Propunerile Clubului Fermierilor Români pentru modificarea ghidului AFIR – Submăsura 17.1

cfro

Clubul Fermierilor Români a realizat o analiză privind Submăsura 17.1, evidențiind problemele cu care fermierii se confruntă în accesarea fondurilor alocate acesteia. În cadrul analizei se regăsesc propuneri de soluții identificate prin comunicarea directă cu fermierii pentru simplificarea procedurii, creșterea numărului de fermieri care vor accesa această facilitate, respectiv creșterea gradului de absorbție a acestor fonduri.

Documentul cu propunerile Clubului privind modificarea ghidului AFIR pentru Submăsura 17.1 a fost transmis către AFIR, AMPNDR, MADR și spre informare către Guvern si Președinție.

În condițiile în care nu există un Fond Mutual în agricultură, prin care România ar putea beneficia de finanțare de la Comisia Europeană, iar asigurările în agricultură acoperă în proporție de 28-30% suprafața arabilă a țării (conform datelor disponibile la nivelul anului 2019), considerăm deosebit de importantă facilitarea accesului fermierilor la sprijinul oferit de Submăsura 17.1. – Prime de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor, prin subvenționarea de către AFIR a primelor de asigurare pentru fiecare cultură / poliță de asigurare.

Evidențiem faptul că agricultura este domeniul cu cel mai mare grad de risc în ceea ce privește realizarea obiectivelor economice. Planurile de afaceri ale fermierilor sunt multi-anuale, performanțele realizate depind în egală măsură de capacitățile de organizare și acțiune puse în joc, dar și de factorii impredictibili de mediu și climă, care pot să afecteze major atingerea obiectivelor.

Criza COVID-19 determină o scădere a predictibilității în afaceri pentru fermieri, schimbările climatice și fenomenele extreme accentuează această situație, seceta pedologică sau înghețul târziu afectează culturile agricole și necesită măsuri de asigurare a accesului cât mai extins al fermierilor la instrumentele de gestionare a riscurilor.