Zilele câmpului AGTECH, eveniment pentru fermieri în Insula Mare a Brăilei, la Agricost

IMB1 800

Agenţia TMT PR și Asociația Producătorilor de Porumb din România – APPR au organizat în data de 18 septembrie, în Insula Mare a Brăilei, la compania Agricost Brăila, cea mai mare exploataţie agricolă din UE (56.000 hectare) și una dintre fermele pionier în agricultură de precizie din România, evenimentul „Zilele câmpului AGTECH”.

Evenimentul a cuprins demonstrații practice, soluții de agricultură digitală, cu eficiență dovedită: Agricultura Plus cu soluția #RHIZA, AgroConcept – New Holland Agriculture cu soluția #AGXTEND, LG Seeds România cu platforma digitală LG AGRILITY, serviciul Easy VR (Easy Variable Rate), Syswin Solutions cu soluția SysAgria.

Mirela Scarlat, fondatorul companiei organizatoare a evenimentului TMT PR, a adresat un cuvânt de bun venit celor peste 100 de participanți, subliniind importanța covârșitoare a noilor tehnologii din agricultură. “Digitalizarea, cea de-a patra revoluţie industrială, aduce transformări majore în întreaga economie, inclusiv în sectorul agricol. Până în 2020, Uniunea Europeană a alocat finanţări de peste 163 milioane de euro în cadrul unor proiecte derulate sub umbrela revoluţiei digitale: agricultură de precizie, loT (Internet of Things), robotică şi servicii în bandă largă în mediul rural. Noua Politică Agricolă Comună va continua această direcţie şi va include finanţări substanţiale. România trebuie şi are nevoie să meargă în direcţia digitalizării. Ne-am asumat rolul de susţinători ai agriculturii de precizie, parte din noul curent digital.

Suntem alături de fermierii români interesaţi să fie la curent cu ultimele inovaţii din smart farming. După 3 ediţii reuşite ale evenimentului nostru anual, FORUMUL AGRICULTURA DE PRECIZIE, agenţia noastră a decis să organizeze în această toamnă, prima caravană de evenimente în câmp, menite să aducă tehnologia aplicată mai aproape de fermierii români. Vom continua desigur şi tradiţia forumului, ediţia a patra fiind planificată pentru luna februarie 2020.

Invităm fermierii interesaţi de subiectul agriculturii viitorului să ne fie alături şi în mediul Online, în grupul de Facebook dedicat – AGRICULTURA DIGITALA RO. Grupul a fost gândit drept o resursă practică de informare, o comunitate virtuală unde vor fi postate noutăţi şi generate discuţii pe tema agriculturii digitale în România”, a spus Mirela Scarlat.

 

La rândul său, Mihai Solomei, director tehnic al S.C. Agricost a detaliat tehnologiile agricole aplicate în fermă: “În cadrul companiei, prin­cipala preocupare a fost extinderea tehnologiei lucrărilor mini­me ale solului, având drept scop îm­bunătăţirea structurii acestuia, precum şi creşterea potenţialului său productiv. Prin programul de fertilizare cu rata variabilă a culturilor se rea­lizează reducerea variabilităţii nivelului de fertilitate al solului, dar şi eficientizarea consumului de îngrăşăminte chimice.

Programul de fertilizare cu rată variabilă aplicat se bazează pe bilanţul elementelor nutritive pentru fiecare cultură în parte în funcţie de: cartarea agrochimică, gradul de disponibili­tate al nutrienţilor din sol, gradul de utilizare de către plante a nutrienţilor administraţi, consumul specific de fertilizanţi pe tip de produs.

Cartarea agrochimică se face o dată la 2 ani cu ajutorul laboratorului agrochimie propriu. Din anul 2018, sunt monitorizate lucrările de fer­tilizare şi tratamentele fitosanitare cu ajutorul unui program dedicat. Avantajele din punct de vedere economic sunt: reducerea costurilor cu combustibilul (cantitatea de combustibil utilizată în prezent fiind mult sub 100 l/ha), reducerea costurilor cu mentenanţa şi reparaţiile utila­jelor agricole, reducerea costurilor cu produsele de protecţie a plante­lor (prin folosirea apei tratate se reduc costurile cu 20-25%) și introducerea unei politici salariale stimulative, în vederea obţinerii unor venituri mai mari de către salariaţii companiei.

Prin introducerea semăna­tului la 50 cm între rânduri la porumb, datorită scăderii su­prafeţelor de nutriţie neutiliza­te până la 32% şi a interferenţei rădăcinilor până la 27% (faţă de o suprafaţă de nutriţie neutilizată de 50% şi o interferenţă de 48% – la distanţă de 70 cm între rân­duri) suprafaţa de nutriţie creşte cu 18%. Prin extrapolare, la pro­ducţia medie pe ha se obţine un plus de producţie astfel: 12 t/ha x 18% = 2,16 t/ha.

Prin controlul culturilor cu ajutorul imaginilor satelitare din programul GEOSCAN, s-au făcut rapid cu fertilizări la sol, precum şi foliare (prin aplicarea de biostimulatori) pentru creşterea pro­ducţiei medii pe anumite sole la grâu şi orz. Fermierii români trebuie să investească în tehnologii de precizie pentru că nu există altă cale de a face performanţă, în această profesie, iar investiţiile realizate sunt amortizate rapid, prin reducerea costurilor concomitent cu creşterea producţiilor” a încheiat Mihai Solomei.

 solomei 800

Alina Crețu, director executiv APPR, a spus: “Pentru ca ţara noastră să îşi atingă potenţialul agricol maxim, este nevoie de măsuri specifice, adaptate particularităţilor. Cel mai important, are nevoie de o prezenţă activă şi voce puternică, ideal cât mai unitară, care să transmită într-un mod structurat şi coerent dorinţele fermierilor din România, atât la nivel naţional, cât mai ales, la nivel european, în dialogul cu factorii decizionali, precum şi cu alte organizaţii.

În acest context, salutăm iniţiativa acestei caravane dedicate agriculturii digitale deoarece noi, la APPR, credem că agricultura viitorului apropiat va trebui să răspundă unor provocări complexe. Performanţa în agricultură va însemna luarea unor decizii rapide, bazate pe informaţii precise şi rezultate care să răspundă aşteptărilor consumatorilor.

Fermierii încearcă să rezolve probleme precum impactul asupra mediului, creşterea costurilor de producţie şi disponibilitatea resurselor naturale. Parte a soluţiilor pentru aceste probleme pot fi aplicaţiile de înaltă tehnologie, precum serviciile de detectare a greşelilor şi serviciile predictive”.

 

Reprezentantul AgroConcept, Iulian Crețu, manager al departamentului de GPS, a declarat: “Compania AgroConcept Impex este unic importator și distribuitor al mărcilor New Holland și Kverneland în România, având cea mai variată gamă de produse. De la cele mai mici și până la cel mai mari tractoare. Totodată, avem diverse combine, de la cele convenționale și până la cele cu tehnologie rotativă. De asemenea, în cadrul departamentului de agricultură de precizie avem sisteme de ghidare sau monitorizare de la cele mai simple și până la cel mai avansate.

Vârfurile de gamă ale diviziei AGXTEND cuprinde sistemele de precizie: CropXplorer, SoilXplorer și NirXact. AGXTEND include o gamă de produse foarte inteligente, pe bază de senzori, care practic scanează în timp real sănătatea plantei, a solului și a semințelor recoltate. Senzorii generează o bază de date și de informații care ulterior sunt folosite de computerul tractorului pentru a comanda implementului cu exactitate cât anume să stropească, cât să intre cu scarificatorul și ce anume trebuie să facă.”

 

Valerian Iştoc, director dezvoltare în cadrul companiei Origin Enterprises, le-a prezentat fermierilor un serviciu de agricultură digitală „Rhiza este un serviciu complet de zonare, cartare agrochimică, monitorizare şi administrare a culturilor ce sprijină fermierii în luarea deciziilor de zi cu zi. Dezvoltat pentru a înlesni utilizarea agriculturii digitale şi de precizie, sistemul Rhiza ajută la determinarea gradului de aprovizionare a solului cu elemente nutritive prin intermediul cartării agrochimice de precizie, crearea hărţilor de fertilizare variabilă, monitorizarea culturilor cu ajutorul imagisticii satelitare de înaltă rezoluţie, datelor meteo geolocalizate, imaginilor radar (SAR), modelelor pentru boli şi dăunători, în vederea eficientizării utilizării îngrăşămintelor disponibile şi uniformizării aprovizionării cu elemente nutritive a solelor, contribuind în final la creşterea producţiilor.

Pe măsură ce solul evoluează, textura acestuia variază, astfel pH-ul şi concentraţia elementelor nutritive se modifică. Punctul de pornire constă în identificarea fiecărei zone de variaţie şi definirea ei ca zonă de mana­gement. Identificarea corectă a variabilităţii din fiecare parcelă este esenţială pentru a obţine uniformizarea potenţialului de producţie.”

 

Reprezentantul companiei Limagrain, Roxana Găman, director de marketing, a supus atenției participanților serviciul LG AGRILITY. “Într-o lume în care digitalizarea şi agricultura de precizie capătă un rol din ce în ce mai important în viaţa de zi cu zi a fermierilor, Limagrain România îşi propune să vină în întâmpinarea partenerilor cu un nou serviciu, LG AGRILITY, care este o platformă digitală destinată exclusiv fermierilor din România pentru maximizarea profitului la hectar. DENSITY este primul serviciu care se regăseşte pe această platformă şi vine în sprijinul fermierilor pentru alegerea unei densităţi optime de semănat a hibrizilor de porumb LG pentru fiecare zonă diferită din parcela dumneavoastră.

Productivitatea de pe un teren este destul de frecvent eterogenă. Diferenţele se datorează în principal texturii solului, adâncimii, topografiei şi interacţiunii cu factorul meteorologic. Totuşi, majoritatea fermierilor folosesc aceleaşi elemente pentru stabilirea densităţii de semănat pentru toată suprafaţa solei, deoarece le lipsesc informaţiile exacte sau echipamentele necesare pentru aplicarea ratei variabile. Aceasta duce la o scădere a potenţialului terenului. Folosirea densităţii corespunzătoare în diferitele părţi ale solelor reprezintă o modalitate eficientă de a optimiza productivitatea. Realizarea unei densităţi prea ridicate sau prea scăzute poate fi o abordare negativă datorită alurii curbei dependenţei dintre productivitate şi densitate.”

 

În finalul manifestării, Răzvan Ungurelu, General Project Manager compania Syswin Solutions, a expus fermierilor avantajele sistemului SysAgria care monitorizează și înregistrează o gamă foarte mare de parametri ai solului și aerului.

imb2 800

„Compania românească Syswin Solutions este prezentă pe piață încă din anul 2012, ca dezvoltator și integrator software și hardware, fiind concentrată pe soluții pentru managementul și controlul comunicării la distanță între dispozitive pentru diverse industrii. Pentru domeniul agriculturii, compania a conceput și dezvoltat SysAgria, un sistem ce oferă informații vitale pentru dezvoltarea corespunzătoare a plantelor, predicția cheltuielilor, creșterea producției agricole și reducerea costurilor.

Toate acestea sunt posibile datorită capacității extraordinare a sistemului de a monitoriza și analiza parametrii specifici solului, apei și luminii pe baza cărora face predicții, recomandări, trimite avertizări direct pe telefonul mobil și chiar poate lua decizii și comanda sistemele automate, instalate pentru diverse culturi. Din dorința de a ajuta producătorii locali, SysAgria a fost proiectată pentru a se adapta perfect caracteristicilor agriculturii românești, fiind foarte accesibilă atât din punct de vedere al prețului, cât și în ceea ce privește ușurința utilizării aplicaţiei.

Impactul pe care îl poate avea soluția SysAgria asupra culturii, mediului și, implicit, asupra agricultorului este cuantificabil. Prin reducerea consumurilor și a cheltuielilor, sporirea producției și a veniturilor, îmbunătățirea calității culturii și conservarea mediului, această soluție este menită să faciliteze o agricultură inteligentă și de precizie.

Sistemul furnizează informaţii cuprinzătoare în timp real despre mediul înconjurător și condiţiile de dezvoltare în diferite stadii fenologice ale culturilor – cultură mare, legumicultură și floricultură, viticultură, pomicultură, plante tehnice și medicinale etc. –, pe baza cărora se poate realiza tratamentul proactiv, fertilizarea planificată, însămanţarea, recoltarea şi alte operaţii.

SysAgria a fost concepută pentru a putea fi adaptată oricărui tip de cultură, prin instalarea senzorilor ce monitorizează parametrii relevanţi pentru dezvoltarea optimă a plantei respective. De asemenea, aplicația software dedicată permite setarea diferențiată a intervalelor recomandate pentru toți parametrii specifici fiecărui tip de cultură monitorizată.

De asemenea, sistemul emite avertizări și predicţii cu privire la apariţia bolilor și a dăunătorilor, realizând legătura dintre anumite scenarii şi nevoia de aplicare a tratamentelor, fertilizatorilor și irigaţiilor. SysAgria face și recomandări cu privire la tratamente, fertilizatori și irigaţii pentru a diminua impactul bolilor asupra culturii, a reduce costul tratamentelor și chiar pentru a reduce riscul apariţiei bolilor. Totodată, SysAgria oferă posibilitatea integrării unor sisteme automate de comandă și control, pentru a funcţiona ca element de decizie și acţionare în timp util asupra sistemelor automate, în special în cazul solariilor și serelor”, a explicat Răzvan Ungurelu.