Proiectul SCAPA, la ceas aniversar

scapa

La sfârșitul lunii aprilie, Asociaţia Industriei de Protecţia Plantelor din România (AIPROM) a sărbătorit 10 ani de la debutul proiectului SCAPA, mecanismul unic la nivel naţional de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor.

Evenimentul a avut loc la Hotel Caro din Bucureşti, în prezenţa a peste 100 de persoane, reprezentanţi ai Asociaţiei Europene de Protecţia Culturilor (ECPA), ai autorităţilor de stat (Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Garda Naţională de Mediu), ai companiilor membre şi nemembre AIPROM, ai centrelor de colectare, ai operatorului programului SCAPA (Ecorec Recycling), ai reciclatorului SCAPA (Bencomp), fermieri şi reprezentanţi AIPROM.

Gazda evenimentului a fost doamna Carmen Botez, director executiv AIPROM.

Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al AIPROM (SCAPA) este un mecanism de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din plastic, metal şi hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor (PPP) importate sau produse în România de către companiile care susţin sistemul. Începând cu anul 2008, campania de colectare a ambalajelor din Plastic/Metal/Hârtie provenite de la PPP se desfăşoară la nivel naţional sub sloganul „SCAPA de ambalaje!”.

SCAPA răspunde în cel mai eficient mod cerinţelor fermierilor care îşi propun să aplice bunele practici agricole şi să respecte reglementările de protecţie a mediului, şi ajută comercianţii să-şi respecte obligaţiile legale faţă de fermieri.

Orice fermier sau distribuitor care utilizează sau comercializează PPP ale membrilor SCAPA va putea preda gratuit, pe perioada campaniilor de colectare, la Centrele de Colectare SCAPA cantitatea de ambalaje pe care o deţine, cu respectarea Condiţiilor de Preluare.

Ambalajele din plastic şi metal vor trebui decontaminate prin procedura de triplă clătire, golite de conţinut, uscate, curate, separate de capace, iar ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie să fie curăţate şi compactate.

SCAPA a răspuns în mod eficient cerinţelor fermierilor care îşi propun să aplice bunele practici agricole şi să respecte reglementările de protecţie a mediului şi totodată ajută comercianţii să îşi respecte obligaţiile legale faţă de fermieri.

Toate serviciile de colectare prin programul SCAPA sunt gratuite, atât pentru fermieri, cât şi pentru distribuitorii produselor, cu condiţia respectării procedurii de decontaminare a ambalajelor înainte de a fi predate.

La evenimentul aniversar SCAPA 10 ani, au luat cuvântul: Pascal Cassecuelle – Preşedintele AIPROM, Doina Băiculescu – Consilier al Ministrului Agriculturii pe probleme fitosanitare, Andreas Thierfelder – Director of Stewardship and Sustainability ECPA, Ionuţ Dumitru – Coordonator Proiecte AIPROM, Ciprian Gabor – Coordonator Proiecte AIPROM, Anca Rusu – Director General Ecorec Recycling, Mihai Posedaru – Director General Bencomp, Dan Botez – Preşedinte Grup Demeco, Ştefan Stănescu – fermier Agromec Vişina şi Claudiu Spiridonescu – Director Comercial Prutul SA.

În intervenția sa, președintele AIPROM, Pascal Cassecuelle, și-a exprimat susținerea față de industria de produse de protecție a plantelor, a reconfirmat importanța folosirii pesticidelor în agricultură și totodată a subliniat importanța implementării proiectului SCAPA în România, proiect prin care producătorii, comercianții și utilizatorii de PPP dezvoltă dimensiunea durabilă a sectorului agricol, contribuind la respectarea codului de bune practici agricole și de protecție a mediului înconjurător.

„Produsele de protecție a plantelor reprezintă o contribuție semnificativă pentru sustenabilitatea agriculturii autohtone. Sectorul agricol românesc are nevoie de fermieri competitivi și de practici agricole durabile pentru a-și exprima întregul potențial și a putea răspunde nevoilor agriculturii de astăzi. Proiectul SCAPA completează în mod fericit relația agricultură – protecția mediului”, a spus preşedintele AIPROM.

Unul dintre cele mai importante subiecte de dezbatere a fost importanţa triplei clătiri, procedura pe care fermierii trebuie să o aplice ambalajelor PPP imediat după golire. Tripla clătire este metoda prin care se decontaminează ambalajele reducându-se pericolul pentru sănătate şi mediu. Astfel un ambalaj triplu clătit devine un deşeu nepericulos. Clătirea ambalajelor aduce după sine următoarele beneficii: economice (un ambalaj care nu a fost clătit mai poate conţine până la 5% produs), de eficienţă tehnologică (prin clătirea ambalajelor întreaga cantitate de produs este folosită, deci și concentraţia produsului este corectă pentru tratarea culturii, mărindu-se astfel eficienţa tratamentului), de siguranţă (un ambalaj bine clătit nu va conţine reziduuri, evitându-se astfel riscuri de intoxicaţie şi alte accidente) și, nu în ultimul rând, de mediu (un ambalaj care a fost clătit de 3 ori nu va contamina mediul înconjurător).

Anca Rusu, Director General EcorecRecycling a prezentat pe scurt istoricul companiei. Misiunea Ecorec Recycling este aceea de a limita impactul negativ pe care îl au deșeurile asupra mediului înconjurător prin acțiuni de conștientizare privind nocivitatea acestora, de reducere a poluării, reciclare și minimalizare a utilizării de materie primă din natură, toate acestea desfășurate cu implicarea noilor generații și în conformitate cu standardele din domeniu și certificările proprii. În anul 2012, compania își relansează serviciile pe piața deșeurilor, devenind un colector impozant de deșeuri reciclabile. Finalizând aplicabilitatea legislativă din România pe întreg lanțul gestionării deșeurilor, începând cu anul 2016 societatea devine și reciclator de materiale plastice.

Aflată în continuă dezvoltare, compania investește în spații noi de producție, în echipamente cât și în formarea personalului, astfel încât la această dată sunt cuprinse și aplicate toate activitățile importante ale oricărui segment din acest domeniu. Venind în întâmpinarea cerințelor legislative ce reglementează obiectivele naționale anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, Ecorec Recycling administrează și îndeplinește în numele operatorilor economici responsabili obiectivele stabilite prin actele normative.

Reciclatorul implicat în proiectul SCAPA este compania Bencomp. Mihai Posedaru, Director General al companiei a subliniat importanța reciclării și valorificării deșeurilor în contextul economic actual și a creionat în linii mari activitatea și particularitățile firmei. Bencomp este primul producător de profile de WPC (Wood Polymer Composite) din România. Fabrica de producţie a profilelor de lemn compozit e situată în județul Buzău. Calitatea ingredientelor folosite şi tehnologia de producţie permit realizarea unor profile de înaltă calitate, perfect similare celor produse în Europa de Vest. În afară de tipurile uzuale de profile pentru duşumea, lambriu, stâlpi, garduri, se pot realiza şi alte profile, la comandă, prin asimilarea rapidă a matriţelor necesare.

Datorită structurii şi compoziţiei sale, WPC nu emite gaze toxice şi nu eliberează substanţe periculoase în mediu, în comparație cu materialele fibrolemnoase care folosesc adezivi pe bază de formaldehidă. Lemnul compozit nu produce poluare secundară, deşeurile tehnologice putând fi reintroduse 100% în procesul de producţie. Prin rezistenţa sa îndelungată la intemperii, WPC economiseşte lemnul a cărui durată de utilizare e mult mai scurtă.

Ionuţ Dumitru și Ciprian Gabor, coordonatori proiecte AIPROM, au prezentat date relevante care ilustrează evoluţia programului SCAPA de-a lungul celor 10 ani. Informațiile comunicate de cei doi reprezentanți ai AIPROM confirmă faptul că majoritatea ambalajelor produselor de protecţia plantelor din întreaga ţară sunt preluate, valorificate şi reciclate de SCAPA, semn că acest proiect nu este doar un mecanism util, ci o modalitate eficientă de a-i face pe fermieri să conştientizeze importanţa unui comportament responsabil în agricultură, atât pentru siguranţa personală şi a celor din jur, cât şi pentru sănătatea consumatorilor şi a mediului înconjurător.

Evenimentul s-a încheiat prin premierea tuturor centrelor de colectare, fără ajutorul cărora funcţionarea eficientă a SCAPA nu ar fi posibilă.

Ecorec Recycling – Gândește verde. Reciclează!

Înființată în anul 2007, Ecorec Recycling a pus bazele trainice pentru un segment nou pe piața din România, devenind, în anul 2009, unul dintre operatorii importanți autorizați în colectarea, tratarea și reciclarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice, deținând prin servicii și infrastructură excusivitate în zona de nord-est a țării.

În anul 2012, compania își relansează serviciile pe piața deșeurilor, devenind un colector important de deșeuri reciclabile. Finalizând aplicabilitatea legislativă din România pe întreg lanțul gestionării deșeurilor, începând cu anul 2016 societatea devine și reciclator de materiale plastice. Aflată în continuă dezvoltare, compania investește în spații noi de producție, în echipamente, dar și în formarea personalului, astfel încât, la această dată sunt cuprinse și aplicate toate activitățile importante ale oricărui segment din acest domeniu.

Compania Ecorec Recycling este implicată în:

  • Proiecte de colectare a Deșeurilor de EEE derulate în mediul urban și rural, în parteneriat cu asociațiile care gestionează activitățile de gestionare și de implementare a legislației specifice în România;
  • Proiecte de dezvoltare a infrastructurii proprii și de integrare a personalului defavorizat din zona de nord-est a țării pe piața muncii, finanțate de Uniunea Europeană;
  • Campanii de informare și diseminare a informațiilor cu privire la colectarea deșeurilor și beneficiile pentru mediu, desfășurate în parteneriat cu autoritățile din domeniu (Agenții pentru Protecția Mediului), autoritățile publice locale (UAT-uri – Primării), instituții de învățământ (grădinițe, școli, licee, universități) etc.;
  • Schimbul de experiență cu companii de profil din țară și străinătate;
  • Suportul și lecțiile deschise organizate pentru universitățile din domeniu;
  • Participarea la conferințe de profil și târguri cu expozanți în domeniul tehnologiilor pentru prelucrarea deșeurilor.

“Prezenţa noastră la evenimentul “Aniversăm 10 ani de când AIPROM te scapă de ambalaje provenite de la produsele de protecţie a plantelor” este în calitate de partener, operator. SCAPA este noul proiect național de colectare și gestionare a tuturor tipurilor de deșeuri generate de utilizatorii substanţelor de protecția plantelor – ferme, centre regionale ale producătorilor și importatorilor. Proiectul este desfășurat în parteneriat cu Asociația AIPROM, membră a Asociației Europene de Protecția Culturilor – ECPA, cu sprijinul producătorilor și importatorilor de pesticide din România.

Toate serviciile de colectare prin SCAPA sunt gratuite atât pentru fermieri cât şi pentru distribuitorii produselor, cu respectarea strictă a condiţiilor de preluare ale sistemului. Implementarea SCAPA este organizată şi susţinută financiar în mod integral de către companiile membre AIPROM şi cele participante la sistem. Preluarea ambalajelor este realizată prin intermediul nostru, Ecorec Recycling, operator şi furnizor de servicii complexe de colectare. De aceea, deviza noastră este Gândește verde. Reciclează!”, a precizat Anca Rusu, Director general Ecorec Recycling.

SCAPA și Ecorec Recycling ajută astfel la reciclare prin preluarea directă a deșeurilor de ambalaje de la toți generatorii din domeniul agricol, în baza unor condiții de preluare prestabilite.

WPC, lemnul compozit românesc produs de Bencomp în fabrica de la Buzău

Primul producător din România de profile de WPC – lemn compozit –, compania Bencomp, face parte dintr-un grup de firme cu tradiţie în reciclarea şi valorificarea deşeurilor de mase plastice, sticlă, electronice sau ambalaje.

Bencomp are sediul social în Oradea, iar fabrica de producţie a lemnului compozit se află în Buzău. Specialiştii companiei, cu experienţă în domeniul prelucrării maselor plastic, produc peste 40 de profile WPC. În compoziţia acestora intră peste 50% făină de lemn, dar şi deşeuri de mase plastice reciclate, un amestec stabilizat împotriva radiaţiilor UV, a mucegaiurilor şi insectelor. Aceste produse surclasează lemnul în ceea ce priveşte rezistenţa mecanică la îndoire, rezistenţa la umiditate, radiaţii ultraviolete, temperaturi joase sau ridicate. Profilele din WPC sunt ecologice şi au un aspect natural de lemn, nu se fisurează, nu se aşchiază, nu putrezesc, fiind şi antiderapante.

Prezentă la evenimentul AIPROM, doamna Isabela-Cristina Bene, administratorul Bene International, grup din care face parte şi firma Bencomp, a declarat pentru Business Press Agricol: “Am moştenit pasiunea pentru reciclarea deşeurilor încă din copilărie, de la bunicul meu, care era un om foarte inventiv şi construia mori, tractoraşe şi multe alte lucruri, folosind deşeurile aruncate de ceilalţi. Aşadar, această idee s-a născut din pasiunea de a recicla. Am înfiinţat compania în anul 2006, cand în piaţă nu prea existau multe firme în acest domeniu, având deja acum peste 12 ani de experienţă în colectarea deşeurilor de ambalaje, electrice şi electronice.

La Buzău avem fabrica de producţie cu cele patru linii tehnologice, unde producem lemnul compozit WPC, reciclând deşeuri de lemn şi bidoanele din plastic. Prin acest proces obţinem un maxim de calitate, iar lemnul compozit are o elasticitate foarte bună, absorbţie mică de apă, degradare mică la ultraviolete şi foarte mare durabilitate în timp. Studiile efectuate la Institutul de Cercetări pentru Materiale de Construcţii au arătat că durabilitatea de viaţă a produsului nostru este de circa de 70 de ani. Produsul este relativ nou pe piaţă, rămâne ca timpul să demonstreze acest lucru. Ne bucurăm că am reuşit să cucerim şi piaţa externă, exportând şi făcându-ne cunoscuţi pentru calitatea profilelor nostre şi prin participarea la târgurile internaţionale importante.”

WPC – Wood Plastic Composite – lemnul compozit plastifat este un produs inventat în Japonia, în 1976. Obiectele confecţionate din WPC rezistă excepţional la umiditate, radiaţii ultraviolete, mucegaiuri, insecte şi diferenţe de temperaturi. La cerere, profilele WPC pot fi ignifugate, crescând rezistenţa la flacără de câteva ori faţă de a lemnul impregnat. De asemenea, profilele de lemn compozit nu trebuie protejate prin vopsire sau lăcuire, având o rezistenţă la acţiunea intemperiilor de minim 15-20 de ani. Cu toate acestea, dacă se doreşte, lemnul compozit poate fi tratat special pentru a fi lăcuit sau vopsit, în funcţie de dorinţa utilizatorului.

Profilele WPC pentru exterior sunt o alternativă durabilă şi estetică pentru amenajări exterioare în grădini, de exemplu alei, terase sau piste de joacă în parcuri şi stadioane. O utilizare des întâlnită o reprezintă balustradele, plajele de piscină şi pontoanele, unde rezistenţa excepţională la umiditate şi intemperii a WPC îl face net superior în comparaţie cu metalul, lemnul sau plasticul. Se pot obţine, de asemenea, profile pentru stâlpi şi ţambre de gard, ţigle, lambriuri exterioare, paleţi deosebit de rezistenţi, sisteme pentru uşi şi ferestre.

Datorită rezistenţei deosebite la condiţiile atmosferice, produsele WPC sunt soluţia ideală pentru mobilier urban: bănci şi mese în parcuri, coşuri de gunoi, ghivece pentru plante ornamentale, garduri şi împrejmuiri. Totodată, acest produs este indicat şi în amenajarile exterioare: podele antiderapante, chiar şi în condiţii de umezeală, placări fără montaj dificil, fără operaţiuni de întreţinere, fără deformări şi crăpături.

 “Domeniul agricol devine unul de interes pentru noi, având în vedere că și aici se impune necesitatea utilizării unor materiale cu rezistenţă mare şi întreţinere minimă. De aceea, suntem deschişi la colaborare şi cu societăţile agricole care se ocupă nu numai de cultură mare sau spaţii de depozitare, ci şi de creşterea animalelor, piscicultură, acvacultură sau alte sectoare de activitate”, a completat doamna Isabela-Cristina Bene.

La rândul său, directorul general Bencomp, Mihai Posedaru, a subliniat faptul că firma valorifică experienţa unei echipe profesioniste. “Fabrica de producţie a profilelor WPC este situată în Buzău, la circa 100 km de Bucureşti şi aproximativ 220 km de Constanţa şi beneficiază de o echipă de specialişti cu experienţă în domeniul prelucrării maselor plastice, pasionați de această provocare frumoasă. Practic, vorbim de prima fabrică de lemn compozit din România, care activează din 2011, fiind dotată cu utilaje de înaltă clasă care permit obţinerea unor profile de calitate, similare celor produse în Europa de Vest.

Expertiza, entuziasmul, plus priceperea unei echipe tinere, în continuă perfecţionare, sunt elementele care ne-au adus în punctul acesta şi, fără falsă modestie, trebuie să fim mândri. Suntem o companie care reintroduce în circuitul economic deşeurile din industria lemnului şi a maselor plastice reciclate, pentru a obţine produse care înlocuiesc cu succes lemnul. Obiectivul nostru nu este numai de a dezvolta producţia autohtonă. Scopul suprem de a nu se tăia niciun copac s-a transpus în realitate. Produsele noastre care înlocuiesc 100% lemnul pentru minimum 15-20 de ani salvează mii de hectare de pădure în fiecare an. Astfel, misiunea companiei Bencomp devine una nobilă şi cu valoare adăugată.

Ca urmare a calităţii şi varietăţii profilelor WPC, acestea au intrat cu succes  pe piaţa internaţională, fiind exportate încă din anul 2013 în Olanda, Irak, Italia, Austria, Slovenia, Ungaria şi Bulgaria. Spre exemplu, Ungaria este o piaţă pe care am câştigat-o în urmă cu 3 ani, atât prin calitatea produsului, cât datorită preţului foarte bun. Suntem aproape de China în ceea ce priveşte preţul, însă materialul chinezesc în 2 ani se distruge, deci calitatea lasă de dorit. Orientarea noastră a fost către un produs de calitate, cu o durabilitate mai lungă şi fără operaţiuni periodice de întreţinere.

Am participat la evenimentul “Aniversăm 10 ani de când AIPROM te scapă de ambalaje provenite de la produsele de protecţie a plantelor” în calitate de partener, reciclator. Bencomp este un consumator constant de polietilenă reciclată, care contribuie activ la dezvoltarea colectării şi recuperării ambalajelor de mase plastice, sprijinind industria din domeniu şi ajutând ca România să fie mai curată. Sigur, firma noastră va rămâne în continuare un partener serios pentru orice proiect de amenajare exterioară, fiind un furnizor important pentru sute de obiective realizate din profile de lemn compozit”, a subliniat Mihai Posedaru.