Fertilizarea foliară în toamnă a cerealelor păioase

Încă dinaintea semănatului este necesară planificarea tehnologiei culturilor de toamnă pentru realizarea de producții ridicate. Există o varietate mare de factori care influențează dezvoltarea culturilor și prin urmare producțiile, unii dintre aceștia manifestându-se încă de la recoltarea culturii premergătoare: producția și exportul de elemente nutritive, calitatea pregătirii patului germinativ, alegerea soiurilor sau hibrizilor, momentul, densitatea și precizia semănatului, inclusiv schema de fertilizare cu îngrășăminte foliare.

Nutriția echilibrată a cerealelor păioase constituie premisa unor producții ridicate și contribuie la prevenirea bolilor și a dăunătorilor. Numeroasele testări efectuate de-a lungul anilor, în câmp, la cerealele păioase au confirmat avantajul aplicării preventive de microelemente în toamnă comparativ cu situația în care acestea s-au aplicat la apariţia primelor simptome de carenţă.

De ce este manganul foarte important pentru grâu în toamnă?

Carența de mangan din plante, coroborată cu temperaturile scăzute, determină defolierea tinerelor plante, scăderea rezistenței la iernare și dificultăți la reluarea creșterii, în primăvară. Atât toamna cât și primăvara, în culturile de orz și grâu, se poate observa cu ușurință culoarea verde deschis până la verde-gălbui a frunzelor, fenomen care se datorează deficienței de mangan. În plus față de simptomele pe frunze se poate constata și slaba dezvoltare a sistemului radicular.

În concluzie, plantele trebuie aprovizionate cu mangan încă din toamnă întrucât acesta contribuie la: creșterea și dezvoltarea tinerelor plantule după răsărire, ramificarea sistemului radicular și formarea unui nod de înfrățire viguros. Influențează pozitiv rezistența la iernare, având rol de “antigel” în celule.

Este perfect justificată decizia de aplicare la cereale, în toamnă, a unui produs complex care să conțină toate microelementele sau a unui mix format din produse monocomponente pentru ca plantele să nu manifeste restricții de creștere. Urmând încă din toamnă recomandările Lebosol®, plantele vor beneficia mai mult timp de efectul fertilizării foliare.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Logo-Lebosol-Germany.jpg

Recomandări de aplicare:

Tratarea semințelor:

  • Grija față de semințe este esențială pentru un start viguros în vegetație. Plantele sunt foarte sensibile în primele 6 săptămâni după răsărire și pot fi ajutate prin tratarea cu 2-3 l de Lebosol®-Total Care/tona de material semincer, aplicat împreună cu insecto-fungicidul, având rolul important de a îmbunătăți absorbția microelementelor necesare din primele faze de creștere și dezvoltare. Prin utilizarea Lebosol®-Total Care la tratamentul seminței, se previn problemele provocate plantelor de o serie de factori: temperaturi scăzute, băltiri, secetă, pH nefavorabil, pregătirea defectuoasă a terenului etc. Este un produs special formulat ce conferă semințelor o aderență maximă.

Începând cu faza de 3-4 frunze formate (BBCH 13-14)

  • Pentru absorbția în cele mai bune condiții a apei și a substanțelor nutritive din sol, plantele de cereale au nevoie de un sistem radicular bine dezvoltat. Produsul Aminosol® (58% aminoacizi și peptide) aplicat foliar în doză de 1-2 l/ha este cea mai bună metodă de a ajuta plantele să-și formeze și să-și dezvolte sistemul radicular.
  • Lebosol®-Mangan GOLD SC și Lebosol®-Mangan500 SC sunt cele două produse pe bază de mangan, în suspensie concentrată, având rol în stimularea înfrățirii cerealelor în toamnă și în creșterea rezistenței la iernarea tinerelor plante. Fiind produse foarte concentrate, se recomandă a se aplica în doză de 0,5-1 l/ha. În funcție de condițiile climatice se justifică 1-2 aplicări în toamnă astfel încât, în primăvară, plantele să își reia vegetația imediat ce temperatura le-o permite.
  • Lebosol®-Mix Cereale SC este îngrășământul foliar complet formulat, format din  microelementele mangan, zinc, cupru și magneziu, cu rol esențial în dezvoltarea optimă a plantelor, oferind vitalitate și o mai bună rezistență la iernare. Lebosol® recomandă aplicarea a 1-1,5 l/ha Lebosol®-Mix Cereale SC.
  • Lebosol®-Cupru350 SC aplicat în doză de 0,25-0,5 l/ha ajută la sinteza clorofilei și diminuează sensibilitatea plantelor la boli.

Lebosol® este partenerul fermierilor în nutriția inovativă a plantelor!

Echipa Lebosol® România