrat 523 milioane $ în trimestrul 3 al anului 2020, în scădere de la 681 milioane $ față de același trimestru al anului anterior. Diminuarea a fost determinată de o reducere de 11% a volumului de vânzări și de un impact negativ consolidat de 9% al cursurilor de schimb, precum și de o scădere de 3% a prețului local.

Reducerea volumului s-a produs pe fondul modificărilor din America de Nord, ca urmare a unei situații meteorologice fără precedent, care a împins vânzările de semințe din trimestrul 2 al anului 2019 în trimestrul 3 al anului 2019. Impactul acestui defazaj a fost compensat parțial de o vânzări solide peste vară și de vânzările timpurii de porumb safrinha din America Latină. Impactul nefavorabil al cursului valutar s-a datorat în principal Realului brazilian. Scăderea prețului local a fost determinată în special de întârzierea sincronizării vânzărilor din segmentul semințe din anul 2019, precum și de plățile efectuate la final de sezon de către clienții din America de Nord.

În al treilea trimestru din acest an, EBITDA pe segmentul semințe a fost de (282) milioane $, în creștere cu 4% față de (295) milioane $ pentru aceeași perioadă a anului anterior. Mărirea productivității, economiile realizate la costuri pe seama sinergiilor identificate, cheltuielile mai mici cu creanțe nerecuperabile, precum și comisioanele mai mici au depașit pierderile  generate de scăderile volumului vânzărilor, de scăderile de preț, precum și impactul nefavorabil al cursului de schimb.

Pentru primele nouă luni ale anului 2020, vânzările nete pentru segmentul semințe au fost de 6,5 miliarde $, în creștere față de valoarea de 6,3 miliarde $ înregistrată în primele nouă luni ale anului 2019. Creșterea a fost determinată de o sporire de 4% a volumului de vânzări, combinat cu o creștere de 2% a prețului local, care au depașit  scăderea de 3% produsă de variația consolidată a cursului de schimb.

Creșterile de preț și de volum din toate regiunile au fost determinate de o vară care a stimulat vânzări timpurii de safrinha în America Latină, precum și de creșteri ale cotei de piață în EMEA. Prețul global al porumbului a crescut cu 2%, iar prețul pentru soia în America de Nord a crescut cu 1% față de aceeași perioadă a anului anterior. Impactul consolidat nefavorabil al cursului valutar s-a datorat în principal Realului brazilian.

În  primele luni nouă ale anului 2020, EBITDA a fost de aproximativ 1,3 miliarde $, în creștere cu 18% față de EBITDA preliminar, de aproximativ 1,1 miliarde $ pentru primele nouă luni ale anului 2019.

Mărirea productivității, economiile de cost datorită sinergiilor identificate, precum și comisioanele mai mici au depașit pierderile  generate de comsioanele mai mari, impactul nefavorabil al cursului de schimb si costul inputurilor determinat de recoltele mai slabe de porumb.

Perspective

Compania consideră că estimările sale anterioare pentru întreg anul 2020 vor fi confirmate. Corteva preconizează o creștere netă a vânzărilor de 1-2% pentru anul în curs,  un EBITDA  între 1,9 miliarde $ și 2 miliarde $, și un câștig  pe acțiune între 1,25$ și 1,45$ pe acțiune.

Corteva nu poate să își reconcilieze măsurile financiare anticipative non-GAAP cu măsurile financiare cele mai comparabile din sistemul U.S. GAAP, și nici nu poate previziona cu un grad de certitudine rezonabil aspecte care nu țin de controlul său, cum ar fi elemente semnificative, fără un efort nerezonabil. Prognoza aceasta nu are în vedere perturbări operaționale, schimbări semnificative în cererea sau capacitatea de plată a clienților sau accelerarea ulterioară a impactului cursului de schimb ca urmare a pandemiei de COVID-19 sau instabilității politice.

Apel teleconferință pentru trimestrul trei

Compania va organiza un webcast live cu investitorii privind câștigurile din trimestrul 3, în vederea discutării rezultatelor și perspectivele, în data de 5 noiembrie 2020, la ora 9:00 AM, ora Coastei de Est.

Prezentarea pe diapozitive care însoțește teleconferința este postată pe pagina Evenimente și prezentări pentru investitori a Companiei. O reluare a webcast-ului este disponibilă și pe pagina Evenimente și prezentări pentru investitori.

Despre Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) este o companie globală, dedicată în întregime agriculturii, tranzacționată pe bursă, care oferă fermierilor din întreaga lume cel mai cuprinzător portofoliu din industrie – inclusiv un mix echilibrat și divers de semințe, soluții pentru protecția plantelor și soluții digitale axate pe maximizarea productivității și creșterea randamentului și profitabilității. Având în portofoliu unele dintre cele mai ușor de recunoscut mărci din agricultură și o linie de produse și tehnologii de top în industrie, care pot genera creșteri viitoare, compania se angajează să colaboreze cu părțile interesate din întreg sistemul alimentar, contribuind la promisiunea de a îmbogăți viața celor care produc și a celor care consumă și asigurând progresul generațiilor viitoare. Corteva a devenit o companie independentă listată la bursă pe data de 1 iunie 2019, anterior fiind divizia agricolă a DowDuPont. Mai multe informații sunt disponibile pe www.corteva.com.

Urmăriți Corteva pe Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter și YouTube.

1. Vânzări organice, EPS Operațional, EPS Operațional preliminar, EBITDA Operațional și EBITDA Operațional preliminar, Marja EBITDA operațional și Marja EBITDA operațional preliminar sunt măsuri non-GAAP. A se vedea pagina 6 pentru mai multe detalii. 2. Informațiile GAAP pentru anul fiscal 2019 sunt obținute pe bază preliminara și au fost determinate conform Articolului 11 din Regulamentul S-X. Măsurile non-GAAP pentru aceste perioade sunt reconciliate cu măsura GAAP preliminara. 3. America de Nord este definită ca SUA și Canada. EMEA este definită ca Europa, Orientul Mijlociu și Africa. 4. Tehnologiile Enlist E3™ pentru soia sunt dezvoltate împreună de Dow AgroSciences și MS Technologies™