Și în anul 2020 apa pentru irigații va fi gratuită!

apa irigatii

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță toți fermierii că Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, asigură și în acest an apă gratuită până la punctele de livrare, în baza Legii 133/2017, completată de Legea 130/2018, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020. Guvernul României, împreună cu MADR și ANIF, au în vedere ca și în anii viitori apa pentru irigații să fie asigurată în aceleași condiții. În acest an, prin Legea bugetului de stat, au fost prevăzute sumele necesare pentru energia electrică și pentru apa din sursă, astfel încât aducțiunea apei pentru irigații să fie gratuită.

ANIF a înființat Comandamentul de Supraveghere și Coordonare pentru campania de irigații 2020, coordonată de cei doi directori generali adjuncți: comandamentul S-E, coordonat de directorul general adjunct Adrian-Constantin Bîrzoi și comandamentul S-V coordonat de directorul general adjunct Sorin Fuerea. Din cadrul comandamentului fac parte directorii de Filiale Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare, câte un reprezentant din cadrul fiecărui serviciu tehnic al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare și unul din Unitatea Centrală ANIF.

Obiectivele comandamentului au ca scop urmărirea tuturor activităților care se fac pentru ca amenajările de irigațiile să fie pregătite pentru toate solicitările depuse de fermieri, urmărirea și impulsionarea lucrărilor de I+R, care se fac în amenajările de irigații, urmărirea și supravegherea lucrărilor de investiții prin PNI pentru ca toate Filialele Teritoriale ANIF să poată răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor de apă pentru irigații.