Adunarea Generală Extraordinară a membrilor LAPAR va avea loc peste 15 zile

În atenția membrilor Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (L.A.P.A.R) și a persoanelor interesate, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că în data de 23.02.2022 trebuia să aibă loc Adunarea Generală Extraordinară a membrilor LAPAR, în conformitate cu prevederile art. 22 din Statutul acesteia, precum și Decizia Consiliului Director din data de 12 ianuarie 2022, în sala AULA aparținând A.S.A.S din B-dul Mărăști nr. 61, parter, ora 11:00.

Având în vedere faptul că la ora stabilită în convocatorul ședinței, Adunarea Generală Extraordinară nu a fost statutar constituită prin participarea a 2/3 din numărul de membri, pentru a putea adopta hotărâri în mod valid, s-a consemnat această mențiune în procesul-verbal de ședintă, cu precizarea că va avea loc de drept o altă adunare cu aceeași ordine de zi, peste  15 zile, respectiv în 11 martie 2022, la aceeași oră și locație.

Referitor la neîndeplinirea cvorumului, pentru o corectă informare a opinie publice, acesta nu a fost întrunit, nu pentru că organizațiile membre nu sunt interesate de soarta LAPAR-ului, ci din cauza unei neglijente administrative a fostei conduceri.

Fosta conducere LAPAR nu a dus la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale din anii anteriori și nu a actualizat statutul LAPAR și registrul de membrii, permițând unor entități care de facto nu mai sunt active în federație, să fie luate în considerate pentru stabilirea cvorumului!

De altfel, această situație a creat confuzie și a dus la desființarea parțială a hotărârii AGA din 04.02.2020, instanța penalizând neglijența prin raportare la un număr de membri care în realitate nu există, fie pentru că au solicitat dezafilierea fie pentru că au fost excluși pentru neîndeplinirea obligațiilor statutare, sau au fost declarați inactivi de către ANAF încă din anul 2013.

Așadar, pentru a nu repeta greșelile procedurale din trecut, invităm toți membrii interesați să participe la Adunarea Generală Extraordinară, cu prilejului celui de-al doilea termen.

Vă mulțumim!