Provocări în cultura de cereale păioase

timac cereale

Cerealele păioase se află în această perioadă ca şi fază de vegetaţie la sfârşitul perioadei de înfrăţire şi începutul alungirii paiului BBCH 29 – 31. Această fenofază este probabil una din cele mai importante etape în stabilirea producţiei finale şi anume stabilirea numărului de fraţi viabili, care vor face spice.

Această fenofază este una extrem de sensibilă la stresuri (termic, hidric, chimic şi biologic), oricare din acestea având acţiune directă asupra numărului de fraţi viabili.

Cum putem creşte capacitatea cerealelor păioase de a produce fraţi viabili?

  1. Asigurarea tuturor nutrienţilor necesari îndeosebi a azotului, fosforului, sulfului, dar şi a zincului şi manganului.
  2. Protecţia plantelor de concurenţa buruienilor (erbicidare) şi protecţia împotriva atacurilor de patogeni. S-au semnalat atacuri puternice de septorioza şi făinareiar dacă temperaturile vor creşte brusc după acest val de frig, vor urma ruginile.
  3. Protejarea proceselor metabolice de stresurile externe – antistres. Diferenţele mari de temperatură între zi şi noapte (chiar mai mult de 20 grade) urmate de acest val de temperaturi negative (în majoritatea regiunilor ţării minime mai mici de -5 grade) au avut un puternic efect de stres asupra culturilor.

În aceste condiţii, dacă nu reuşim să recuperăm re-repornirea în vegetaţie a cerealelor păioase şi să echilibrăm balanţele enzimatice şi hormonale, fraţii nu vor mai fi viabili. În funcţie de gravitatea condiţiilor pedo-climatice, plantele vor avea puţini fraţi viabili, lucru care v-a impacta direct producţia finală. Fiecare frate care nu va face spice, va deveni concurent pentru nutrienţi, apă şi aer cu fraţii viabili (idem buruieni).

De ce Fertileader AXIS la cerealele păioase?

  1. Asigură plantei nutrienţi esenţiali de care are nevoie în această perioadă (N, P, Mn, Zn).
  2. Asigură plantei protecţia anti-stres prin aportul de osmoregulatori de care are nevoie.
  3. Asigură plantei o mai bună intensificare a fotosintezei, rezultând mai multă energie plantei pentru a susţine ritmul de creştere extrem de alert de care are nevoie în perioada următoare.
  4. Redistribuţie mai bună şi mai eficientă a asimilatelor în toată planta, îndeosebi către vârfurile de creştere fie aeriene fie radiculare.
  5. Acţiune sistemică şi de durată în plantă – produsul se va regăsi şi va acţiona şi în frunzele care încă nu au apărut.
  6. Valorificare mai bună a azotului granulat aplicat până acum prin intensificarea acţiunii metabolice inclusiv a absorbţiei radiculare.