Principalele rezultate în urma Consiliului de Agricultură și Pescuit din 18 martie 2019

madr 18 mar

Pachetul de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada post-2020

„Astăzi am realizat progrese importante în ceea ce privește conturarea poziției Consiliului cu privire la viitoarea PAC, dar sunt necesare lucrări suplimentare. Orientarea viitorului celei mai de durată și mai importante politici europene rămâne prioritatea noastră absolută”, a afirmat Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România și președinte al Consiliului

Strategia actualizată a UE în domeniul bioeconomiei

„Trebuie să regândim abordarea noastră în ceea ce privește producția de alimente și de energie dacă dorim să răspundem provocărilor viitoare ale schimbărilor climatice. Bioeconomia poate oferi soluții coerente și eficiente pentru un viitor mai durabil și pentru competitivitatea agriculturii europene”, a afirmat Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România și președinte al Consiliului

Consiliul a purtat o discuție cu privire la strategia actualizată a UE în domeniul bioeconomiei. În special, miniștrii au făcut schimb de opinii și bune practici puse în aplicare la nivel național și regional, cu scopul de a furniza informații pentru o punere în aplicare eficace și rapidă la nivelul UE a strategiei actualizate. În plus, miniștrii au explorat potențialele sinergii cu PAC și cu noul Program-cadru pentru cercetare și inovare.

Alte subiecte de pe ordinea de zi

Miniștrii au fost informați, de asemenea, cu privire la:

  • situația de pe piața cărnii;
  • decizia camerei tehnice de apel a Oficiului European de Brevete privind posibilitatea de a breveta produsele obținute prin metode clasicede îmbunătățire a plantelor;
  • rezultatul atelierelor organizate de Grupul operativ al Comisiei privind apa și agricultura, în Danemarca și România;
  • pescuitul la scară mică, în contextul noului cadru financiar multianual.