APPR – Mândru că sunt fermier este implicată în proiectul Demeter – finanțat din programul cadru „Horizon 2020”

DESPRE DEMETER

DEMETER este un proiect ce face parte din programul Horizon 2020 care își asumă un rol conducător în tranformarea digitală a sectorului agroalimentar din Europa prin facilitarea adoptării rapide a tehnologiilor IoT avansate, a gestionării datelor și a agriculturii performante, asigurându-i viabilitatea și durabilitatea pe termen lung. Proiectul urmărește să creeze o tehnologie IoT europeană și un ecosistem de afaceri sigur și durabil. DEMETER va demonstra potențialul real al interoperabilității avansate între tehnologiile IoT prin adaptarea și extinderea standardelor existente într-un model informatic agricol general.

Pentru mai multe informații accesați: WWW.H2020-DEMETER.EU

INFORMAȚII CHEIE

 • Schema de finanțare: Programul-cadru HORIZON 2020, ICT-08-2019.
 • Bugetul Total : 17.5 milioane euro
 • Contribuția UE: 15 milioane euro
 • Durata: 3 ani și jumătate (septembrie 2019 – februarie 2023)
 • Consorțiu: 60 de parteneri
 • 5 grupuri-pilot: culturi arabile, agricultură de precizie, fructe și legume, zootehnie și lanț de aprovizionare
 • Aria de acoperire: 20 de țări, dintre care 18 state membre.

Obiectivele DEMETER
Obiectivul general DEMETER este de a întări capacitatea fermierilor și a cooperativelor să își utilizeze platformele și echipamentele de care dispun deja pentru a extrage noi informații pentru a-și îmbunătăți procesul decizional. În aceeași măsură, Demeter are scopul de a facilita achiziția, evaluarea și actualizarea platformelor deja existente, echipamentelor și senzorilor pe care le au deja la dispoziție, astfel încât beneficiarii să-și concentreze investițiile acolo unde acestea sunt necesare cu adevărat.
Sunt definite 6 obiective cheie:

 • Modelare informațională: analiza, adoptarea și îmbunătățirea celor existente, și dacă este necesar, introducerea de modele informaționale noi în sectorul agro-alimentar. Acest lucru va ușura schimbul de date și interoperabilitatea între mai multe tehnologii IoT, sisteme de informații pentru gestionarea agriculturii (FMIS) și tehnologii similar.
 • Proprietatea datelor: Fermierul, în dubla calitate de producator și consumator (prosumer), își întărește poziția în lanțul agro-alimentar prin găsirea și utilizarea unor modele de afaceri noi, bazate pe IoT (internetul obiectelor) și date, pentru maximizarea profitului, colaborare și producție în comun cu alți femieri sau cu celelalte verigi din lanțul agro-alimentar.
 • Soluții orientate către utilizator: inversarea relației cu furnizorii printr-un model inovator în care furnizorii sunt responsabili să asigurare că soluția propusă este optimă pentru contextul în care operează fermierul și pentru nevoile exprimate de acesta.
 • Impactul asupra lumii reale: demonstrarea impactului pe care inovațiilor digitale îl au în numeroase sectoare și la nivel european.
 • Evaluare comparativă: stabilirea unui mecanism de analiză comparativă pentru soluții și afaceri agricole, care vizează obiective finale legate de productivitatea și performanța durabilă a fermelor, serviciilor, tehnologiilor și practicilor.
 • Mecanisme de schimb de experiență și cunoștințe: elaborarea mecanismelor de schimb de cunoștințe, oferind un spațiu de interoperabilitate pentru domeniul agro-alimentar folosind un set de bază cu standarde deschise.

Abordarea actorilor din multiple sectoare

DEMETER folosește o abordare care implică mai mulți actori ( MAA) urmărind să facă inovația pe deplin orientată către cerere pe parcursul întregului ciclu: fermieri, grupuri de fermieri, consultanți agricoli, furnizori de hardware sau software, companii, etc.
Demeter implementează această abordare care implică mai mulți actori pe întreg lanțul agro- alimentar, de la fermieri la consultanți și furnizori de servicii. În această abordare, furnizorii acoperă întreaga diversitate a celor care oferă servicii și componente digitale, inclusiv TIC, surse de date, furnizori de software și hardware.

Sprijinirea inter-operabilității

Deoarece inter-operabilitatea datelor este de o importanță critică, DEMETER recurge la o abordare globală care integrează diverse tehnologii, platforme, servicii și aplicații, sprijinind în același timp schimbul fluid de date pe întregul lanț agro-alimentar. Demeter a dezvoltat o arhitectură de referință care facilitează această interoperabilitate, permițând integrarea sigură a diferitelor platforme, precum și a seturilor de date. Arhitectura de referință sprijină, de asemenea, inovația  acolo unde pot fi combinate diferite standarde pentru soluții interoperabile. La rândul său, arhiectura de referință nu numai că va crește gradul de utilizare a tehnologiilor agricole inteligente pentru fermieri, ci va oferi și oportunități IMM-urilor de a dezvolta tehnologii noi.

Consorțiul DEMETER

Consorțiul Demeter este format din 60 de parteneri care reunesc fermieri, organizații de fermieri, instituții academice și organizații publice private mici și mari care reprezintă cererea și oferta. Conduși de coordonatorul de proiect TSSG (Grupul de software și sisteme de telecomunicații) partenerii au împreună o capacitate considerabilă de mobilizare  la nivel global pentru a acoperi un eșantion reprezentativ al nevoilor și cererilor părților interesate, răspunzând astfel potențialului de piață și aspectelor legate de inovare.

Structura proiectului
DEMETER este structurat în 7 Pachete de lucru pentru a permite proiectului să îndeplinească obiectivele stabilite.

 1. Coordonarea proiectului
 2. Baza de date și cunoștințe
 3. Integrarea tehnologiei
 4. Monitorizarea indicatorilor de perfomanță, evaluarea comparativă și sprijinul deciziei
 5. Gestionarea pilotului
 6. Modelarea afacerii, managementul inovației, exploatarea și standardizarea
 7. Dezvoltarea ecosistemului care implică mai mulți actori

Piloții DEMETER- 5 clustere ce acoperă 20 de țări

Proiectele pilot DEMETER sunt utilizate pentru a demonstra și evalua modul în care inovațiile și capacitățile extinse beneficiază de mecanismele de interoperabilitate. Piloții, care se desfășoară în 18 UE, sunt, de asemenea, utilizați pentru a monitoriza evoluția maturizării în cadrul părților interesate implicate. Piloții sunt grupați în 5 clustere: culturi arabile, agricultură de precizie pentru culturi arabile, producția de fructe și legume, zootehnie (păsări, produse lactate și bunăstarea animalelor) și lanț de aprovizionare.