„HORTICULTURA ROMÂNIEI – context şi viitor“

Organizația Interprofesională Națională „ PRODCOM Legume-Fructe“ din România (OIPA ProdCom Legume-Fructe) a început seria de evenimente dedicate Dezvoltării și Consolidării Domeniului Agriculturii, Subdomeniului Horticulturii, Sectorul Legumiculturii și Pomiculturii din ROMÂNIA, organizând întâlniri cu micii producători agricoli individuali și marii producători din România aflați în marile bazine legumicole traditionale (IF, BZ, PH, AR, AG, DB, OT, DJ, CL, IL, GL, BR, TL).

Întâlnirile organizate au ca direcție strategică abordarea subiectelor fierbinți din sectorul horticol, a temelor de interes atât pentru micul fermier, cât și pentru giganții din industria alimentară. Discuțiile se vor concentra pe teme precum dezvoltarea tehnologică și îmbunătățirea mijloacelor de producție, soluții de finanțare pentru agricultori, reducerea importurilor și deficitul de forță de muncă. Ne vom îndrepta atenția și către starea învățământului agricol și către soluțiile de creștere a forței de muncă și întărirea generației succesorilor afacerilor din agricultură în scopul împlinirii obiectivului național major de realizare a securității şi siguranței alimentare în perspectiva 2023-2050O alta tema a discutiilor va fi prioritizarea înființării unor centre de excelență integrate cu unități de producție-depozitare-valorificare, ale micilor și marilor producători din granițele țării uniți pentru ROMÂNIA AGRAR – INDUSTRIALĂ, cât şi dezbateri de la respectul unui producător responsabil pentru un consumator cu atitudine și bine informat.  

Obiective

  1. Informare actualizată în materie legislativă şi judiciară: statutul, rolul şi calitatea de membru al OIPA ProdCom Legume-Fructe, sistemul de consiliere agricolă, legislație privind utilizarea Produselor pentru Protecția Plantelor (PPP) cu sustinerea  programelor de combatere integrată al bolilor și dăunătorilor; legislație financiar-contabilă privind plafonarea prețurilor și utilizarea numerarului,  la nivel regional, național și internațional;
  2. Profesionalism, tradiție și asociere (organizare) pentru atenuarea dezechilibrelor regionale semnificative generate de impactul speculaţiilor asupra prețurilor produselor agricole de bază prin accesul la instrumente de securitate juridică şi instrumente financiare de stimulare, cât şi de întărire a rolului organizaţiilor de producători;
  3. Gestionare posibilă: Potențial, Competitivitate și Reprezentativitate a Satului
  4. Strategie de Management Comercial pentru înființarea unui  Departament de Export al OIPA ProdCom Legume-Fructe cu Academia de Studii Economice prin Centrul de Excelență în Comerț Exterior, împreună cu elitele Gospodăriei Țărănești și elitele mediului Academic ca ,, Motoare de Creștere Economică „ .

Finalitatea „ HORTICULTURA ROMÂNIEI – context şi viitor “ va paragrafia un document în formă scrisă ce va fi transmis Guvernului României, respectiv Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susținut de cei participanți din cadrul evenimentelor.Toate acestea sunt pentru consolidare a eforturilor în materie legislativă şi judiciară pentru întărirea Sectorului Horticol de atenuarea dezechilibrelor regionale semnificative privind impactului speculaţiilor asupra preţurilor produselor agricole de bază printr-un nivel superior de securitate juridică şi instrumente financiare de stimulare, cât şi de întărire a rolului organizaţiilor de producători.

OIPA vine în sprijinul fermierilor din asociatie prin deschiderea colaborarii cu  Andermatt Biocontrol România. Astfel, în cadrul intalnilor organizate de OIPA, Andermatt informeaza fermierii despre produsele de protecția plantelor biologice aflate in portofoliul său și care sunt omologate in Romania, precum si în alte țări.

Produsele  pot fi integrate in programele de tratament în culturile convenționale și/sau ecologice în controlul bolilor și dăunătorilor pentru obținerea de fructe și legume fără reziduuri. De asemenea, aceste soluții de biocontrol  pot aduce un aport valoros în prevenirea rezistenței la produsele de protecția plantelor chimice existente, precum și la menținerea unui mediu cât mai curat și sănătos. 

Despre OIPA „PRODCOM Legume-Fructe“

Organizația Interprofesională Națională „PRODCOM Legume-Fructe“ din România, funcționează în baza O.U.G. nr. 103/2008, completată cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, estepersoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional şi  este reprezentanta sectorului fructe și legume la nivel național.

OIPA ProdCom Legume-Fructe în calitate de organizație reprezentativă a sectorului, reunind cca. 255 organizații de producători de legume, fructe, flori, ciuperci și procesatori legume-fructe, sprijina aceste organizații pentru formarea unei comunități de expertiză în domeniu in vederea menținerii activității economice în special în zonele rurale.

PREȘEDINTE OIPA ProdCom Legume-Fructe: ing. Gheorghe VLAD