Cercetare – Dezvoltare – Inovare: CICh România

CICh foto

Tehnologiile NGOOO ȘI NG

În circuitul său în natură, azotul (N) circulă constant între diferite forme care includ: nitratul (NO3), amoniacul (NH3) dizolvat în apă, amoniacul (NH3) sub formă de gaz, amoniul (NH4+), azotul organic (N) din materia organică și din microorganisme și azotul sub formă de gaz (N2). Numai nitrații (NO3) și amoniul (NH4+) sunt considerate a fi „forme disponibile pentru utilizarea de către plante”.

O sursă importantă de amoniu și de nitrat pentru asigurarea necesarului culturilor agricole o reprezintă îngrășămintele cu conținut de azot ureic, amoniacal și nitric. Conversia formei amoniu (NH4+) către forma nitrat (NO3) este realizată destul de rapid în sol prin procesul de „nitrificare”, intermediat de microorganismele nitrificatoare.

Maximizarea coeficientului de utilizare respectiv eficientizarea azotului din îngrășămintele aplicate și creșterea nivelului producțiilor, pot fi realizate doar prin reducerea la minimum a pierderilor către aer sau apă a acestor două forme disponibile pentru plante.

Pierderile posibile de azot din câmpurile fermierilor includ:

  • „levigarea” (mișcarea gravitațională a nitratului NO3în afara zonei radiculare) și „denitrificarea” (conversia nitratului NO3 în gaz N2) în condiții de exces de umiditate,
  • „volatilizarea” amoniacului (din îngrășămintele aplicate, soluri și plante),
  • captarea/absorbția azotului în plante și îndepărtarea acestuia odată cu părțile recoltate ale culturii,
  • „imobilizarea” (absorbția azotului de către microorganisme în materia organică) și „azotul schimbabil” (legat de particulele solului) – ambele sunt considerate pierderi temporare prin faptul că azotul rămâne în sol și mare parte din el poate redeveni disponibil pentru plante.

Amoniul (NH4+), este prima formă de azot utilizabilă pentru plante, fiind eliberat atunci când azotul organic este descompus de microorganismele din sol – acest proces, numit „mineralizare“, are loc într-un ritm mai rapid la sfârșitul primăverii, vara și toamna devreme decât în lunile mai reci, deoarece solurile calde și umede promovează/susțin activitatea microbiană.

Amoniul (NH4+) are sarcină pozitivă. Deoarece particulele de sol au o încărcare negativă, există o atracție între particulele de amoniu și sol, fapt care, împiedică amoniul să se miște odată cu apa care curge gravitațional din zona rădăcinilor. Într-un anumit sens, amoniul se „lipește” de sol devenind disponibil plantelor pentru o perioadă mai mare de timp. În schimb, nitratul (NO3), încărcat negativ, este ușor de pierdut prin levigare din zona radiculară.

Din acest motiv, preocupările CICh Romania sunt îndreptate către minimizarea pierderilor de azot din zona radiculară, prin înglobarea în gama de fertilizanți dezvoltată a tehnologiilor NGOOO și NG care, au ca efect conversia graduală, prelungită a azotului din forma stabilă amoniacală în nitrit și apoi în nitrat, asigurând plantelor timp îndelungat pentru absorbția azotului, înainte de a fi pierdut prin levigare și denitrificare.

Tehnologia NGOOO este bazată pe inhibitorul de nitrificare DCD, care asigură utilizarea completă și fără pierderi a azotului din gama de îngrășăminte complexe solide dezvoltată de CICh Romania – NUTRI-TOP NP 5.30.0, NUTRI-TOP NPK 4.20.10, NUTRI-TOP NPK 4.12.24 și respectiv lichide – NP DOUBLE TECH 8.20.0.

CICh logo N-Guard

Tehnologia NG, fiind bazată pe unicul inhibitor natural de nitrificare pe bază de uleiuri vegetale inclusiv ulei de neem, N-GUARD, crește coeficientul de utilizare al îngrășămintelor cu azot din gama de produse cu azot și sulf dezvoltată de CICh România – UREE NG, AMOSULF NG, UTIL SAN NG, BAZIC NG și BAZIC PLUS S NG.

Prin inhibarea acțiunii ureazei, N-GUARD ajută la întârzierea hidrolizei, fapt ce asigură plantelor timp suplimentar pentru absorbția azotului în forma amoniacală. Special creată de CICh România prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare, tehnologia NG întârzie nitrificarea pentru o perioadă de până la 90-110 zile, stabilizează azotul amoniacal NH4+ în sol și furnizează azot în concordanță cu perioadele critice și maxime de consum ale plantelor, minimizând astfel și aplicările fracționate de azot în vegetație.

Tehnologia NG crește absorbția azotului, fosforului și potasiului în plante, susține și îmbunătățește microflora benefică a solului, are efect repelent asupra nematozilor și susține activitatea râmelor în sol.

Nu în ultimul rând, prin dezvoltarea gamei de produse cu tehnologiile NGOOO și NG care reduc pierderile de azot, CICh Romania este implicată activ în reducerea semnificativă a poluării mediului înconjurător.

Dr. ing. Cătălin V. POPESCU

Director tehnic CICh România