Strategia „De la fermă la furculiță”, parte a Pactului Verde European, prezentată de Comisia Europeană ieri, 20 mai

unnamed (6)

Strategia de la furcă la „furculiță” a fost dată publicității de CE ieri, 20 mai 2020. Obiectivul global al acesteia este regândirea întregului lanț de aprovizionare și construirea unui sistem alimentar durabil din punct de vedere ecologic, social și economic, care să acopere toate verigile. Aceasta reflectă un nivel crescut de ambiție în a reduce semnificativ utilizarea și riscul pesticidelor chimice, precum și utilizarea  îngrășămintelor și antibioticelor.

Strategia Farm to Fork își propune, de asemenea, să contribuie la realizarea unei economii circulare. Acesta va avea drept scop reducerea impactului asupra mediului al sectoarelor de prelucrare a produselor alimentare și a comerțului cu amănuntul prin luarea de măsuri privind transportul, depozitarea, ambalarea și producerea deșeurilor alimentare.

Comisia își propune ca alimentele importate care nu respectă standardele de mediu impuse de UE în interiorul său să nu fie permise pe piețele UE. Consumatorii  vor fi ajutați să aleagă diete sănătoase și durabile și să reducă risipa de alimente. Comisia dorește să ofere consumatorilor informații mai bune, inclusiv prin mijloace digitale, cu privire la detalii precum locul în care provine alimentele, valoarea nutritivă a acestora și amprenta lor asupra mediului.

Strategia privind biodiversitatea

Totodată, Comisia Europeană a publicat și strategia sa privind biodiversitatea, parte integrantă a aceluiași Green Deal. La Conferința Părților (CoP) din cadrul Convenției privind diversitatea biologică, programată să aibă loc la Kunming, în China, în octombrie 2020, UE ar trebui să-și  facă cunoscută poziția, obiectivele globale pentru protejarea biodiversității și modalitățile concrete de abordare a cauzelor principale ale pierderii biodiversității în UE, cu obiective măsurabile. Comisia va adopta, de asemenea, o toleranță zero în ceea ce privește pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat.

Cum vor fi transpuse țintele strategiei Farm to Fork în indicatorii Propunerii de Regulament privind Planul Strategic al PAC

Tabelul de mai jos, pus la dispoziția publicului de CE, prezintă sintetic legătura dintre țintele propuse in cadrul strategiilor și indicatorii de impact sau de rezultat prevăzuți  în cadrul Planului Național Strategic.

Sunt aceste ținte realiste?

Salutând obiectivele generoase ale strategiei De la fermă la furculiță pentru crearea de sisteme alimentare durabile, APPR își propune ca, în perioada următoare, să analizeze cu atenție documentele proaspat publicate la Bruxelles.

O primă reacție, exprimată și de Platforma europeană Agricultură și Progres, este că Rezoluția ONU, care declară 2020 ca Anul Internațional al Sănătății Plantelor, recunoaște rolul crucial al asigurarea sănătății plantelor în eliminarea foametei, reducerii sărăciei, protejarii mediului și la stimulării dezvoltării economice. In acest context, protejarea culturilor împotriva dăunătorilor și a bolilor într-un mod prietenos față de mediu a fost în centrul eforturilor fermierilor europeni, în special prin managementul integrat al dăunătorilor (prin diferite strategii și practici de gestionare a unor culturi sănătoase, reducând la minimum utilizarea pesticidelor.

Trebuie asigurată complementaritatea și coerența între strategia De la fermă la consumator și diferitele politici ale UE care vizează creșterea nivelului de ambiție privind mediul și clima, precum PAC, prin finanțarea adecvată a implementării lor pentru a face față provocărilor.

Trebuie sustinute tehnicile  inovatoare, cum ar fi noile tehnici de ameliorare (new breeding techniques, NBT), care sunt esențiale în a răspunde cererii crescânde a societății de a mări sustenabilitatea și respectul pentru mediu. Incertitudinea legislativă generată în prezent la nivelul UE riscă să împiedice NBT să intre în aria de interes a amelioratorilor și să devină în mod real o componentă a setului de unelte pentru agricultură.

Fără tehnici inovatoare, comunitatea agricolă și operatorii din aval nu ar fi în măsură să asigure produse de înaltă calitate pentru populația mondială în creștere – și, în consecință, să atingă toate obiectivele ambițioase prevăzute în strategia Green Deal.

Vom reveni pe marginea acestui subiect de maxim interes pentru partenerii noștri de pe întreg lanțul agro-alimentar din România, de la fermă la consumator.