Raportul Curții de Conturi Europene privind strategia UE în domeniul forestier!

Curtea de Conturi Europeană a organizat luni, 4 octombrie, o conferință de presă virtuală cu privire la raportul special pe care urmează să îl publice pe tema strategiei UE privind pădurile pentru perioada 2014‑2020 și a principalelor politici ale UE în materie.

Scopul conferinței de presă este să vă ofere ocazia de a obține o imagine de ansamblu detaliată asupra auditului și de a plasa în context concluziile și recomandările formulate în urma acestuia. Veți avea, de asemenea, ocazia de a discuta raportul cu domnul Samo Jereb, membru al Curții de Conturi Europene.

În UE, deși suprafața de teren acoperită de păduri este aproape identică cu suprafața utilizată pentru agricultură, finanțarea din bugetul UE pentru suprafețele împădurite este mult mai scăzută decât cea pentru agricultură – reprezentând mai puțin de 1 % din bugetul PAC – și se axează pe sprijinul pentru măsurile de conservare și pe sprijinul pentru plantarea de arbori și refacerea terenurilor împădurite. Această finanțare este direcționată în proporție de 90 % prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Auditorii au examinat legislația relevantă a UE cu impact asupra pădurilor, au analizat date privind cheltuielile în cazurile în care acestea au fost cofinanțate din FEADR și au examinat o serie de măsuri locale de dezvoltare rurală privind domeniul forestier implementate în Germania (Mecklenburg-Pomerania de Vest și Saxonia-Anhalt), în Spania (Castilia-La Mancha și Principatul Asturia) și în Polonia. Aceștia vor arăta că, în domeniile în care UE are competență deplină de a acționa, Comisia ar fi putut lua măsuri mai ferme pentru a proteja pădurile din UE – de exemplu, pentru a combate exploatarea forestieră ilegală și pentru a îmbunătăți orientarea măsurilor de dezvoltare rurală destinate silviculturii către biodiversitate și schimbările climatice.