Fermieri, solicitați primăriilor convocarea Comisiei pentru constatarea și evaluarea pagubelor cazate de secetă

seceta

Printr-un comunicat de presă sosit pe adresa redacției, LAPAR solicită tuturor producătorilor agricoli să se prezinte la sediul primăriilor de domiciliu și să solicite în scris Primarului să convoace, în regim de urgență, Comisia pentru constatarea și evaluarea pagubelor cauzate fiecărui producător agricol de seceta înregistrată în toamna anului 2018, începând din luna septembrie până în prezent.

Ulterior, producătorii agricoli vor depune procesul-verbal de constatare și evaluarea a pagubelor la Direcția pentru agricultura județeană, care, conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare, verifică şi centralizează  documentaţia depusă de producătorii agricoli privind suprafeţele afectate de calamităţi, înaintând-o Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru luarea măsurilor de despăgubire.

Cererile depuse la Primărie și procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor vor fi centralizate de LAPAR cu sprijinul producătorilor agricoli și vor sta la baza demersurilor pe care Liga le va întreprinde pe lângă autoritățile competente pentru găsirea celor mai eficiente metode pentru acoperirea pagubelor cauzate de calamitățile naturale.

Aspectele principale care stau la baza îndemnului reprezentanților LAPAR sunt:

  • Comunicatul de presă al Comisiei Europene publicat în 2 august 2018 prin care Comisia oferă sprijin suplimentar fermierilor europeni afectați de secetă;
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 702/2014 AL COMISIEI din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  • Faptul că, în cursul anului 2018, România a fost și este afectată de fenomene climaterice deosebite: secetă în lunile aprilie, mai, iunie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 2018, inundații în perioada iunie – iulie 2018;
  • Pagubele însemnate înregistrate de producătorii agricoli care au înființat culturile de toamnă în perioada optimă de însămânțare, culturi care au fost afectate de fenomenul de secetă extremă;
  • Schemele de ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale sunt compatibile cu piața internă și se acordă dacă sunt întrunite două condiții: autoritatea națională a recunoscut în mod oficial fenomenul meteorologic ca fiind o calamitate naturală și există o legătură de cauzalitate directă între calamitatea naturală și pagubele suferite de fermier, indiferent de forma sa de organizare, persoană fizică sau juridică.

„Împreună suntem mai puternici!”, este motto-ul Ligii, pe care îl regăsim în finalul comunicatului semnat de domnul Ing. Laurențiu Baciu, Președintele LAPAR.