Corteva raportează rezultatele celui de-al doilea trimestru și primul semestru al anului 2021

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) („Corteva” sau „Compania”) a raportat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru și primele șase luni încheiate la 30 iunie 2021.

Principalele evoluții pentru primul semestru al anului 2021

 • Vânzările nete pentru prima jumătate a anului 2021 au crescut cu 7% față de anul anterior. Vânzările organice1 au crescut cu 6% în aceeași perioadă. Creșterea volumului de vânzări cât și a prețurilor produselor și lansarea continuă de produse noi au reflectat o execuție puternică la nivel global. Vânzările organice1 au crescut în fiecare regiune, cu o creștere de două cifre în America Latină.
 • Vânzările nete pe segmentul de Produse de Protecție a plantelor au crescut cu 12%, iar vânzările organice[1] au crescut cu 10% în prima jumătate a anului. Vânzările de produse noi au crescut cu aproximativ 260 milioane de dolari față de prima jumătate a anului 2020.
 • Vânzările nete de semințe au crescut cu 5%, iar vânzările organice1 au crescut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste câștiguri se datorează vânzărilor mari de porumb în America Latină, creșterii suprafeței cultivate în America3 de Nord și lansării produsului Enlist E3™2 pentru soia. Prețul porumbului a crescut cu 3% la nivel global.
 • In standardul GAAP veniturile și câștigul per acțiune (EPS) din operațiuni continue au fost 1,6 miliarde $ și respectiv 2,18 $ pe acțiune în prima jumătate a anului 2021.
 • Creșterea puternică a prețurilor și câștigurile din volum pentru ambele segmente au condus la îmbunătățirea EBITDA1 Operațional cu 17%, la 2.37 miliarde $, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
 • În prima jumătate a anului, Compania și-a continuat progresul de crestere a productivității, compensând parțial impactul creșterilor cheltuielilor determinate de condițiile din piață.
 • Estimările conducerii companiei referitoare la vânzările nete pentru întreg anul 2021 se găsesc într-un interval cuprins între 15,2 – 15,4 miliarde în timp ce EBITDA1 operațional se anticipează că se va cifra între 2.5 – 2.6 miliarde $.

Actualizări:

Sistemul Enlist™ Accelerează Pătrunderea pe piață în 2021

 • În 2021 Enlist™ ridică perspectivele de penetrare a pieței la aproximativ 35 % din suprafața cultivată cu soia din SUA.
 • S-au livrat vânzări de aproximativ 600 milioane $ pentru Enlist™ în prima jumatate a anului – aproximativ pentru 35% din volumul de soia din SUA Corteva s-a achizitionat Enlist E3™
 • S-au realizat vânzări pentru Erbicidul Enlist™ în SUA de peste 100 milion $, cu 76% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Se impulsionează Avansarea unui nou portofoliu de produse în prima jumătate a anului

 • Portofoliul de produse noi și diferențiate de protecție a plantelor a demonstrat un avânt continuu la nivel global, cu 86 de aprobări de înregistrare în prima jumătate a anului.
 • În această primă jumătate de an au primit aprobări de utilizare în 12 tări principalele produse noi de protecție a culturilor: erbicidele Arylex™ și Rinskor™ în aceeași perioadă fungicidul Zorvec™ a fost aprobat în 7 țări iar insecticidul Pyraxalt™ în 2 țări
 • Noile înregistrări în segmentul de protecție a plantelor cuprind 20 molecule în 38 țări – demonstrând echilibrul și diversitatea noului portofoliu de produse al Corteva

Disciplina in implementare consolidează avantajele competitive la nivel global

 • Puterea amprentei globale a companiei, este evidentă în câștigurile de cotă de piață pe principalele piețe, în special America Latină, porumb în Brazilia Safrinha și produse de protecția plantelor în Europa
 • În restul lumii, la nivel mondial vânzările organice1 au crescut cu 9% față de prima jumătate a anului 2020 – acesta fiind rezultatul celui mai bun portofoliu tehnologic și abordării avantajoase a pieței.
 • În ciuda provocărilor legate de vreme și logistice, în această perioadă s-au realizat livrarile convenite și la timp către clienți – reflectând-se astfel puterea și rezilienta procesului de producție al companiei si al rețelei globale a lanțului de aprovizionare.

Acțiunile de alocare a capitalului subliniază angajamentul față de așteptările acționarilor referitoare la valoarea acțiunilor

 • S-au returnat aproximativ 750 milioane $ către acționari în prima jumătate a anului prin dividende și răscumpărări de acțiuni
 • În prima jumătate a anului s-au răscumparat actiuni comune în valoare de 550 milioane de dolari – finalizând astfel programul de răscumpărare de acțiuni in valoarea de 1 mld de $.
 • S-a anunțat o creștere cu 7,7%, a dividendelor și un nou program de răscumpărare a acțiunilor de 1,5 miliarde $ dolari – reflectând concentrarea companiei asupra returnării capitalului către acționari

Angajamentul față de obiectivele bazate pe știință (GES) consolidează accentul pus pe durabilitatea mediului

 • A publicat raportul inaugural privind durabilitatea, inclusiv obiectivele companiei privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES)
 • Obiectivele GES subliniază intenția companiei Corteva de a deveni o afacere mai eficientă din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon
 • Impulsionarea executarii unor inovații durabile, a eficientizării productiei și a tranziției către surse regenerabile de energie

Rezumat al celui de-al doilea trimestru 2021

Pentru trimestrul II care s-a încheiat la 30 iunie 2021, vânzările nete au crescut cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările Organice1 au crescut cu 6%, cu creșteri în majoritatea regiunilor.

Volumul vânzărilor a crescut cu 5% față de aceeași perioadă a anului anterior, determinată în principal de calendarul sezonier și creșterea numărului de hectare cultivate cu soia în America de Nord, împreună cu adoptarea continuă a noilor tehnologii în ambele segmente. Cererea de produse noi și diferențiate de protecție a culturilor a condus la creșterea vânzărilor nete cu două cifre pentru acest segment, cu o creștere a vânzărilor organice1 de 8%.

Vânzările nete pentru segmentul de semințe au crescut cu 7% în acest trimestru, fiind determinate în principal de volume mai mari de vânzări în America de Nord3.

Prețurile au crescut cu 1% față de anul anterior. Prețurile mai mari din afara Americii de Nord3 reflectă execuția continuă a unei strategii preț-valoare.

Veniturile din operațiunile continue după impozitul pe venit după standardul GAAP au fost 1,0 miliarde $ în trimestrul II 2021. EBIDTA1 Operațional pentru al doilea trimestru a fost de 1,46 miliarde $, în creștere cu 18% față de perioada precedentă a anului trecut.

Rezumat Segment Protecția Plantelor

Vânzările nete pentru segmentul de protecție a plantelor au fost de aproximativ 1,8 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2021, comparativ cu aproximativ
1,7 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2020. Rezultatul s-a datorat unei creșteri de 5% a volumului de vânzări, unui impact favorabil al cursului valutar de 4% și unei creșteri de 3% a prețului local.

Creșterea volumului de vânzări a fost determinată de lansarea continuă de noi produse, inclusiv erbicidul ArilexTM și insecticidul PyraxaltTM, dar și de vânzarile timpurii în America Latină, care, in acest trimestru, s-au materializat în vânzări de aproximativ 50 milioane $ care, în mod obișnuit se petreceau în al treilea trimestru. Aceste câștiguri de volum au fost parțial afectate de un impact negativ de aproximativ 60 milioane $ ca urmare a deciziei noastre de a elimina treptat produsele selectate a fi cu marjă mică de vânzare.

Impactul favorabil al cursului valutar s-a datorat în primul rând monedei euro. Creșterea prețului local a fost determinată de creșterea strategică a prețurilor în America de Nord, însoțită de o puternică execuție a prețurilor la nivel global.

Marja EBITDA operațional a fost de 370 milioane $ în al doilea trimestru al anului 2021, în creștere cu 20% față de al doilea trimestru al anului 2020. Creșterea volumului de produse noi, menținerea execuției prețurilor, productivitatea și impactul favorabil al cursului valutar, depășesc costurile de achiziție mai ridicate, inclusiv costurile materiilor prime. Marja EBITDA Operațional s-a îmbunătățit cu mai mult de 130 de puncte de bază față de perioada anterioară anului.

Vânzările nete pe segmentul de produse de Protecția Plantelor au fost de aproximativ 3,5 miliarde $ pentru prima jumătate a anului 2021, comparativ cu aproximativ 3,2 miliarde $ în prima jumătate a anului 2020. Creșterea s-a datorat unei creșteri de 6% a volumului, unei creșteri de 4% a prețurilor și unui impact favorabil a cursului valutar de 3%, compensată parțial cu un impact nefavorabil de 1% asupra portofoliului.


Câștigurile din volumul de vănzări au fost determinate de lansarea continuă de noi produse, inclusiv a erbicidelor ArylexTM și EnlistTM și a insecticidului Pyraxalt™. Aceste câștiguri au fost afectate parțial de un impact negativ de aproximativ 130 milioane $ ca urmare a deciziei noastre de a elimina treptat produsele cu marjă mică de vânzare.

Creșterea prețurilor a fost determinată în primul rând de câștigurile din America Latină și America de Nord. Impactul favorabil al cursului valutar datorat în primul rând monedei euro, a compensat impactul negativ al monedei braziliene. Impactul asupra portofoliului a fost determinat de cesionările din Asia Pacific, care au avut loc în cursul anului trecut.

EBITDA operațional pe segment a fost de 691 milioane $ pentru prima jumătate a anului 2021, în creștere cu 26% față de prima jumătate a anului 2020. Combinația favorabilă de produse oferite clientilor, lansarea continuă de noi produse, precum și acțiunile continue privind costurile și productivitatea au compensat costurile de achiziție mai ridicate, inclusiv costurile materiilor prime. Marja EBITDA pe segment s-a îmbunătățit cu mai mult de 220 de puncte de bază față de perioada anterioară a anului.

Rezumat Segment Semințe

Vânzările nete pentru segmentul de Semințe au fost de aproximativ 3,8 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2021, în creștere cu aproximativ 3,5 miliarde $ față de al doilea trimestru al anului 2020. Acest rezultat s-a datorat unei creșteri de 4% a volumului, unui impact favorabil al cursului valutar de 2% și unei creșteri de 1% a prețului local.

Volumele mai mari au fost determinate de un calendar normal de livrare în America de Nord comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar și de creșterea suprafețelor cultivate cu soia în America de Nord. În plus, compania a livrat vânzări de 80 milioane $ în al doilea trimestru, în primul rând, datorită creșterii semnificative de vânzări timpurii la porumb în America Latină. Această creștere a fost determinată și de cererea de semințe de rapiță în Canada, care reprezintă un final timpuriu al sezonului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Impactul favorabil al cursului valutar a fost determinat în principal de dolarul canadian. Creșterea prețurilor a fost condusă de o execuție puternică a acestora în America Latină și EMEA.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1,1 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2021, în creștere cu 17% față de al doilea trimestru al anului 2020. Câștigurile din volum, redevențele mai mici, reducerea cheltuielilor aferente datoriilor neperformante, acțiunile continue de productivitate și costuri, execuția continuă a prețurilor, au compensat costurile de producție mai ridicate provenite din productivitatea nefavorabilă ale culturilor de porumb și floarea-soarelui în Europa. Marja EBITDA operațional pe segment s-a îmbunătățit cu mai mult de 260 de puncte de bază față de aceeași perioadă a anului anterior.

Vânzările nete pentru segmentul de semințe au fost de aproximativ 6,3 miliarde $ pentru prima jumătate a anului 2021, în creștere cu aproximativ 6,0 miliarde $ față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea s-a datorat unei creșteri de 3% a volumului, unei creșteri de 1% a prețurilor și impactului favorabil al cursului valutar de 1%.

Creșterea volumului a fost determinată de creșterea vânzărilor de soia în America de Nord, de creșterea cotei de piață în Brazilia Safrinha, de transporturile timpurii în sezonul de vară din Brazilia și de creșterea cererii de rapiță în Canada. Câștigurile generate de cresterea prețurilor au fost determinate atât de adoptarea pe scară largă a unei noi tehnologii pentru semințe cât și  de execuția prețurilor în America Latină și EMEA; un alt factor pozitiv a fost creșterea prețulului porumbului cu 3% la nivel global.

Aceste câștiguri au compensat parțial presiunea concurenței asupra prețurilor la soia în America de Nord, în condițiile în care prețul a scăzut cu 2%. Cursul valutar favorabil a fost determinat în primul rând de dolarul canadian și de euro care au compensat impactul negativ al ratei de schimb al monedei braziliene.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1,7 miliarde $ pentru prima jumătate a anului 2021, în creștere cu 13% față de anul anterior. Execuția prețurilor, reducerea redevențelor, reducerea cheltuielilor aferente datoriilor neperformante, creșterea volumului și acțiunile continue privind costurile și productivitatea, au compensarea costurile de producție mai ridicate provenite din producțiile nefavorabile ale culturii de porumb și floarea-soarelui în Europa precum și de costurile de transport mai ridicate. Marja EBITDA operațional pe segment s-a îmbunătățit cu mai mult de 200 de puncte de bază față de aceeași perioadă a anului anterior.

Perspective pentru 2021

Compania și-a revizuit in sens pozitiv estimările referitoare la vânzările nete pentru întreg anul 2021, crescând așteptările privind vânzările nete în această perioadă. Corteva se așteaptă la vânzări nete în intervalul de 15,2 – 15,4 miliarde de dolari, care la mijlocul anului reprezintă o creștere netă a vânzărilor de 8% pentru acest an. Compania se așteaptă ca EBITDA1 operațional să fie în intervalul de 2,5 – 2,6 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere estimată a EBITDA1 de 22% pentru întreg anul. EPS (câștigul pe actiune) operational este estimat între 2,00 $ și 2,10 $ pe acțiune. Corteva declară ca nu poate să reconcilieze rezultatele financiare viitoare non-GAAP cu cele GAAP; Compania nu poate previziona, fără a face eforturi nerezonabile, apariția anumitor evenimente ulterioare semnificative asupra carora nu are nici un fel de control.

Conferință on-line cu investitorii

Compania va organiza ‘o conferință ’on-line’’ cu investitorii pentru a prezenta rezultatele celui de-al doilea trimestru si perspectivele pentru activitatea viitoare. Prezentarea care va acompania conferinta ‘’on-line’’ poate fi găsită pe ‘’site’’-ul Companiei la pagina ’’Investor ‘’Events and Presentations’’. O inregistrare a acestui eveniment va putea fi gasita pe ’site’’-ul Companiei pe pagina Investor Events and Presentations page.

Despre Corteva Agriscience

Corteva Agriscience este o companie globală, eminamente agricolă, tranzacționată pe bursă, care oferă fermierilor din întreaga lume cel mai complet portofoliu din industrie – inclusiv un mix echilibrat și divers de semințe, soluții pentru protecția culturilor și soluții digitale axate pe maximizarea productivității și creșterea randamentului și profitabilității. Având în portofoliu unele dintre cele mai cunoscute mărci din agricultură și o linie de produse și tehnologii de top în industrie, care pot genera creșteri viitoare, compania se angajează să colaboreze cu părțile interesate din întreg sistemul alimentar, contribuind la promisiunea de a îmbogăți viața celor care produc și a celor care consumă și asigurând progresul generațiilor viitoare. Corteva Agriscience a devenit o companie independentă listată la bursă pe data de 1 iunie 2019 anterior fiind divizia agricolă a DowDuPont. Mai multe informații sunt disponibile pe www.corteva.ro Urmăriţi Corteva Agriscience pe FacebookInstagramLinkedInTwitter şi YouTube.


1. Vânzări organice, EPS Operațional, și EBITDA Operațional sunt măsuri non-GAAP. Vezi pag. A-6 pentru detalii. 2. Enlist E3™ soia este dezvoltat în comun de Corteva Agriscience LLC și MS Technologies™3.. America de Nord cuprinde SUA si Canada. EMEA se definește ca Europa, Orientul Apropiat and Africa. 4. Corteva nu este capabilă să reconcilieze măsurile sale financiare care nu sunt in conformitate cu GAAP, pe o baza orientativa. cu cele mai comparabile măsuri financiare ale GAAP din SUA, deoarece nu este în măsură să prezică cu certitudine rezonabilă elemente din afara sferei pe care o controlează. A se vedea pagina 6 pentru discuții suplimentare. 5. Reprezintă o acoperire a pieței totale din America de Nord, inclusiv marca, concurenți și licențiați. 6. Restul lumii este definit ca Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), America Latină și Asia Pacific și exclude America de Nord (SUA și Canada).