Scrisoare deschisă a membrilor Federației PRO AGRO, cu privire la numirea unei noi conduceri a MADR

madr targ

Stimate domnule Președinte,

Luând în considerare iminenta decizie privind nominalizarea structurii de conducere a Ministerului Agriculturii și al Dezvoltării Rurale, vă solicităm ca prin desemnările făcute să fie urmărite continuitatea parcursului național și european al proiectelor aflate în derulare, stabilitatea și predictibilitatea în ceea ce înseamnă agricultura și industria alimentară românească.

La acest moment, din cunoștințele noastre, majoritatea proiectelor de importanță strategică sunt deja într-o fază avansată a discuțiilor, inclusiv exercițiul financiar viitor. Este foarte important ca linia trasată deja să fie urmată și proiectele să fie continuate de o manieră benefică pentru sectorul agro-alimentar din România.

Aducem în discuție și bunele practici din Statele Membre ale Uniunii Europene, unde mediul asociativ este consultat la momentul numirii echipelor de conducere din administrația publică relevantă pentru agricultură.

Suntem dispuși și dornici să vă punem la dispoziție experiența noastră, inclusiv de la momentul numirilor, dar și să contribuim alături de viitoarea echipă în așa fel încât fermierul român să fie cât mai bine reprezentat, atât în România cât și în Uniunea Europeană.

Federația națională PRO AGRO este reprezentativă pentru agricultura, zootehnia și industria alimentară românească, fiind în ultimii ani un veritabil partener de dialog pentru toate echipele ministeriale, având ca și membri următoarele organizații profesionale:

1. Asociația Națională a Tinerilor Producători Agricoli din România – A.N.T.PA.R.

2. Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România – A.P.C.P.R.

3. Patronatul Peștelui din România – P.P.R.

4. Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine din România – A.C.E.B.O.P.

5. Asociația Crescătorilor de Albine din România – A.C.A.

6. Liga Utilizatorilor de apă Pentru Irigaţii din România – L.U.A.I.R.

7. Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit și Panificaţie din România – A.N.A.M.O.B.

8. Asociaţia Fermierilor din România – A.F.R.

9. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă – O.N.I.V.

10. Asociația Țara Loviștei

11. FEDERAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE DIN ROMÂNIA – F.C.B.R.

12. ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE VACI HOLSTEIN RO

13. ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC – A.P.A.R.

14. Uniunea Crescătorilor de Păsări din România – U.C.P.R.

15. Asociația Aberdeen Angus Romania

Cu deosebită considerație,

Ionel ARION Președinte Federația Națională PRO AGRO