Problemele fermierilor, rezolvate cu produsele ADAMA

adamaCL

În data de 30 mai 2018, compania Adama a organizat  la Călărași, evenimentul SimpliCultura. Au fost prezentate cele mai noi soluții în ceea ce privește tehnologia de protecție a culturilor de rapiță, orz, grâu, floarea-soarelui și porumb.

Adama promite fermierilor, participanților din sectorul agricol și angajaților săi trei cuvinte uzuale: simplu, creștem și împreună. Cuvintele au puterea de a realiza o dezvoltare durabilă în agricultură. Ce înseamnă Simplu (Simply)? O mai mare siguranță și o planificare mai bună. Astfel, se poate îmbunătăți calitatea vieții fermierilor și a familiilor acestora. Creștem (Grow) este beneficiul fundamental al simplității pentru agricultori, în fiecare sens al cuvântului: creșterea recoltei, dezvoltarea afacerii, un statut social mai ridicat, o agricultură dezvoltată. Compania furnizează asistență și consultanță de la semănat până la valorificarea recoltei, depășind caracterul strict al afacerii cu produse fitosanitare. Împreună (Together) este modul specific în care Adama dezvoltă și oferă soluții simple: împreună cu familia, colegii, și cu toți cei implicați în agricultură. Este chemarea de a lucra împreună indiferent de sector și funcționalități, totul pentru randamentul activității agricole.

Cuvântul de bun venit a fost rostit de Victor Oncică, Director Comercial Regional Adama. Participanții la eveniment s-au convins de eficacitatea soluțiilor oferite de companie și de faptul că produsele inovatoare existente în portofoliul Adama fac totul mai simplu pentru fermieri. Organizatorii au structurat evenimentul în cinci ateliere, câte unul pentru fiecare specie cultivată. Reprezentanții companiei au oferit informații detaliate referitoare la tratamentele de combatere a buruienilor, a bolilor și dăunătorilor la cele cinci culturi, evidențiind particularitățile chimice ale produselor utilizate în condiții de secetă prelungită, mai ales la culturile de floarea-soarelui și porumb.

Tehnologia de protecție la cultura de rapiță a fost prezentată de Răzvan Pâslaru, Reprezentant tehnic Adama zona Călărași-Ialomița. Programul fitosanitar a prevăzut aplicarea a două erbicide Sultan Top și Agil, a două fungicide Mavita 250 EC și Custodia 320 SC, dar și a insecticidelor Mavrik 2 F, Lamdex 5 EC și Lamdex Extra.

Produsul Sultan Top este recomandat a fi utilizat cu aplicare preemergentă sau în postemergenţă timpurie (BBCH 10 – 14), pentru combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale. Erbicidul este absorbit prin rădăcini și este foarte bine asimilat de buruieni când acestea sunt în stadiu de cotiledoane – până la prima frunză adevărată. Un control bun se realizează atunci când în sol este suficientă umiditate, astfel încât să permită distribuirea produsului până la sistemul radicular al buruienilor aflate în primele stadii de dezvoltare. Dacă tratamentul este efectuat în condiții de secetă, produsul este activat de apa de irigații sau de precipitațiile survenite ulterior. Cele două substanțe active au moduri de acțiune complementare, astfel că: metazaclor inhibă biosinteza lipidelor, iar quinmerac induce activitatea enzimatică a ACC-sintetazei în biosinteza etilenei care stimulează planta să producă etilenă şi acid abscisic. Astfel, în final, se declanșează ofilirea plantei.

Agil 100 EC  conţine substanţa activă propaquizafop, cu acţiune sistemică de combatere a tuturor buruienilor graminee şi selectivă pentru majoritatea culturilor de dicotiledonate. Ea este foarte rapid absorbită de frunzele buruienilor şi se translocă în toate punctele de creştere intensă, inclusiv în rădăcini şi rizomi. Agil 100 EC distruge funcţiile vitale ale celulelor şi provoacă moartea buruienilor. După numai 1-2 zile de la aplicare, buruienile îşi încetează creşterea. La 10-12 zile după aplicare întreaga plantă se usucă, rizomii gramineelor perene se brunifică începând de la vârf şi în final putrezesc. Acţiunea produsului este cu atât mai rapidă cu cât buruienile sunt într-o fază mai tânără. Produsul realizează o combatere excelentă a buruienilor problemă, mai ales a speciilor de Agropyron şi Sorghum. Erbicidul este total selectiv faţă de toate culturile dicotiledonate omologate, ca urmare particularităţile de aplicare vor ţine seama în special de spectrul de buruieni care trebuie combătute, precum şi de condiţiile climatice şi agrotehnice din câmp şi mai puţin de cultura în sine.

Pentru controlul agenților patogeni s-a utilizat produsul Custodia 320 SC, un fungicid destinat în combaterea putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum). Se recomandă ca tratamentul să se aplice preventiv, înainte de apariția primelor simptome de boală. Momentul optim de aplicare este în fenofaza BBCH 61 – 65, de la aproximativ 10% până la 50% din florile de pe racemul principal deschise. Aplicarea se face foliar, folosindu-se volume normale de soluție la hectar (200-400 l/ha). Timpul de pauză până la recoltare este acoperit de perioada de vegetație.

Ca insecticid a fost aplicat Mavrik 2 F, un produs de contact de ultimă generație din Gama „Advanced”. Acesta are flexibilitate datorată ferestrei largi de aplicare, atât toamna cât și primăvara combătând dăunătorii: Viespea rapiței, Gărgărița tulpinilor și Puricele albastru al rapiței. Insecticidul aplicat prezintă o activare foarte rapidă și persistentă (până la 21 de zile), chiar și în condiții de ploaie. De asemenea, permite un al doilea tratament în caz de atac puternic de insecte în toamnă (în cazul unui sezon cald și umed), cu o substanță activă cu un mod de acțiune diferit (tau fluvalinat), ceea ce reduce riscul apariției fenomenului de rezistență.

Tehnologia de protecţie pentru cultura de orz a fost prezentată de Mădălin Ştefan, Responsabil cu dezvoltarea produselor in echipa Adama. Pachetul tehnologic a cuprins următoarele produse: erbicidul Tomigan XL 102,5 SE, fungicidele Bontima și Bumper Super 490 EC și insecticidele Lamdex 5 EC și Mavrik 2 F. Specialistul companiei a descris particularitățile produselor utilizate. Tomigan XL 102,5 SE este un produs complex, cu un conținut de 2,5 g/l florasulam și 100 g/l fluroxipir (sub formă de fluroxipir-meptil, 144 g/l). Erbicidul foliar se aplică în postemergență pentru combaterea unui spectru larg de buruieni dicotiledonate anuale și perene.

Bontima este un fungicid cu spectru lărgit de acțiune care are în compoziția sa două substanțe active (izopirazam și ciprodinil) cu moduri diferite de acțiune asupra bolilor din cultura de orz. Translocarea sistemică duce la o bună distribuție a substanțelor active în țesuturile plantei. Poate fi aplicat între stadiile de dezvoltare BBCH 31-59 (de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înspicării). Se aplică preventiv sau în momentul apariției primelor simptome de boală (1-3% frunze atacate). Tratamentul se repetă după 4-6 săptămâni dacă boala persistă sau dacă apare o noua boală, în funcție de condițiile climatice. Nu se va aplica mai târziu de BBCH 59 (sfârșit înspicare, spicul complet vizibil), înainte de începutul înfloritului. Bontima este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor.

Mihai Mărmureanu, Reprezentant tehnic Adama, a prezentat schemele de tratament pentru cultura de grâu. Soluțiile Adama s-au numit Trinity SC (erbicid), Kantik 450 EC, Seguris Xtra (fungicide) și Lamdex Extra, Mavrik 2 F (insecticide).

Trinity SC este un erbicid care se aplică postemergent timpuriu când grâul se află în faza de 1-3 frunze. Graţie formulării cu trei substanțe active consacrate, Trinity SC elimină un spectru larg de buruieni dicotiledonate şi monocotiledonate. Principalul avantaj al produsului este combaterea buruienilor problemă precum Apera spica venti, Gallium aparine. Tratamentul împotriva speciilor monocotiledonate încă din toamnă este esențial pentru o cultură de succes eliminând necesitatea unui tratament în faze de vegetaţie avansate ale grâului.

Adama propune fermierilor fungicidul Kantik, o formulare inovatoare „ready-mix” de 3 substanţe active ideală pentru protecţia păioaselor. Specialiştii recomandă Kantik cu precădere în T2 datorită efectului preventiv, eradicant şi de durată. Eficienţa celui de-al doilea tratament este decisivă pentru calitatea recoltei. Acest ready-mix este necruţător cu bolile foliare şi în plus contribuie la prevenirea  apariţiei rezistenţelor prin substanţa activă fenpropidin, o moleculă ce acţionează diferit și asimetric asupra patogenilor comparativ cu alţi azoli clasici.

Combaterea buruienilor din cultura demonstrativă de floarea-soarelui s-a realizat prin aplicarea produselor Vitoriomox 4 SL și Agil 100 EC. Reprezentantul Adama, Andrei Doru a detaliat tehnologia utilizată.

Vitoriomox este un produs lichid ce se prezintă sub forma de concentrat solubil, ce conține 40 g/l imazamox. Erbicidul este selectiv, destinat combaterii buruienilor dicotiledonate din cultura de floarea soarelui, înființată cu hibrizi rezistenți la imazamox. Se aplică în timpul vegetației atunci cand buruienile problemă sunt într-un stadiu cât mai mic de vegetație. Produsul are efect rezidual și de contact, fiind preluat atât prin frunze cât și prin rădăcini, ceea ce asigură o combatere eficientă și de durată. Datorită efectului rezidual produsul previne apariția unui nou val de buruieni, acționând și asupra buruienilor în curs de răsărire. Combate buruienile problemă, printre care: Lupoaia, Cornacii, Zârnă, Teișorul, Știrul etc. Se aplică postemergent, o singură dată pe sezon, când buruienile sunt mici (2-4 frunze), iar plantele de floarea soarelui sunt în stadiul fenologic de 2-8 frunze. Pentru combaterea lupoaiei se recomandă aplicare erbicidului atunci când plantele de cultură au 6-8 frunze pentru un efect maxim. Pentru grăbirea efectului de combatere a buruienilor se poate aplica în amestec cu un adjuvant. După aplicare se va ține cont de perioada de restricție până la înființarea culturii următoare, astfel: pentru cereale păioase – 4 luni, pentru porumb, legume, cartofi – 9 luni și pentru rapiță, sfeclă pentru zahăr – 18 luni.

Protecția antifungică la floarea-soarelui se realizează cel mai bine, după opinia specialiștilor Adama, cu noul produs Zakeo Xtra 280 SC. Acesta este destinat în principal prevenirii atacului agenților patogeni specifici culturii, prezentând o acțiune sistemică. Are în componență două substanțe active: azoxistrobin 200g/l și ciproconazol 80 g/l. Doza recomandată este de 0,75 l/ha.

Împotriva dăunătorilor din floarea-soarelui, soluțiile potrivite se numesc Mavrik 2 F si Lamdex Extra.

Specialiștii Adama au pregătit două pachete tehnologice pentru cultura de porumb. Dan Maftei, Director tehnic si de dezvoltare a produselor în cadrul companiei, a prezentat soluțiile de protecție aplicate în câmpul demonstrativ. În prima variantă, pentru combaterea buruienilor, s-au utilizat produsele Sulcotrek 500 SC și Nicogan 40 SC.

Erbicidul Sulcotrek 500 SC prezintă avantajul unui spectru foarte larg de aplicare, acoperind atât perioada de preemergenţă cât şi postemergenţă până în stadiul de 6 frunze ale porumbului. Cele două substanțe active incluse acționează sinergic în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi a unor monocotiledonate precum mohorul lat. Fereastra largă de aplicare a Sulcotrek permite fermierilor să intervină în momentul optim. Astfel acesta reușește un management eficient al activității de combatere bazat pe presiunea cumulată a buruienilor.

În cel de-al doilea pachet tehnologic, vedeta a fost erbicidul Pyxides. Produsul este unul complex format din 3 molecule consacrate și complementare folosite în combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene. Pyxides are in componența sa nicosulfuron, dicamba și mesotrione. Produsul se aplică postemergent din faza de 2 frunze (BBCH 12) până în faza de 9 frunze complet desfăcute (BBCH 19). În cazul infestărilor puternice cu buruieni perene se recomandă aplicarea dozei maxime 0.6 kg/ha în intervalul BBCH 12-19. Produsul se va aplica intotdeauna cu un adjuvant pe baza de ulei. Doza folosită poate variaz de la 0,4 kg/ha la 0,6 kg/ha în funcție de gradul de infestare cu buruieni.

Protecția împotriva dăunătorilor s-a realizat cu insecticidul Lamdex Extra. Este un produs din grupa piretroidelor, care acţionează atât prin contact, cât şi prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare, având de asemenea şi acţiune ovicidă. Substanţa activă (lambda cihalotrin 25g/kg WG) acţionează asupra sistemului nervos al insectelor, determinând moartea rapidă a acestora. Se aplică prin stropire, în timpul perioadei de vegetaţie. Se va evita efectuarea tratamentelor la temperaturi ridicate din timpul zilei care determină degradarea produsului. Doza recomandată este de 0,3 l kg la hectar.

Reprezentantul Business Press Agricol a stat de vorbă cu specialiştii Adama, dar şi cu fermierii prezenţi la eveniment.

Denisa Carmen Ciulinaru, gazda evenimentului şi administratorul unei societăţi agricole, este fiica unuia dintre cei importanţi fermieri ai Bărăganului. Pentru cititorii care nu l-au cunoscut, regretatul Ion Ciulinaru a fost nu numai un priceput agricultor, dar şi un bun director al Direcţiei Agricole din Călăraşi şi un devotat dascăl al Universităţii de Agronomie şi Ştiinţe Agricole. Amprenta genetică este fiica sa, cea care astăzi se află la catedra aceleaşi facultăţi de profil, Filiala Călăraşi, dar şi la conducerea firmei DENCAR.

“Ceea ce vedeţi aici este moştenire de familie. Tata a fost un destoinic producător agricol şi o persoană care a încercat permanent să se autodepăşească profesional,  fiind interesat de tot ceea ce era nou în agricultură. Asta explică şi investiţiile  serioase pe care le-a  făcut în tehnologie agricolă. Mereu spunea că în agricultură trebuie să ai pricepere, noroc de vreme bună şi o doză mare de curaj să faci faţă provocărilor. Astăzi, când mă confrunt cu toate capriciile meteo, dar şi cu deficitul de apă din sol, mai mult ca oricând înţeleg vorbele tatălui meu.

În prezent lucrez circa 3.000 de hectare teren agricol pe care am cultivat în acest an grâu, rapiţă, orz, porumb, floarea soarelui şi soia. Chiar dacă se spune că judeţul Călăraşi are condiţii pedoclimatice excelente pentru agricultură, afirmaţia este pe jumătate adevărată. Sunt sole şi sole, în funcţie de arealul de cultură. Avem mari probleme cu apa. De aceea, în viitor, ne gândim foarte serios la investiţii în irigaţii. Aceasta este soluţia pentru a obţine producţie de calitate. Degeaba ai tehnologie şi aplici produse de calitate, dacă deficitul de apă îngreunează evoluţia culturilor.

Am fost atentă la prezentările specialiştilor de la Adama şi sunt de acord că anul 2018 pune mari semne de întrebare sub acest aspect al precipitaţiilor. Noi avem o colaborare relativ recentă cu Adama, însă evenimentul de astăzi m-a convins de  performanţa echipei şi de eficienţa tehnologiilor şi produselor companiei. Îi felicit pe specialiştii Adama pentru reuşita manifestării şi mulţumesc presei agricole că ne-a fost aproape astăzi la SimpliCultura”, a precizat Denisa Carmen Ciulinaru.

Ştefan Dumitru, fermier din loc. Şte­făneşti, comuna Ilea­na, jud. Călăraşi: “Sunt prezent astăzi la evenimentul organizat de compania Adama pentru a afla care sunt noutăţile în materie de produse de protecţie a plantelor. Eu folosesc de la Adama erbicidele Agil 100 EC şi Nicogan 40 SC, dar şi insecticidul Lamdex 5 EC. Pot să afirm că sunt produse foarte bune şi că apreciez tehnologiile moderne şi noile produse ale companiei Adama. Felicitări pentru organizare!”

Domnul Constantin Soare, Key account manager Adama pentru România şi Republica Moldova, a menționat pentru Business Press Agricol că apreciază interesul fermierilor pentru tehnologiile moderne.

”Evoluția agriculturii și implicarea fermierilor în aplicarea tehnologii moderne este extraordinară. Ei sunt gata să testeze produsele Adama și astfel să le aleagă pe cele mai sigure, care să le ofere calitatea recoltelor. Evenimentele organizate de compania noastră indoor sau outdoor ne-au demonstrat interesul producătorilor agricoli pentru produsele Adama. Trebuie să precizez că prin intermediul evenimentelor organizate ne propunem să răspundem tuturor întrebărilor adresate de către  fermieri, astfel încât ei să poată primi un volum de informaţii complet.

Având în vedere că Adama este o companie pentru care raportul calitate-preţ este în favoarea fermierului, suntem solicitați de producătorii  agricoli în câmp pentru a le oferi soluţii la firul ierbii, cum se spune. Avem o echipă extinsă la nivel naţional, tocmai pentru a face față exigențelor fermierilor. De asemenea, doresc să precizez că Adama foloseşte fiecare oportunitate de a promova şi prezenta produsele în câmp pentru ca fermierii să vadă culturile şi care sunt rezultatele aplicării lor. Eu spun de fiecare dată că rezultatele obţinute în culturile agricole reprezintă cartea de vizită purtată de produsele Adama. Rezultatele pe care le așteptăm şi se obţin ca urmare a aplicării produselor Adama în câmp sunt cheia succesului nostru”, a subliniat domnul Constantin Soare.

 

Florin Constantin, Director de dezvoltarea strategiei la Adama, ne-a spus: “Cu o experienţă acumulată în timp, cu oameni pasionaţi de agricultură, cu strategii vizionare de dezvoltare, compania a devenit un actor important în industria de protecţie a plantelor şi asta pentru că Adama oferă soluţii viabile şi nu doar produse. Filosofia Adama este aceea de a da o protecţie în care înţelegerea simplităţii soluţiei şi eficacitatea produsului sunt în focus. Da, noi suntem focusaţi pe tehnicitatea produsului, respectiv pe rezultatele obţinute în urma aplicării lui. Suntem interesaţi de calitate şi de performanţă şi, bineînţeles, de mulţumirea fermierului.

Aşa cum am mai spus şi cu alte ocazii, anul acesta este unul atipic din punct de vedere meteo. Se preconizează scăderi la producţia culturilor de toamnă cu până la 30%. Fermierii au investit mult în tehnologie şi din cauza capriciilor vremii tratamentele s-au aplicat «2 în 1» sau uneori deloc. Este o situaţie grea pentru agricultură anul acesta. În plus, se vehiculează că avem un milion de hectare irigate. Unde sunt? Noi umblăm prin toată ţară şi vedem care este situaţia de fapt. Deficitul de apă din sol afectează culturile agricole. Ce poate face un furnizor de tehnologii de protecţie dacă solele de cultură sunt periclitate din cauza secetei. Din fericire, Adama nu este o companie  scumpă şi în plus oferă tehnologii optimizate, astfel încât, în condiţiile unui an agricol greu, fermierul să nu fie ruinat. Dar, vedeţi, în agricultură nu există doar protectia plantelor, mai sunt şi alte inputuri, genetică şi toate înseamnă bani! Şi cum autorităţile nu fac prea mult in realitate pentru a usura viata fermierilor, nu ne rămâne decât să stăm la mila bunului Dumnezeu că ne va da ploaie la momentul oportun. Indiferent de situaţie insa, Adama va oferi întotdeauna soluţii simple pentru problemele complicate.”