În atenția cultivatorilor de porumb: buletin de avertizare pentru Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera

Dacă sunteți în zonele de vest, sud și est ale țării, aplicați tratamentul cu insecticide în următoarele 5-7 zile ( 17-23 august) pentru combaterea celei de a doua și respectiv celei de a treia generații de Helicoverpa armigera.

Evoluția capturilor fluturilor de Helicoverpa armigera (generația a II-a)  în perioada 28 iulie – 11 august 2020, în zona de vest a țării

Evoluția capturilor fluturilor de Helicoverpa armigera (generația a III-a)  în perioada 28 iulie – 11 august 2020, în zonele de sud și est ale țării

Dacă sunteți în zonele de vest, sud și sud-vest ale țării, aplicați tratamentul cu insecticide în următoarele 5-7 zile ( 17-23 august) pentru combaterea celei de a doua generații de Ostrinia nubilalis.

Evoluția capturilor fluturilor de Ostrinia nubilalis generația a II-a,  în perioada 28 iulie – 11 august 2020, în zona de sud

Evoluția capturilor fluturilor de Ostrinia nubilalis generația a II-a,  în perioada 28 iulie – 11 august 2020, în zona de vest

Evoluția capturilor fluturilor de Ostrinia nubilalis generația a II-a,  în perioada 28 iulie – 11 august 2020, în zona de sud-vest

FMC România a amplasat pe întreg teritoriul țării peste 430 capcane (clasice și automate, pe bază de feromoni) în aproximativ 80 puncte de monitorizare. Valorile rezultate din citirea capcanelor sunt introduse în aplicația EVALIO® Agrosystems, după ce acestea sunt validate de către specialiștii FMC și cercetătorii entomologi de la INCDA Fundulea și SCDA Lovrin.

 • La emiterea prezentului buletin de avertizare s-a ținut cont de cele trei criterii: biologic, fenologic și ecologic.
 • Primii adulți de Ostrinia nubilalis – generația II au fost observați la sfârșitul lunii iulie, în perioada 01-07 august s-a observat zbor continuu al acestora, iar în intervalul 7-11 august s-a atins curba maximă de zbor în majoritatea punctelor de monitorizare.
 • Pentru dăunătorul Helicoverpa armigera se suprapune atacul generației a II-a (larve în stadii avansate), cu zbor timpuriu din generația a III-a și chiar primele ponte depuse și larve în stadiul I de dezvoltare. În zona de vest a țării este prezentă generația a II-a a dăunătorului Helicoverpa armigera, în timp ce în partea de sud-est a țării întâlnim deja generația a III-a.  În partea de sud-est a țării s-a observat zborul foarte timpuriu al generatiei I a Helicoverpa armigera (luna mai), însă în acel moment nu se intrunea criteriul fenologic pentru cultura de porumb, astfel încât să fie emis un buletin de avertizare.
 • Hibrizii de porumb tardivi sunt predispuși la atacul dăunătorilor. Acele culturi care la sfârșitul lunii iulie – începutul lunii august sunt verzi, unde polenizarea este în toi sau unde mătasea este încă verde, sunt preferate de dăunător pentru depunerea pontelor.
 • Datorită condițiilor de climă specifice din zona dumneavoastră, înainte de a aplica tratamentul vă recomandăm să vizitați culturile de porumb, în vederea identificării stadiului de dezvoltare al dăunătorului.
Sursă foto: FMC Agro România

 

 • Coragen®  este sistemic și combate dăunătorii în toate stadiile de dezvoltare: ouă, larve și adulți;
 • este eficient și la temperaturile ridicate din timpul verii de până la 33-34°C;
 • este rezistent la spălare, dacă precipitațiile survin la mai mult de 2 ore după tratament;
 • este selectiv și protejează entomofauna utilă, refăcând echilibrul natural dintre prădători și paraziții dăunătorului;
 • momentul optim de aplicare este de la depunerea pontei până în primele două zile de la eclozare (larve neonate);
 • datorită activității ovi-larvicide excelente, Coragen® previne pătrunderea larvelor în tulpină sau în știuletele de porumb și reduce pagubele cantitative și calitative determinate de atacul Helicoverpa armigera și Ostrinia nubilalis în culturile de porumb;
 • Avaunt® asigură o protecție excelentă a culturii tratate și are un efect puternic asupra ouălelor și larvelor de lepidoptere în toate stadiile de dezvoltare;
 • Acționează prin contact și ingestie, iar după ce pătrunde în organismul dăunătorului produce un efect neurotoxic ireversibil;
 • Nu este influențat de temperaturile ridicate din momentul aplicării (optimul aplicării 22-34⁰C);

Insecticidele Avaunt® și Coragen® pot fi achiziționate din rețeaua națională de distribuție autorizată. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul local al FMC România sau să accesați site-ul companiei: fmcagro.ro.

 

Helicoverpa armigera (omida fructificațiilor) este un dăunător polifag extrem de periculos, răspândit în toate regiunile țării, care prezintă 2-3 generații de adulți pe an și care poate provoca pagube însemnate culturii de porumb. Helicoverpa armigera prezintă generații suprapuse și este dificil uneori să se determine numărul de generații finalizate. De obicei, generația I de Helicoverpa armigera apare în luna mai-început de iunie, moment în care nu se întrunește criteriul fenologic la porumb (fenologia plantei: stadiul de mătăsit-ieșirea paniculului) pentru atacul dăunătorului și aplicarea tratamentului. La generația a II-a, larvele din primele două stadii de dezvoltare se hrănesc cu aparatul foliar, mătasea și paniculul plantelor de porumb, iar din stadiul al treilea pătrund în interiorul ştiuleţilor de porumb.

Sursă foto: FMC Agro România

Odată intrate sub pănuşe, combaterea larvelor devine greoaie şi costisitoare. În urma atacului, se instalează o serie de ciuperci din genul Fusarium spp. sau Aspergillus flavus, care contaminează boabele de porumb cu micotoxine (exemplu: aflatoxina) şi astfel acestea devin toxice pentru alimentaţia umană şi animală. O recoltă contaminată cu micotoxine va fi greu sau chiar imposibil de valorificat.

Sursă foto: FMC Agro România

Ostrinia nubilalis (sfredelitorul porumbului) este un dăunător polifag periculos, care poate afecta serios cultura de porumb.

La început, larvele consumă din frunze (atacul în primele faze), iar apoi sapă galerii în tulpina plantelor de porumb. Acest lucru determină frângerea tulpinilor de la punctul de atac sub greutatea știuleților sau a vântului, reduce capacitatea de nutriție a plantelor și toleranța la secetă.

Sursă foto: dr. ing. Otilia Cotună

Comparativ cu prima generație, combaterea generației a II-a este mult mai dificil de realizat. Depunerea pontelor de către femelele generației a doua poate dura 3 – 4 săptămâni, fiind dificil de controlat această insectă din cauza mobilității și eșalonării stadiilor.

Momentul optim de combatere trebuie stabilit cu mare grijă în urma verificării pontelor. Dacă se impune un tratament, acesta ar trebui efectuat atunci când marea majoritate a pontelor sunt în pragul eclozării sau în stadiul de „cap negru”.

În urma atacului de Ostrinia nubilalis la știuleți, pe leziunile produse se pot instala fungii micotoxigeni Fusarium graminearumFusarium verticillioides și Aspergillus flavus. Acești fungi contaminează cariopsele cu micotoxine periculoase pentru sănătatea oamenilor și a animalelor (ex: aflatoxina), depreciind calitatea recoltei, iar în condiții favorabile de climă, nivelul de micotoxine din boabele de porumb poate depăși limitele maxime admise. O recoltă contaminată va fi greu de valorificat sau chiar imposibil.

Atenție! În zona de vest a României,a fost deja observată prezența ciupercilor Fusarium graminearum și Fusarium verticillioides la această dată pe știuleții de porumb (zaharat și nu numai) ce prezintă leziuni produse de larvele de Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera în urma hrănirii.

Aceste informații sunt cu titlu informativ, iar pentru aplicarea corectă a tratamentelor vă rugăm să efectuați un control fitosanitar culturilor dumneavoastră, pentru a determina prezența adulților, a pontei depuse sau a larvelor eclozate și, ulterior, efectuați tratamentele necesare.

Utilizați produsele de protecția plantelor în siguranță și cu responsabilitate. Când aplicați produse pentru protecția plantelor, urmați întotdeauna instrucțiunile menționate pe etichetă. Pentru informații suplimentare contactați echipa FMC aici.