Poettinger Terrasem, mai mult decât o semănătoare

Terrasem C6 800

Ținta noastră, pe care am stabilit-o încă de acum mai bine de 20 de ani, este să fim una din primele opțiuni ale fermierilor și să devenim un reper de excelență pentru produsele și serviciile oferite. Acesta este motivul pentru care suntem foarte atenți când ne alegem o anumită marcă pe care să o comercializăm. Poettinger este, fără îndoială, o marcă de succes, cu produse inovative, cu calitate și performanțe dovedite pe parcursul anilor, iar, unul dintre produsele de vârf de la Poettinger este semănătoarea în mulci Terrasem.

Fig. 1. Terrasem C6

Înaintea altor factori care influențează recolta, cum sunt tehnologia aplicată, condițiile pedo-climatice (sol, umiditate, temperatură), perioada optimă de semănăre, cultura permergătoare, semințele, îngrășămintele, întreținerea culturii etc., calitatea semănării este decisivă, iar aceasta, depinde foarte mult de calitatea mașinii de semănare.

Dintr-o mulțime de utilaje disponibile, mai mult sau mai puțin sofisticate și cu prețuri pe măsură, alegerea utilajului potrivit pentru semănare trebuie făcută ținând cont de suprafața cultivată anual cu cereale păioase, tractorul disponibil, tehnologia aplicată, solul și rezerva de apă din sol, rezerva de buruieni, situația financiară a fermei etc.

Terrasem este concepută ca o mașină de semănare în mulci, dar care poate lucra cu preformanțe deosebite și în arătură, în teren pregătit sau în sistem strip till (cu pregătirea terenului în benzi de 4,5 cm în care apoi intră brăzdarul de semănare). Mașina se realizează cu lățimi de lucru de la 3 la 9 m, iar capacitatea buncărului de semințe este de la 3.000 la 4.000 l. Este disponibilă și o extensie a buncărului, ajungându-se la un volum de 3.950, respectiv 5.100 de litri.

Pregătirea optimă a patului germinativ este esențială pentru asigurarea condițiilor necesare unei recolte maxime.

*) F=cu fertilizare

Terrasem este un concept dezvoltat și testat integral de firma Poettinger, mașina fiind compusă din mai multe grupe de organe de lucru (fig. 2).

Fig. 2. Principalele zone de lucru ale semănătorii Terrasem

1 – Zona de pregătire a terenului; 2 – Zona de compactare; 3 – Zona de semănăre; 4 – Zona de control al adâncimii, acoperire și tasare a boabelor; 5 – Zona de fertilizare

O grapa cu discuri scurtă (fig. 3) sau două rânduri de discuri ondulate (pentru strip till – fig. 4) realizează pregătirea terenului. Adâncimea de lucru a discurilor se reglează hidraulic, independent la rândul de discuri din față și din spate, iar poziția reglată este memorată pentru a ușura reintrarea în lucru după întoarcerile de la cap de parcelă. Prin formă, diametru (510 mm), unghi de atac și distanța între discuri această grapă cu discuri realizează prelucrarea uniformă a solului pe toată lățimea de lucru a semănătorii.

Fig. 3. Zona de prelucrare a terenului cu grapă scurtă

Fig. 4. Zona de prelucrare pentru strip till

În cazul strip till, discurile ondulate prelucrează doar o bandă de 45 mm, respectiv doar 36% din suprafața terenului când se seamănă la 12,5 cm între rânduri și 27% la 16,7 cm. Mai puțin sol mișcat de la locul lui înseamnă evaporare mai redusă a apei din sol și, prin urmare, germinare mai bună, reducerea impactului  organelor de lucru asupra capilarelor și a viețuitoarelor din sol, benefice pentru sănătatea și creșterea fertilității solului, consum mai mic de energie și deci de combustibil. Acest sistem asigură semănarea fără probleme în sol umed sau lipicios și are avantaje notabile în privința controlului buruienilor, care nu sunt încurajate să germineze, datorită solului în mare parte neprelucrat. Totodată, zonele  neprelucrate dintre rânduri protejează solul de băltire sau de eroziune eoliană.

Urmează apoi un pachet de roți de compactare late, montate decalat cu 150 mm pe direcția față-spate, în stilul roților tandem, pentru rulare ușoară, cu cauciucuri care au inserție metalică, care, pe lângă rezistență sporită, asigură un contur rectangular al roților și o compactare uniformă a solului. Fiecare roată acoperă 4 rânduri de semănare când se seamănă la 12,5 cm, sau 3 rânduri dacă se seamănă la  16,7 cm, așezând solul și eliminând pungile de aer rămase după prelucrarea solului, asigurând acel “pat tare” în care se plasează semințele. Se știe că aceste pungi de aer din sol favorizează evaporarea apei din sol și reduc capacitatea de germinare a semințelor, sau chiar usucă plantele abia încolțite. Pachetul de roți de compactare urmărește conturul terenului atât pe direcția de deplasare cât și pe toată lățimea de lucru. Elasticitatea anvelopelor asigură autocurățarea.

La întoarcerile la cap de parcela mașina se sprijină pe toate roțile, pentru a conserva solul, șasiul ei rămânând întotdeauna în aceeași poziție, doar grapa cu discuri și brazdarele sunt ridicate prin rotirea barelor port unelte.

Pentru transport mașina se rabate, pentru a se încadra în lățime de 3 m și se sprijină pe câte două roți de o parte și de alta a celor două roți centrale, care se ridică automat, pentru creșterea stabilității.

Pentru mobilizarea solului pe urmele roților tractorului se utilizează organe de afânare.

Uniformitatea adâncimii de semănare este primordială pentru răsărirea și dezvoltarea uniformă a plantelor. De aceea sistemul de semănare este conceput cu cea mai mare grijă pentru a răspunde acestei cerințe.

În spatele pachetului de roți se află o bară cu elemente elastice care nivelează micile coame dintre roțile de compactare, iar apoi, urmează sistemul de semănare. Acesta se compune din brăzdare dublu disc cu diametrul de 380 mm decalate cu 25 mm pentru ușurarea pătrunderii în sol și reducerea uzurilor, cu rulmenți etanșați, fără întreținere. Distanța standard între rânduri este de 12,5 cm, pentru distribuția optimă a plantelor pe unitatea de suprafață și asigurarea unei zone vitale optime fiecărei plante (opțional 16,7 cm). Brăzdarele sunt montate pe două rânduri decalate cu 320 cm pentru a ușura trecerea resturilor vegetale și a evita înfundarea semănătorii, păstrând avantajul aceleiași lungimi a brațelor brăzdarelor și, prin urmare, asigurând uniformitatea forței de apăsare pe brăzdar și a adâncimii de semănare. Forța de apăsare pe brăzdar este reglabilă continuu, hidraulic între 40 și 120 kg.

Fig. 5. Secția de semănare

Brăzdarele sunt montate pe paralelogram împreună cu câte o roată de tasare/reglare a adâncimii pe fiecare rând și cu degetele elastice din spate pentru nivelare. Mecanismul paralelogram pe care se montează brăzdarele și roțile cu rol de tasare și de reglare a adâncimii de lucru, asigura o adâncime precisă de plasare a semințelor. Acest ansamblu se montează pe bara cadrului cu ajutorul unor elemente elastice din cauciuc pentru preluarea șocurilor.

Foarte importantă pentru menținerea adâncimii de semănare este copierea terenului. La semănătorile Terrasem C6, C8 și C9 (cu lățime de lucru min. 6 m) datorită design-ului din 3 secțiuni, sistemul de semănare are posibilitatea de copiere a configurației terenului atât pozitiv cât și negativ, asigurând o presiune constantă pe fiecare secție de semănare pe toată lățimea de lucru a semănătorii.

Fig. 6. Construcția din 3 segmente pentru copierea pozitivă și negativă a configurației terenului

Dacă mașina lucrează direct în arătura, se poate dota cu o bară de nivelare cu elemente elastice cu poziție reglabilă hidraulic până la adâncimea maximă de 40 mm, care asigură nivelarea perfectă a terenului chiar și când pe sol se află cantități mari de resturi vegetale.

Fig. 7. Bara cu elemente elastice de nivelare a arăturii

Mașina se produce în două variante: doar pentru semănare sau și cu îngrășăminte.

Când mașina este dotată cu sistem de încorporare a îngrășămintelor, după grapa cu discuri este un rând de brăzdare monodisc de 420 mm diametru, prin care se administrează îngrășămintele, câte unul pentru fiecare două rânduri de semințe. Distanța mare de cel puțin 250 mm între brăzdarele de îngrășăminte reduce riscul de înfundare cu resturi vegetale. Adâncimea de lucru de până la 10 cm, se reglează independent de adâncimea de semănare, iar forța de apăsare pe fiecare brăzdar de îngrășăminte este reglabilă continuu (hidraulic) până la 80 kg/brăzdar. În acest caz, buncărul este împărțit în două compartimente cu volum reglabil, 40:60, 50:50 sau 60:40, o parte pentru semințe și cealaltă pentru îngrășăminte.

Fig. 8. Terrasem C6F (cu îngrășăminte)

Totodată precizia distribuției semințelor este importantă, fie că sunt semințe mici de rapiță sau ierburi, fie mari, de măzare, grâu sau alte culturi asemănătoare și în cantitățile stabilite în funcție de cultura, hibrid și alte condiții specifice.

Dozarea cantității de semințe care trebuie distribuite la hectar se face electric, folosind un rotor cu caneluri care se poate schimba fără scule chiar și când buncărul este plin, iar distribuția și transportul boabelor se face pneumatic. Sistemul de dozare este realizat pentru a asigura cea mai bună precizie și cantitatea exactă de semințe indiferent de tipul semințelor, chiar și în cele mai dificile condiții de lucru. La semănătorile mai mici de 6 m există un singur dozator, în timp ce la 8 și 9 m sunt două dozatoare. Cantitatea de semințe se poate regla între 0,6 și 350 kg/ha și este corelată cu viteza de deplasare, care se urmărește cu ajutorul unui radar.

Din dozator, semințele sunt preluate de un curent de aer, care le transportă într-un cap de distribuție, de unde sunt transportate pe furtunuri în fiecare brăzdar. Ventilatorul care asigură curentul de aer pentru transportul semințelor în brăzdare este acționat de un motor hidrostatic, iar aerul care intră în ventilator este filtrat. Un debit mare de aer și viteza redusă a acestuia protejează semințele de deteriorare. Pe fiecare furtun sunt montați senzori care atenționează când tubul este blocat sau nu curg semințe în cantitatea dorită și dau informația la computerul de bord, indicând numărul secției care nu funcționează normal. Capul de distribuție are posibilitatea de închidere automată a unui număr dorit de guri de iesire pentru crearea de cărări tehnologice sau pentru reducerea lățimii de lucru la ultima trecere. Calibrarea se face printr-o simplă apăsare de buton, comandându-se de la calculatorul mașinii sau prin sistemul ISOBUS.

Urmărirea configurației terenului pe toată lățimea semănatorii datorită construcției din 3 secțiuni, plierea pentru transport, proțapul telescopic care permite lucrul cu tractor cu roți late sau duble, monitorizarea cantității de boabe și a fiecărui tub de semințe, a nivelului de semințe din buncăr, securitatea operatorului și ergonomia: ușurința reglajelor, scări cu balustrade pentru acces, închiderea automată a unor rânduri pentru crearea cărărilor tehnologice sau închiderea a jumătate din mașină la încheierea tarlalei pentru economisirea semințelor, masa proprie mare care asigură o forță de apăsare mare a organelor de lucru în sol, pregătirea pentru agricultura de precizie prin închiderea și deschiderea automată a distribuției la cap de parcelă și pentru distribuția normelor variabile de semințe la hectar sunt alte caracteristici care fac diferența față de mașini similare.

Florin Neacșu

Director general adjunct NHR Agropartners