Avem nevoie de alimente în cantități suficiente și sigure pentru consum

fructelegume Astăzi, conceptul de siguranță alimentară este mai bine implementat ca niciodată. Industria de protecția plantelor consideră ferm că toți consumatorii ar trebui să aibă acces la alimente sigure, accesibile și de calitate, motiv pentru care companiile producătoare de produse de protecția plantelor oferă fermierilor instrumentele necesare pentru a-și proteja culturile și pentru a pune pe piață alimente sigure pentru consumatori. Evaluările nivelurilor de reziduuri de pesticide efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – EFSA asupra produselor vegetale obținute în UE și, de asemenea, a importurilor arată că accesul la alimente sigure este garantat astăzi. Obținerea produselor alimentare reprezintă o sursă importantă de venit pentru un număr însemnat de oameni care se ocupă cu agricultura. În absența acestei ocupații, mulți dintre aceștia ar părăsi satul românesc și astfel, se poate pierde identitatea țării noastre. Exploatațiile agricole se transmit din generație în generație și chiar dacă ne confruntăm cu o îmbătrânire a populației din mediul rural, tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activitatea agricolă și accesul la tehnologie reprezintă unul dintre elementele ce îi determină să rămână la sat și să preia afacerea familiei. Astăzi, activitatea agricolă este foarte diferită față de cea de acum 20 de ani. Fermierii au acces la utilaje și echipamente moderne, care reduc timpul petrecut în câmp cu efectuarea lucrărilor. De asemenea, fermierii pot cumpăra soiuri și hibrizi cu performanțe superioare și rezistență mai bună la condițiile climatice în schimbare și pot aplica tratamente utilizând o cantitate mult mai mică de substanță activă la hectar. Produsele de protecția plantelor disponibile astăzi pe piață au un profil toxicologic și de mediu mult mai prietenos în comparație cu moleculele mai vechi folosite în agricultură. Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România – AIPROM susține părerea exprimată de dl. europarlamentar Tudor Ciuhodaru prin intermediul paginii de Facebook, potrivit căreia, ”românii trebuie să beneficieze de alimente cât mai sănătoase”. Într-adevăr, România și Europa trebuie să fie protejate, consumatorii europeni trebuie protejați însă nu trebuie să neglijăm nici protejarea fermierului. Standardele de calitate trebuie să se aplice uniform fie că vorbim de produsele provenite din spațiul comunitar, fie că aceste produse provin din alte țări. Comerțul mondial de mărfuri agricole a crescut exponențial în ultimele două decenii și, în urma unor abordări convenite la nivel internațional, sunt necesare niveluri maxime de reziduuri admise (LMR) și standarde de toleranță la import (IT) pentru pesticide pentru a asigura funcționarea eficientă a piețelor și a comerțului, în timp ce se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorilor. Industria de protecția plantelor pune la dispoziția fermierilor suficiente instrumente pentru a lupta eficient împotriva atacului bolilor și dăunătorilor, asigurându-se că aceste tratamente aplicate culturii nu afectează calitatea și siguranța produselor agricole. Industria de protecția plantelor înțelege pe deplin rolul său în procesul de obținere a unor produse alimentare suficiente și sigure pentru consum și în acest sens derulează, prin intermediul Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România – AIPROM și a membrilor săi instruiri periodice cu fermierii pentru a se asigura că aceștia respectă bunele practici agricole și citesc eticheta produselor atunci când aplică un tratament. Este important ca fermierul să respecte schema de tratament și doza. Printre proiectele derulate de AIPROM pentru promovarea bunelor practici agricole pentru utilizarea sigură și sustenabilă a pesticidelor se numără proiectul SUI – Inițiativa de Utilizare în Siguranță a Produselor de Protecția Plantelor și TOPPS – Pregătirea Operatorilor pentru prevenirea Poluării din Surse Punctuale de apă. Atunci când vorbim de produse de protecția plantelor, doza este cea care face diferența și este obligatoriu ca dozele menționate pe eticheta produselor de protecția plantelor să fie respectate cu strictețe. Industria de protecția plantelor, prin intermediul AIPROM, organizează astfel de acțiuni de informare cu fermierii, în cadrul cărora un subiect extrem de important este legat de conștientizarea citirii etichetei la aplicarea unui tratament și respectarea dozajului și a momentului optim de aplicare. Membri AIPROM respectă întocmai legislația națională și europeană privind introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor. Eticheta acestor produse îi informează pe fermieri cu privire la cantitatea de substanță activă ce trebuie aplicată, modul de prepare al soluției și momentul potrivit de aplicare. Aceste indicații sunt avizate de instituții abilitate în procesul pe care îl parcurge un produs de la momentul de testare și până la momentul în care este introdus în piață, tocmai pentru a se asigura că utilizarea acelui produs nu pune în pericol sănătatea consumatorilor. Suntem de acord că trebuie să respectăm normele de siguranță europeană, însă este important de precizat faptul că atât industria de protecția plantelor cât și autoritățile competente recomandă și controlează producătorii autohtoni pentru a se asigura că aceștia utilizează numai produse de protecția plantelor ce au fost testate și autorizate pentru piața românească. Aceste teste se efectează într-o perioadă lungă de timp, tocmai pentru a elimina orice posibil efect negativ asupra stării de sănătate a consumatorilor. Produsele de protecția plantelor sunt autorizate și reglementate la nivel european. Procesul de autorizare în cazul unei noi substanțe durează aproximativ 10 ani, timp în care aceasta este testată atât din punct de vedere al eficienței, cât și din punct de vedere al toxicității. Tehnologia a avansat iar noile produse au fost dezvoltate astfel încât doza pe hectar aplicată să fi din ce în ce mai mică. Despre AIPROM Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România – AIPROM, a fost înființată în 2002 și reprezintă companiile care dezvoltă, formulează și reambalează produse pentru protecția plantelor. AIPROM reprezintă aproximativ 90% din piața de produse de protecția plantelor din România. Totodată, AIPROM este membru al Asociației Europene de Protecția Culturilor – ECPA. Obiectivul principal al industriei de protecția plantelor este acela de a oferi soluții durabile la provocările agricole contemporane. Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România și-a propus să promoveze utilizarea responsabilă a produselor pentru protecția plantelor în contextul agriculturii durabile, care combină respectul pentru sănătatea oamenilor, cu grija pentru un mediu sănătos, satisfăcând, totodată, cererea tot mai mare de produsele agricole. AIPROM dorește să fie motorul unei agriculturi durabile în România. AIPROM propune o abordare logică a managementului culturilor care să îmbine grija ecologică pentru un mediu divers și sănătos cu exigențele economice ale agriculturii. Industria de protecția plantelor promovează agricultura durabilă prin dezvoltarea de produse cu impact redus asupra mediului, prin încurajarea sistemului de agricultură integrată, prin angajarea în inițiative voluntare, prin construirea dialogului de-a lungul întregului lanț alimentar și sprijinirea, instruirea și formarea fermierilor.