Tratamente de sezon în livezi

pomi tratament

Spre finalul repausului vegetativ la pomi, în condiţii meteorologice care permit lucrări în livadă (temperaturi de peste 5°C), este necesară continuarea tratamentelor chimice – al 2-lea tratament sau efectuarea celor care nu s-au reali­zat până în prezent.

Aceste tratamente fac parte dintr-un sistem de combatere inte­grată, caracteristic fiecărei specii pomicole:

  • la măr, tratamentul al 2-lea se aplică în februarie sau martie (susţinut de lucrări de tăiere a ramurilor atacate de făinare), scopul fiind de a combate păduchele din San Jose, ouăle de afide, acarienii şi cotarii, precum şi de a distruge sporii de ciuperci fitopatogene.
  • la păr, tratamentul II se face în martie, pentru combaterea coccidelor, afidelor şi acarienilor. Contra pătării cafenii a frunzelor şi fructelor şi rapănul ramurilor (Venturia pyrina, Fusicladium pyrorum), încă din toamnă, după căderea frunzelor, se aplică un tratament facultativ, de obicei cu produse cuprice.
  • la prun, tratamentul se aplică pentru combaterea afidelor, acarienilor, coccidelor, cotarilor şi a sporilor de ciuperci, de regulă după tăierile de fructificare şi după îndepăr­tarea ramurilor uscate;
  • la cireş şi vişin, tratamentul II se face după tăierile de fructificare şi înainte de dezmugurire, pentru combaterea păduchilor ţestoşi, a ouălor de afide, păianjeni şi cotari, a formelor mobile de păianjeni şi a sporilor de ciuperci, în special pentru ciuruirea micotică a frunzelor de sâmburoase (Stigmina carpophila);
  • la cais şi piersic, tratamentul al 2-lea se aplică iarna, în ianuarie-februarie, pentru combaterea băşicării frunzelor (Taphrina deformans), dacă anul trecut atacul s-a ma­nifestat puternic.