Managementul fertilizării la cultura de RAPIŢĂ

Naturevo Novatec Clasic

Fertilizarea optimă a culturii de rapiţă este esențială pentru realizarea cerințelor cantitative și calitative de productie, fapt care conduce la obţinerea unui randament economic maxim.

Excesul de azot poate reduce greutatea specifică a boabelor, implicit MH, și poate întârzia maturarea, ceea ce face dificil recoltatul din cauza tulpinilor verzi încă prezente pe teren. În plus, sensibilizează plantele la boli precum putregaiul alb, putregaiul cenuşiu, alternarioza, făinarea etc., dar şi la dăunători: afide, pureci, viespe etc.

De asemenea, excesul de azot blochează şi asimilaţia altor macro şi microelemente din cauza antagonismelor cu acestea, în special K, B, Cu, Mg, Ca. Aceste antagonisme pot cauza dezechilibre majore de nutriţie şi favotizează apariţia unor boli fiziologice (necroze, putregaiuri etc.) cu consecinţe deosebit de grave asupra cantităţii producţiei de rapiţă.

Un bun management al nutriţiei face, în schimb, mult bine mediului înconjurător. Excesul de azot este nociv, deoarece prin nitrificare se accelerează spălarea acestuia în adâncime, în apele subterane, sub forma de nitriţi şi nitraţi sau, dimpotrivă, prin denitrificare sunt sporite emisiile de amoniac şi protoxid de azot în atmosferă – gaze cu efect de seră. Aşadar, o fertilizare corectă şi echilibrată reprezintă şi un mijloc eficient și practic de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Scopul nostru este optimizarea managementului nutriţiei în culturile agricole. Acest lucru înseamnă armonizarea dozelor de îngrăşăminte aduse culturilor prin fertilizare, cu cererea acestora şi corelarea cu fenofazele de dezvoltare a culturii. Cantitatea de nutrienţi cerută de cultură este determinată de fenofaza de creștere a culturilor, dar şi de condiţiile externe.

Aprovizionarea cu elemente nutritive este influențată de tehnologiile curente de cultivare: managementul culturii, lucrările solului, fertilizarea, cultura premergătoare (grâu, orz, porumb etc.), varietatea cultivată (hibridul, soiul etc.), data semănatului şi, mai ales, de condiţiile pedo-climatice (solul, microclimatul, cantitatea de apă liberă din sol etc.).

Aprovizionarea cu azot pentru cultura rapiţei provine în cea mai mare parte de la îngrășămintele chimice aplicate, dar și din mineralizarea resturilor culturii anterioare.  Mineralizarea este procesul de eliberare a azotului în sol de către microorganismele existente in situ (nitrosomonas, nitrobacter etc.).

Optimizarea dozei de azot din îngrășământ aplicat la o cultura de rapiţă variază în funcţie de zona de cultură şi sol, de cererea de azot a culturilor precedente, dar și de regimul pluviometric. Azotul organic nu este ușor disponibil pentru cultura de rapiţă. Numai o parte din azotul organic este transformat în forme disponibile de azot prin mineralizare, însă cea mai mare parte se volatilizează sub formă de amoniac în atmosferă.

Aşadar, sursa principală de nutrienţi este îngrăşământul chimic aplicat culturii. Alegerea tipului de îngrăşământ este esenţială în echilibrarea şi uniformizarea consumului de azot, dar şi pentru deblocarea resurselor de elemente din sol din zona rizosferei.

În acest scop, Naturevo a introdus pe piaţa din România una din cele mai performante forme de îngrăşământ solid granulat cu aplicare la sol – NovaTec Classic.

NovaTec Classic este o formă de îngrăşământ solid, granulat, care conţine macro şi microelemente în proporţii echilibrate şi cu inhibitor de nitrificare (DMPP), fapt ce conduce la o eliberare controlată a azotului pe o perioadă îndelungată de timp, care poate ajunge până la 120 zile, permiţând eliberarea fosforului şi a altor oligo şi microelemente strict necesare unui metabolism corespunzător al plantelor.

În consecinţă, plantele beneficiază de o nutriţie echilibrată cu macro şi microelemente, acestea fiind disponibile plantelor în momentele critice de creştere vegetativă în toamnă şi primăvară, dar şi în etapa generativă.

Inhibitorul de nitrificare este cheia unei nutriţii echilibrate în culturile agricole. Modul de acţiune prin inhibarea dezvoltării populaţiilor de bacterii nitrificatoare din sol (nitrosomonas) şi stimularea în acest fel a celor fixatoare în formă amidică si amoniacală, face ca în sol să se mobilizeze inclusiv formele de azot organic existente in situ, nemaifiind necesar un aport suplimentar de azot.

Prin adăugarea inhibitorului de nitrificare în NovaTec Classic, cele două forme de azot nitric şi amoniacal din compoziţie sunt puse la dispoziţia plantei treptat şi continuu, plantele putând dispune de maximul de elemente exact atunci când au nevoie de ele.  Mai mult decât atât, prezenţa formelor uşor asimilabile de fosfor, potasiu, dar şi de microelemente, conduce la echilibrarea nutriţiei în fazele critice de la începutul vegetaţiei sau în condiţii de stres.

În plus, prezenţa inhibitorului de nitrificare din NovaTec Classic reduce pH-ul din zona rizosferei, fapt care duce la mărirea absorbţiei macro şi microelementelor prin sistemul radicular de 3 până la 5 ori.

În aceeaşi măsură, inhibitorul de nitrificare fixează azotul în forme mai greu solubile în sol şi, astfel, se reduce levigarea acestuia în adâncime în apele freatice, reducând, totodată, şi prezenţa nitriţilor în sol.

În concluzie, folosind NovaTec Classic aveţi numai avantaje:

  • producţii superioare prin nutriţia combinată între cele două forme de azot: amoniacal şi nitric;
  • creşterea absorbţiei macro şi microelementelor de 3-5 ori din zona rizosferei;
  • nutriţia continuă cu azot corelată cu cererea plantelor pe o lungă perioadă de creştere;
  • control al fertilizării fără dezechilibre, datorat prezenţei fosforului, potasiului, precum şi a oligoelementelor şi microelementelor în forme uşor asimilabile imediat;
  • dezvoltarea echilibrată a plantelor de cultură;
  • minimizarea pierderilor de azot prin levigare în sol sau evaporare;
  • cost echilibrat şi randament maxim.

 

„NovaTec Classic – îngrăşământul perfect!”