Prima consultare online cu entități publice și private privind elaborarea Planului Național Strategic

Analiza-SWOT

 Joi, 9 iulie 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, a organizat prima consultare online cu entitățile publice și private implicate în elaborarea Planului Național Strategic (PNS), din cadrul Grupului de Lucru – Plăți directe, și având ca temă versiunea 2 a analizei SWOT – Obiectiv Specific 1 “Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în întreaga Uniune pentru sporirea securității alimentare”. La eveniment au participat Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul MADR, Daniela Rebega, director general adjunct AM-PNDR, reprezentați ai unor organizații importante din zona dezvoltării rurale și agriculturii,  ai mediului asociativ, precum și directori și experți din cadrul MADR.

Evenimentul a fost deschis de secretarul de stat Emil Dumitru, care a menționat suplimentarea alocărilor care ar putea reveni României pe programarea 2021-2027, amintind participanților și de planul de redresare „Next Generation EU”,  care urmărește să remedieze daunele aduse de pandemie și să investească într-o Uniune ecologică, digitală, socială și mai rezilientă. Secretarul de stat a sublinat că s-au depus eforturi pentru a avea o analiză SWOT cât mai completă și care reflectă realitatea mediului rural din România, ținându-se cont de punctele de vedere primite în urma consultării primei versiuni a analizei care stă la baza elaborării PNS 2021-2027.

Daniela Rebega, Directorul General Adjunct al AM-PNDR, a prezentat principalele modificări și actualizări operate în cadrul analizei SWOT.  Participanții și-au exprimat punctele de vedere cu privire la de-a doua versiune a analizei SWOT și au fost invitați să transmită principalele observații până la data de 3 august a.c.

În perioada 13 – 27.07.2020 vor mai avea loc 7 întâlniri online cu partenerii sociali selectați în cadrul grupurilor de lucru : “Sprijin Cuplat”,  „Intervenții în domeniul agricol – finanțate din Pilonul II PAC (măsuri de investiții și alte intervenții în domeniul agricol)”,  „Industrie și Securitate Alimentară – Pilonul II”; „Intervenții sectoriale (Măsuri de piață)”,  „Mediu și Silvicultură”,  „Economie rurală și Infrastructură”,  „Cercetare și inovare”.

Analiza SWOT a PNS este disponibilă pe site-ul www.madr.ro, accesând link-ul: https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2020/analiza_swot_pns-versiunea_ii.pdf