“Canalul magistral Siret-Bărăgan” trece în administrarea Ministerului Agriculturii

canal siret baragan

În ședința Guvernului din 15 februarie 2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

Prin acest act normativ sunt prevăzute următoarele măsuri referitoare la obiectivul de investiții “Canalul magistral Siret-Bărăgan”:

I. Transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan”, astfel:

„Canal magistral Siret–Bărăgan – Etapa I-a”, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești – Râmna, în lungime de 51,5 km, prin:

  • transmiterea bunurilor aflate în domeniul public al statului, recepționate, aferente obiectivului în lungime de 5,7 km,
  • transmiterea porțiunilor de canal cuprinse între km 5+700 și km 51+500, aflate în diverse faze de execuție, care vor fi finalizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

„Canal magistral Siret–Bărăgan – Etapa a II-a”, cuprinzând canalul pe zona Râmna –Acumulare Dridu, pe lungime de 139,5 km, care se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

IIDeclararea obiectivului “Canal magistral Siret–Bărăgan – Etapa I-a” ca infrastructură de irigații de utilitate publică.

III. Completarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.793/2016, cu obiectivul ”Canal magistral Siret–Bărăgan – Etapa I-a”.

IV. Elaborarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a Strategiei de extindere a infrastructurii de irigații, ce va cuprinde proiecte de investiții cu impact semnificativ în economie.

Finanțarea se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prin finalizarea obiectivului ”Canal magistral Siret–Bărăgan – Etapa I-a” se asigură condiții pentru aplicarea irigațiilor pe o suprafață de circa 120.000 ha, cu rol determinant pentru exploatațiile agricole din zonă în obținerea de producții sigure și stabile, cu randamente crescute, pe terenuri cu clase ridicate de fertilitate, dar supuse unor factori climatici nefavorabili.