Provocări în cultura porumbului

timac porumb

Porumbul se va afla în următoarea perioadă din punct de vedere fenologic  în stadiul de 6-10 frunze (BBCH 12-16). Din punct de vedere fiziologic întâlnim mai multe transformări care au loc la nivelul plantei:

 • încetarea aprovizionării plantei din bob
 • creșterea si dezvoltarea rădăcinilor secundare, cu rol major in nutriție (încă subdimensionate fata de cererile plantei)
 • dezvoltarea frunzelor si tulpinii
 • inițierea inflorescenței, stabilirea numărului de rânduri in știulete (componenta de randament).
 • creșterea si dezvoltarea rădăcinilor nodale superioare.

Aceste procese fiziologice intervin in viața plantei determinând sensibilități la diferiți factori de natura termica, hidrica, chimica si biologica. Toți acești factori au o acțiune directa asupra viitoarelor fenofaze de creștere vegetativa, înflorire, fecundare, formarea si umplerea boabelor, care hotărăsc celelalte componente de randament: numărul de boabe pe planta, MMB.

Aceasta fenofază:

 • este una din cele mai solicitante pentru cultura datorita intervenției prin lucrările agrotehnice: erbicidare, fertilizare, prașile mecanice.
 • este o etapa extrem de delicata, datorita faptului ca planta este sensibila la diferite forme de stres: biologic, hidric, termic, chimic.
 • va genera parcurgerea următoarelor etape la parametri maximi.

Cum putem creste capacitatea porumbului de a avea o creștere si dezvoltare susținută ?

 1. Asigurarea tuturor nutrientilor necesari îndeosebi a azotului, fosforului, sulfului, dar si a zincului si manganului
 2. Protecția plantelor de porumb împotriva stresului chimic când acesta exista .
 3. Protejarea proceselor metabolice de stresurile externe – anti stres. Diferențele mari de temperatura intre ziua si noapte, lipsa temporara a apei, reglarea procesului de evapo-transpiratie.
 4. Diminuarea creșterii încetinite, datorata dezvoltării sistemului radicular încă deficitar, devansarea perioadei de înflorit si polenizare (probabilitate mai mare de a evita temperaturile foarte ridicate).
 5. La densități mai mari, datorita creșterii capacitații fotosintetice, plantele valorifică mai bine energia luminoasă indiferent de configurația frunzelor pe plantă.
 6. Stimularea creșterii si dezvoltării rădăcinilor nodale aeriene (rol în fixarea mai bună în sol, absorbția apei şi elementelor nutritive).
 7. Atenuarea efectelor negative provocate de leziuni la nivelul sistemului radicular şi vegetativ.

SOLUTIA TIMAC AGRO – Fertileader AXIS

De ce Fertileader Axis la cultura de porumb?

Asigură plantei nutrienţi esențiali de care are nevoie în această perioadă (N, P, Mn, Zn), iar prin specificitatea SECTIV:

 1. Asigură plantei protecția anti-stres prin aportul de osmo-regulatori de care are nevoie.
 2. Asigură plantei o mai bună intensificare a fotosintezei, rezultând mai multa energie pentru planta pentru a susține ritmul de creștere extrem de alert de care are nevoie in perioada următoare.
 3. Redistributie mai buna si mai eficienta a asimilatelor in toata planta, îndeosebi către vârfurile de creștere fie aeriene fie radiculare.
 4. Acțiune sistemică şi de durată în plantă – produsul se va regăsi si va acționa si in frunzele care încă nu au apărut.
 5. Valorificare mai bună a azotului granulat aplicat pana acum prin intensificarea acțiunii metabolice inclusiv a absorbției radiculare.