Mediul asociativ îl susține pe Marius MICU pentru poziția de Secretar de Stat în cadrul MADR!

Marius Micu

Sectorul agroalimentar din România este atent la situația politică a României. Indiferent de ceea ce înseamnă compromisul politic, asociațiile profesionale din România au făcut și vor face o singură politică, Politica Agricolă Comună – PAC și vor sprijini întotdeauna politicile publice corecte, juste, care pot aduce beneficii agriculturii românești.

Federația Națională PRO AGRO apreciază în mod pozitiv dorința de continuare a reformelor în sectorul agroalimentar prin dialogul cu formele asociative. Am aprecia în mod deosebit formalizarea acestui parteneriat prin acordarea unei poziții de Secretar de Stat în cadrul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale colegului nostru, domnul Marius-Mihai MICU.

Considerăm că domnul MICU este unul dintre cei mai buni specialiști pe care îi are România, care știe foarte bine problemele cu care se confruntă sectorul nostru și are expertiza necesară pentru a promova măsuri concrete, ce pot veni în sprijinul agricultorilor români, al economiei românești.

Nominalizarea domnului MICU în poziția de Secretar de Stat ar demonstra că efortul depus de către organizațiile profesionale de a promova obiectiv interesul legitim al fermierilor din România, este apreciat și de către mediul politic care a înțeles că printr-un parteneriat cu societatea civilă se poate realiza un motor de dezvoltare a satului românesc ca pilon al economiei
naționale si al păstrării valorilor europene.

Facem această propunere pe baza experienței acestuia de la nivelul Federației, fiind convinși că o persoană tânără, ambițioasă și dedicată este soluția pentru o astfel de poziție.

De asemenea trebuie menționat că domnul MICU activează în domeniul academic, fiind Prodecan al Facultății de Management şi Dezvoltare Rurală din cadrul U.S.A.M.V. din București. Domnul Micu este racordat la realitățile din teren întrucât este și președintele unei Cooperative agricole de succes, dar este conectat și la politicile uniunii europene având în vedere participarea la grupurile de lucru europene din domeniul agroalimentar.

Toate acestea garantează că dl. MICU are o viziune largă asupra domeniului agricol, fiind susținut de întreg mediul asociativ. Reamintim faptul că, Federația Națională PRO AGRO este o organizație profesională
înființată în anul 2012 pentru producătorii români din agricultură, industria alimentară și servicii conexe, în vederea promovării, reprezentării, susținerii și apărării intereselor membrilor organizațiilor profesionale reprezentative la nivel național și în raport cu instituțiile
europene și naționale atât publice cât și private.

Federația Națională PRO AGRO este singura organizație care îndeplinește simultan condițiile de reprezentativitate la nivelul sectoarelor de activitate din agricultura și industria alimentară, constatată de Tribunalul București
(decizia tribunalului nr.1/RZ din data de 9.02.2018), iar Federația Națională PRO AGRO în cifre reprezintă:

 • peste 2.220.000 de hectare de teren arabil;
 • peste 1.800.000 de hectare de teren pășune;
 • 83% din producția de carne de porc;
 • 90% din producția de carne de pui;
 • 33% din producția de carne de pește;
 • peste 1.000.000 de familii de albine;
 • peste 60% din producția de mezeluri;
 • 70% din piața vinului;
 • peste 600.000 de capete de bovine;
 • peste 7.000.000 capete de ovine;
 • peste 500.000 de capete de caprine;
 • peste 40% din capacitatea de procesare în panificație;
 • peste 40% din capacitatea de stocare a cerealelor;
 • 2.300 persoane juridice si 3.000 de PFA, II, IF;
 • 105.000 de angajați din sectoarele agricultură, zootehnie, industrie alimentară și servicii conexe.

MEMBRII FEDERAȚIEI NAȚIONALE PRO AGRO:

 • UNIUNEA CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DIN ROMÂNIA – U.C.P.R.
 • ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE CARNE DE PORC DIN ROMÎNIA – A.P.C.P.R.
 • ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ INTERPROFESIONALĂ VITIVINICOLĂ – O.N.I.V.
 • LIGA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII DIN ROMÂNIA – L.U.A.I.R.
 • ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA – A.F.R
 • ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A TINERILOR PRODUCĂTORI AGRICOLI DIN ROMÂNIA – A.N.T.P.A.R.
 • ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INDUSTRIILOR DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE DIN ROMÂNIA – A.N.A.M.O.B.
 • ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC – A.P.A.R.
 • ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR ŞI EXPORTATORILOR DE BOVINE, OVINE ŞI PORCINE  DIN ROMÂNIA – A.C.E.B.O.P
 • ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA – A.C.A
 • FEDERAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE DIN ROMÂNIA – F.C.B.R
 • ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE VACI” Holstein RO” – A.C.V.- Holstein RO
 • PATRONATUL PEȘTELUI DIN ROMÂNIA – P.P.R.
 • ASOCIAȚIA AGRICOLĂ ȚARA LOVIȘTEI
 • ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS ROMÂNIA.

Federația Națională PRO AGRO prin membrii săi susține propunerea domnului Marius MICU pentru poziția de Secretar de Stat în cadrul MADR.