Măsuri urgente propuse de USȚR pentru a salva ferma mică, ferma de familie și gospodaria țărănească din România

Având în vedere observațiile transmise României de câtre Comisia Europeană pentru PNS 2023-2027, compartimentele de Dezvoltare Rurală și Politici Agricole din cadrul Uniunii ,,Salvăm Țăranul Român” solicită MADR o poziție oficială și o întâlnire de urgență.

I. Propunerile și soluțiile noastre pentru PNS sunt următoarele :

  1. Clasificarea fermelor după dimensiune:

1.1 dimensiunea fermelor mici între 4.000 -30.000 SO

1.2 fermă medie 30.001-80.000 SO

1.3 ferma mare 80.001-250.000 SO

1.4 ferma foarte mare   250.000 SO

2. Plafonarea subvențiilor pentru fermele mari conform recomandărilor Comisiei Europene la maxim 100.000 euro/ferma.

3. Plata redistributivă pentru fermele mici și mijlocii trebuie făcută ținând cont de noua abordare PAC 2023-2027 și de structura fermelor din România (peste 850.000 ferme mici și mijlocii) astfel conform recomandărilor primite de la Comisie cei mai multi bani pe acest tip de sprijin trebuie distribuiți către fermele mici și mijlocii, și nu fermelor de dimensiuni mari și foarte mari.

In acest context , propunerea noastră este de a respecta următoarele intervale 1-20 ha, respectiv 20-50 ha pentru plata redistributivă cu o plată mai mare / ha pentru intervalul 1-20 ha.

4. Pentru Intervenția de instalare a tinerilor fermieri în PNS 2023-2027 cerem :

4.1 Suplimentarea bugetului cu încă 770 mil euro, ajungându-se la o sumă totală de 1 mld euro și ridicarea plafonului/beneficiar de la 70.000 la 100.000 euro, conform recomandărilor Comisiei Europene.

Conform Regulamentului Uniuniii Europene pentru acest tip de Intervenție , statul membru poate aloca minim 3 % din bugetul total , neexistand un plafon maxim, fapt ce permite majorarea acestui plafon cu un procent mult mai mare, avându-se în vedere faptul că la această dată, în țara noastră , satul românesc este îmbătrânit și depopulat, decapitalizat, afectat atât de pandemia COVID 19, dar și de razboiul din Ucraina, toate acestea determinand o creștere fără precedent a inputurilor, echipamentelor si a costurilor de producție in care energia electrică și termică dar și combustibilii joacă un factor important în gestionarea și menținerea unei ferme.

Considerăm ca acordarea unui sprijin de 100.000 euro  / tânăr fermier ar fi mai benefică pentru a întineri generațiile de fermieri în mediul rural.

4.2 Dimensiunea exploatatiei la aplicare sa fie menținută la 12.000 SO iar plafonul maxim să fie de asemenea menținut la maxim 50.000 SO, in acest fel să fie accesată de fermierii care se instalează în fermele mici și medii.

5. Includerea unei măsuri de investiții distincte doar pentru construcția și modernizarea de spații protejate destinate exclusiv cultivării legumelor, bugetată cu minim 800.000 euro

6. Suplimentarea sumei pentru „Sprijin cuplat vegetal destinat legumelor cultivate în spații protejate” de la  2,4 milioane euro/an, cât a fost prevăzut inițial in PNS la 20 milioane euro/an, ținând cont că in perioada  2014-2020 bugetul total alocat a fost de 13,3 milioane euro/an și aceasta diminuându-se anual.

Considerăm că suma propusă de dvs. inițial ( 2,4 milioane euro ) este total inadecvată și insuficientă pentru perioada 2023-2027, tinandu-se cont și de faptul că înființarea, întreținerea, construcția și modernizarea spațiilor protejate și tehnologiile de cultura care să se adapteze la noile cerințe europene sunt destul de costisitoare ( înverzire, climă, etc ).

7. Suplimentarea sumei SCV pentru cultura de cartofi

II. SCHEME DE SPRIJIN PNDR  PENTRU PERIOADA DE TRANZIȚIE 2021-2022

  • Pentru perioada de Tranziție 2021-2022 pe pilonul II. Dezvoltare Rurală, România a beneficiat de un buget de aproximativ 3,4 miliarde euro doar finanțare nerambursabilă din partea Comisiei Europene iar la această dată au fost contractate și plătite proiecte de numai 430 milioane euro, rezultând faptul ca o sumă importantă acordată României pentru perioada de Tranziție va rămâne necheltuită iar la această dată AFIR mai are disponibili aproximativ  800.000 euro, bani care pot fi direcționați către fermierii mici și IMM-uri din procesare, în procent de 5 % din totalul bugetului de Tranziție în contextul crizei provocate de razboiul din Ucraina.

Sumele de care pot beneficia fermele de familie , fermele mici , gospodăria țărănească și tinerii fermieri sunt de 15.000 euro / fermă, respectiv 100.000 euro / IMM care activează în domeniul procesării la care se pot adăuga 25 milioane de euro din rezerva de criză a Uniunii Europene, bani alocați României la care statul român poate adăga încă 50 milioane euro, bani din bugetul național conform derogărilor Comisiei Europene (200% contribuția statului membru).

Având în vedere și aceste aspecte vă rugăm să luați în considerare suplimentarea bugetului pentru Microgranturi astfel încât toți beneficiarii eligibili, înscriși în program, să fie finanțați.

De asemenea, vă propunem alocarea unui ajutor de stat de minim 30.000 euro/ferma cu finanțare europeană de 50% și 50% finanțare de la bugetul de stat.

Vă reamintim faptul că banii alocați României în perioada de Tranziție se pierd, neputând fi reportați în PNS 2023-2027, dacă nu sunt cheltuiți până la finalul anului 2023.  

În contexul pandamiei de COVID -19, în contextul razboiului din Ucraina, cel al creșterii prețurilor la energie, combustibili, îngrășăminte, inputuri etc. România nu a oferit nici un sprijin financiar din bugetul national, așa cum au facut-o celelalte state ale UE (Italia, Franța, Polonia, Germania etc.) fermierii din România fiind într-o competiție total inegală cu aceștia.

  • Suplimentarea sumei pentru sm 6.1 Instalarea Tinerilor Fermieri cu cel puțin bugetul rămas de la sm 6.1 Instalarea Tinerilor Fermieri – Diaspora (20 milioane euro) avându-se în vedere faptul că foarte multe proiecte eligibile au ramas fără finanțare, iar nevoia de întinerire a generațiilor de fermieri este una deja acută și cel puțin la nivel declarativ această nevoie se regăsește și in declarațiile oficiale ale conducerii MADR.
  • Stabilirea cuantumului total pentru SCV legume cultivate în spații protejate “tomate și castraveți pentru industrializare” și “Cartof timpuriu și de sămânță” aferente anului de cerere 2022.

Care sunt plafoanele notificate de România, Comisiei Europene?, Cu cine au fost stabilite? și dacă Notificarea cu plafoanele maxime totale pentru anul 2022 au fost transmise Comisiei.

III. POLITICI AGRICOLE DE DEZVOLTARE RURALA NAȚIONALE, PROPUNERI ȘI MĂSURI URGENTE

  • Înființarea unei Direcții pentru Horticultura în cadrul MADR
  • Reducerea prețului la carburant cu 50% față de prețul la pompă, pentru agricultură, așa cum se practica și in celelalte state UE
  • Subvenționarea energiei , de orice tip și a îngrăsămintelor chimice  pentru agricultura
  • Combaterea evaziunii fiscale și a comerțului ilicit cu produse agroalimentare (legume, fructe, lactate, carne etc.). Verificarea și respectarea normelor de acces în țară a acestor produse, venite mai ales din spațiul intracomunitar.
  • Înființarea unui program național pentru susținerea etichetării, ambalării, sortării, etc destinat producătorilor de legume și fructe prin susținerea finanțării achizitionării materialelor necesare cu scopul creării lanțului scurt de aprovizionare în vederea facilitării accesului fermierilor către Retail și pentru o mai bună trasabilitate a produselor agroalimentare naționale prin comercializarea acestora la stardardele impuse de piață.
  • Susținând astfel producătorii autohtoni de legume și fructi, aceștia vor putea pătrunde mai ușor pe piață și produsele lor vor putea fi mai ușor recunoscute și identificate de către  consumatorul român.

Reprezentanții Uniunii Salvăm Țăranul Român iși manifestă disponibilitatea de a participa la consultări în cadrul MADR, prin expertizele pe care le pot oferi, cu scopul realizării unei bune implementări a extinderii afacerilor agricole specifice fermierilor, cultivatori de legume din România, onorând orice invitație în acest sens.

Membrii ”Uniunea Salvăm Țăranul Român” :

Federația Sindicatelor Democratice din Agricultură (afiliat CSDR) ‐ Tudor Dorobanțu, Președinte

Federația Națională a Lucrătorilor (afiliat BNS) ‐ Horațiu Raicu, Președinte

Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt ‐ Ion Păunel, Președinte

Asociația Legum‐Ro‐Fruct Sud‐Vest Oltenia ‐ Gogu Lucian, secretar General

Asociația Femeilor din Mediul Rural Olt ‐ Popa Simona, Președinte

Asociația Producătorilor de legume ECOLEG – Fedorov Eusehnie

Asociația Națională a Tinerilor Producători de Legume și Alte Produse Zeotehnice Matca – Ciocan Florinel, Președinte

Cooperativa Agricolă Lunca Someșul Mic Anca Marcu, Director Executiv

Cooperativa Agricolă Legume de Vidra Lăcătuș Victor, Director Executiv

Cooperativa Agricolă Legume de Glodeanu Sărat ‐ Claudiu Breazu , Președinte

Cooperativa Agricolă Roșiori de Ialomița ‐ Valentin Cristea, Președinte

Cooperativa Agricolă Ialomițeana Line ‐ Roxana Roșculeț, Președinte

Organizatie de producători TOMATE COM, Mircea Bujor, Președinte

Federația Uniunea Producătorilor Agricoli și Organizațiilor Interprofesionale