România la BUSINESS FORUM COGECA – Cooperarea pentru viitorul agriculturii europene

Manifestul de la TARAGONA, SPANIA

O delegație de 33 persoane din UNCSV membru AAC, BOVICOOP și GAL VALEA TROTUSULUI a fost găzduită de Cooperativele Agroalimentare din Catalunia la Business forumul COGECA și schimbul de experiență la 5 cooperative agricole spaniole.

Lideri ai cooperativelor agricole din întreaga Uniune Europeană, împreună cu tineri fermieri, s-au reunit la Tarragona, Spania, pentru a lansa Manifestul Tarragona, un set ambițios de 20 de obiective aspiraționale. Aceste obiective vizează abordarea crizei demografice profunde cu care se confruntă sectoarele europene de agricultură și silvicultură.

Obiectivele Manifestului Tarragona: Manifestul cuprinde o serie de obiective aspiraționale împărțite în trei categorii principale: implicarea tinerilor în cooperative, guvernarea cooperativelor și dezvoltarea abilităților. Aceste obiective reflectă angajamentul ferm al membrilor Cogeca față de promovarea sustenabilității și creșterii pe termen lung a sectoarelor agricole și forestiere.

Implicarea Tinerilor în Cooperativele Agricole:

 1. Sprijinirea Proiectelor Profesionale ale Tinerilor: Îndrumarea tinerilor către obiective economice, sociale și de mediu pe termen lung.
 2. Avantaj Competitiv pentru Fermieri și Proprietari Forestieri: Îmbunătățirea randamentelor pieței și reducerea costurilor operaționale.
 3. Asigurarea Veniturilor și Gestionarea Riscurilor: Protejarea veniturilor și oferirea instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru tinerii fermieri.
 4. Încurajarea Noilor Veniți în Agricultură: Sprijinirea noilor veniți, inclusiv femei, pentru a alege agricultura ca opțiune de carieră.
 5. Dezvoltarea Strategiilor de Durabilitate Generațională: Crearea de strategii pentru implicarea noilor veniți în cooperativele agricole.
 6. Facilitarea Sprijinului Financiar: Furnizarea de sprijin financiar pentru tinerii antreprenori agricoli prin parteneriate cu instituțiile bancare.

Guvernarea cooperativelor

7.      Încurajarea implicării tinerilor fermieri și proprietarilor forestieri în viața cooperativei și asigurarea că tinerilor fermieri li se oferă oportunități de creștere și de a-și lua locul în mișcarea noastră cooperativă.

 1. Continuarea facilitării implicării tinerelor femei și bărbați și a noilor veniți la toate nivelurile structurii cooperative.
 2. Promovarea accesului la responsabilități în cadrul structurii de guvernare.
 3. Lansarea consultărilor cu tinerii cooperatori și părțile interesate din sectoarele alimentare și forestiere pentru a anticipa tendințele pentru modelul agricol și industrial și pentru a fi echipați să facă față problemelor sociale asociate acestora.

Dezvoltarea abilităților

11. Dezvoltarea programelor de formare pentru noii veniți în cooperative și consolidarea abilităților tehnice și umplerea golului de competențe în domeniul sustenabilității, digitalizării și bio și economiei circulare.

 1. Dezvoltarea programelor de formare pentru noii fermieri și proprietari forestieri aleși pentru a le permite să-și îndeplinească rolul în luarea deciziilor.
 2. Facilitarea stagii internaționale și a oportunităților de mentorat pentru a promova inter-cooperarea, precum și cooperarea între cooperativele mari și mici și între cooperatori tineri și experimentați.
 3. Oferirea liderilor tineri oportunități de a înțelege dezvoltarea cooperativelor care activează în alte țări, inclusiv prin schimburi de bune practici și excursii de studiu.

Promovarea modelului cooperativ

15. Promovarea antreprenoriatului cooperativ prin mediul potrivit cu resurse financiare dedicate.

 1. Îmbunătățirea cunoștințelor despre cooperative printre tineri și noii veniți în sector.
 2. Consolidarea imaginii cooperativei față de decidenții politici și comunitățile academice și toți factorii de decizie prin comunicare eficientă și la timp.
 3. Promovarea învățării modelului cooperativ la toate nivelele de educație și promovarea cercetării pentru a stimula și evidenția antreprenoriatul cooperativ în sectoarele agroalimentare și forestiere.

Parteneriate

19. Construirea și consolidarea parteneriatelor constructive pentru a atinge obiective comune, precum și culturi de cooperare democratice și incluzive.

20. Continuarea colaborării în cadrul Cogeca ca platformă strategică pentru a schimba cele mai bune practici și strategii pentru a aborda provocarea generațională pentru sector și pentru întreprinderile cooperative.

Manifestul Tarragona subliniază rolul esențial al cooperativelor agricole de-a lungul secolelor în crearea valorii durabile și în unirea fermierilor de diferite generații în jurul unor obiective economice, sociale și de mediu comune. Cooperativele agricole sunt recunoscute ca instrumente democratice și colaborative care pot răspunde holistic nevoilor fermierilor de toate vârstele și pot aborda provocările specifice cu care se confruntă sectoarele agricole și forestiere.