Adresa Asociației pentru Cultura Florii-Soarelui înaintată ministrului Adrian Oros, cu privire la aprobarea tratamentului semințelor de floarea-soarelui

floarea soarelui EAB

Conform unui comunicat primit la redacție, Asociația pentru Cultura Florii-Soarelui, prin vocea președintelui Dr. ing. Dumitru Manole, se adresează ministrului Agriculturii cu rugămintea de a aproba TRATAMENTUL SEMINȚELOR DE FLOAREA SOARELUI CU IMIDACLOPRID în arealele geografice unde dăunatorul Tanymecus dilaticollis Gyll. produce ravagii. Redăm mai jos adresa integrală.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Stimate Domnule Ministru, ADRIAN OROS,

Consiliul Director al “ASOCIAȚIEI PENTRU CULTURA FLORII-SOARELUI” din România, cu sediul la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, Strada Calea Dobrogei, Nr. 460, Județul Constanța, înregistrată la data de 15 Octombrie 2019, reprezentată prin Președintele Consiliului Director, Dr. ing. Dumitru Manole, a primit cu deosebită satisfacție adresele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 10091 și 10092 din 17.01.2020, privind aprobarea tratării semințelor de porumb cu produsul de protecție a plantelor NUPRID AL 600 FS și CRUISER 350 FS pentru protejarea acestei culturi împotriva dăunătorului Tanymecus dilaticollis Gyll.

RĂMÂNEM ÎNSĂ CONSTERNAȚI CĂ DIN ACESTE ADRESE LIPSEȘTE CULTURA FLORII-SOARELUI. DE CE?

În ultimii ani, datorită lipsei irigațiilor și a schimbărilor climatice, structura suprafețelor cultivate cu floarea soarelui în România a crescut simțitor. În anul 2018 s-au cultivat 1.100.000 ha, iar în 2019. 1.300.000 ha, majoritatea suprafețelor fiind amplasate în arealele geografice din zona de Sud-Est a României. Dacă luam în studiu arealul geografic al Dobrogei, aici suprafața ocupată cu floarea soarelui, datorită indicelui de ariditate, care cel mai ridicat, se apropie de 180.000-200.000 ha. Lipsa tratamentului semințelor de floarea soarelui premergător semănatului nu poate fi admisă, deoarece, într-o dinamică de 50-60 ani, dăunatorul Tanymecus dilaticollis Gyll. a produs ravagii care au determinat dispariția suprafețelor de floarea soarelui și implicit pierderi însemnate.

În consecință, vă rugăm a aproba TRATAMENTUL SEMINȚELOR DE FLOAREA SOARELUI CU IMIDACLOPRID pentru arealele geografice la care PED este 3-4 ind/mp, TIAMETOXAM 8-10 ind/mp.

În caz contrar, ne vom asuma riscul unor pierderi uriașe:

  • Cheltuielile ocazionate cu reînsămânțarea culturii de floarea soarelui (pregătirea terenului, sămânța etc.);
  • Tratamente cu insecticide în vegetație pentru protecția culturii (poluarea mediului);
  • Stabilitatea economică a exploatațiilor agricole;
  • Reducerea cantităților de miere;
  • Reducerea cantităților de ulei la consumator și a posibilităților de export.

Atașat vă transmitem studiile realizate în perioada 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 asupra dăunătorului Tanymecus dilaticollis Gyll. și a efectului neonicotinoidelor asupra culturilor de porumb, floarea soarelui și rapiță asupra populațiilor de Apis melifera prin proiectul ADER 4.1.5. realizat în 2018.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cu deosebită considerație,

Președintele Consiliului Director,

Dr. ing. Dumitru Manole”