Alianța pentru Agricultură și Cooperare a transmis către Guvernul României o adresă privind necesitatea adoptării bugetului consolidat, respectiv a bugetului solicitat de MADR

Alianța pentru Agricultură și Cooperare a transmis către Guvernul României, în atenția domnului Premier Florin Cîțu, domnului Ministru al Finanțelor Publice Alexandru Nazare și spre cunoștința domnului Ministru Adrian Oros, adresa de mai jos, privind necesitatea adoptării bugetului consolidat, respectiv bugetului solicitat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale și care include sumele necesare efectuării plăților reprezentând despăgubiri pentru culturile de primăvară care au fost afectate de seceta pedologică a anului 2020. 

Către,

GUVERNUL ROMÂNIEI, Domnului Premier Vasile CÎȚU,

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, Domnului Ministru Alexandru NAZARE,

Spre informare:

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, Domnului Ministru Adrian OROS,

Stimate Domnule Premier,

Stimați Membri ai Guvernului României,

Referitor la situația fermierilor români afectați de seceta pedologică la culturile de primăvară, Alianța pentru Agricultură și Cooperare revenim în atenția dumneavoastră pentru a ne exprima temerile cu privire la posibilitatea ca plata acestor ajutoare de stat să nu se realizeze în urma adoptării Legii bugetului de stat pentru 2021, respectiv bugetului solicitat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR.

Din întâlnirea pe care am avut-o la sediul MADR în data de 26.01.2021 cu domnul Ministru Adrian Oros, înțelegem că a fost transmis către Ministerul Finațelor proiectul de buget MADR și care include sumele necesare efectuării plăților pentru aceste despăgubiri. Tot din discuțiile cu domnia sa, am fost informați că au fost afectate aproximativ 1,2 milioane de hectare de culturi de primăvară iar efortul bugetar estimat este de aproximativ 1 miliard de lei.

Situația aproximativă, din datele centralizate este:

Din situațiile financiare aferente lunii decembrie 2020 și transmise către ANAF de către contribuabilii având cod CAEN 0111, rezultă o scădere a cifrei de afaceri cu peste 70% comparativ cu perioada similară anului 2019, pentru exploatațiile aflate în zonele afectate de seceta pedologică.

Comparativ cu alte sectoare care au avut activitatea afectată de COVID 19 și au beneficiat de amânarea ratelor bancare, producția vegetală nu a avut de suferit ca urmare a acestei pandemii, în mod direct ci mai degrabă indirect, ceea ce a făcut aproape imposibilă apelarea din partea fermierilor la măsura amânării ratelor, pe baza COVID 19, aflându-ne azi în situația unor exploatații agricole care, deși sunt considerate viabile, nu mai sunt finanțabile și nu pot solicita împrumuturi pentru capital de lucru cu scopul de a reînființa culturile de primăvară, pentru anul agricol 2021-2022.

Considerăm că fără măsuri de sprijin rapide (despăgubiri pentru culturile de primăvară calamitate de seceta 2020), nu putem asigura capitalul de lucru necesar pentru a relua ciclul de producție.

Înțelegem că Ministerul de Finanțe în calitate de ordonator principal de credite are ca obiectiv recuperarea sumelor date cu titlu de ajutor de stat, prin și taxe și impozite plătite de contribuabili, motiv pentru care vă atragem respectuos atenția că riscul major, în eventualitatea neaprobarării sumelor solicitate de MADR de la bugetul de stat necesare plății acestor despăgubiri, este de a nu cultiva o suprafată de aproximativ 1 milion ha teren agricol ca urmare a incapacității de reluare a ciclului de producție.

Circa 20% din fermierii care aveau încheiate contracte forward pe 30-35% din producția medie multianuală, au și acum de achitat penalități cuprinse între 200 și 700 de lei/tonă nerealizată/nelivrată pentru că nu au avut ce recolta din cauza secetei pedologice severe.

Nu este vina fermierilor faptul că în România nu există un produs de asigurare complex și funcțional. În paralel, organizațiile noastre lucrează cu o companie privată, specializată, la conceperea și punerea în piață a unui produs de asigurare pentru riscuri catastrofice, pentru a preveni situațiile similare de despăgubiri, blocaje economice, riscul de lăsa terenurile necultivate și de a trimite salariații în șomaj.

Sumele acordate cu titlu de despăgubiri în cazul culturilor de toamnă, au fost introduse în circuitul economic național, fiind folosite de fermieri tocmai pentru plata furnizorilor, taxe și impozite către bugetul de stat și cheltuieli cu salariații.

Solicitarea noastră are și o latură socială, justificată de faptul că în timp ce alte sectoare au disponibilizat angajați, contribuabilii având coduri CAEN diviziunea 01 Agricultură nu au renunțat la angajați. 4,5% dintre salariații din România sunt angrenați în sectorul agricol. 40% dintre aceștia sunt afectați indirect de seceta pedologică severă și vor avea de suferit anul acesta datorită problemelor financiare ale angajatorilor-fermieri care au avut culturile de primăvară calamitate.

Pornind de la acest aspect, social, vă reamintim importanța pe care Comisia Europeană o acordă spațiului rural și repopulării acestuia, dacă vorbim despre beneficiari persoane fizice. Venitul obținut din exploatațiile de subzistență, deși nu contribuie la bugetul consolidat sau la bugetul UE, au un rol social în păstrarea specificului rural și populării satelor românești.

Reamintim faptul că situația gravă la nivel sectorial, a fost dezbătută inclusiv la nivel prezidențial în data de 19.08.2020, când domnul Președinte vorbește de secetă și de sumele alocate pentru plata despăgubirilor pentru fermierii afectați de secetă. https://www.facebook.com/guv.ro/videos/655255028415009, atunci situația totaliza 34.647 fermieri și 1.168.064,79 ha aferente culturilor de toamnă și cca. 1,5 milioane de ha acoperite cu culturi de primăvară suferă!

Cu scopul de a vă reaminti situația din teren, așa aratau câmpurile României la data de 15.08.2020 în zonele afectate de secetă pentru culturile de primăvară! Așa arată o cultură care la nivel european pune România în topul producției agricole!

Deși au căzut precipitații în majoritatea zonelor agricole în ultima perioadă, acestea acoperă cca 25-40% din deficitul existent. Este nevoie în continuare de cantități de precipitații cu 55% peste media multianuală pentru a ne apropia de refacerea capacității hidrice a solului necesare culturilor pentru un an agricol normal, în zonele afectate de seceta pedologică severă din anul 2020.

Estimăm o reducere a nivelului de tehnologii agricole care se vor practica de către fermierii afectați deja, cu efecte directe în nivelurile de producții și venituri obținute începând cu anul 2021, aspecte care se pot perpetua încă circa 2-3 ani agricoli. Tocmai de aici rezultă faptul că depășirea acestor situații, tehnologice și economice poate fi realizată prin acordarea despăgubirilor la culturile de primăvară calamitate de secetă, care va facilita accesul fermierilor la tehnologie și va stimula redresarea economică și revenirea la normalitate în toate relațiile din agribusiness. Neavând producții în 2020, vor fi din ce în ce mai puțini furnizori care vor dori achitarea inputurilor la recolta 2021, asta va presupune un efort financiar mult mai mare decât în trecut, pentru înființarea recoltelor din acest an.

Pentru menținerea viabilității fermelor și cunoscând faptul că majoritatea agricultorilor nu sunt capitalizați, achiziționează inputurile cu plata la recoltă, vin după un an greu 2020 și nu au perspective de finanțare, singura lor șansă de a reveni pe linia de plutire este să primească despăgubirile aferente culturilor de primăvară calamitate, în regim de urgență.

Sumele propuse a fi acordate sub forma despăgubirilor, deși sunt maximum 40% din cheltuielile efectuate, intră în circuitul economic, având efect benefic asupra întregii economii.

Ne aflăm în mijlocul unei crize globale, sănătatea noastră trebuie să reprezinte o prioritate, dar la fel de importantă este și hrana. În prima linie se află întreg sistemul medical, ce se mobilizează zi de zi pentru a duce această bătălie. Pe de altă parte, a doua categorie de eroi sunt cei din sectorul agro-alimentar – care continuă să lucreze asigurandu-se de stabilitatea întregului lanț specific garantând populației hrana-un bun indispensabil, care trebuie sprijinită prin toate instrumentele cheie aferente acestui sector strategic.

Criza COVID 19 și seceta au readus agricultura în prim plan, evidențindu-i rolul esențial, strategic, pe care îl are pentru securitatea agroalimentară și economico-socială. Contextul actual de redresare și reziliență economică, impune luarea unor măsuri de politici agricole și măsuri de susținere financiară, compensatorie pentru a permite continuarea activității în cadrul companiilor agroalimentare, inclusiv fermierilor mici și mijlocii ce pot genera în continuare și împreună hrana necesară populației și valoare adaugată la produsul intern brut.

Stimate Domnule Premier, Stimate Domnule Ministru, vă rugăm să tratați cu maximă responsabilitate menținerea viabilității fermierilor din România, care trec prin momente de criză profundă, știut fiind faptul că un efort mic, bugetar, la timpul potrivit va genera un efect economic major în perioadele următoare. Momentul potrivit și necesar este acum și constă în acordarea despăgubirilor la culturile de primăvară afectate de seceta pedologică severă.

Rămânem disponibili ca parteneri de dialog pentru detalii suplimentare. În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații.

ORGANIZAȚIE    PREȘEDINTE

PRO AGRO          Ionel ARION

LAPAR                  Nicolae VASILE

UNCSV                 Mircea BĂLUȚĂ

APPR                    Nicolae SITARU