O inovație de ultimă oră pentru o nutriție eficientă cu azot

Grupul Roullier, reprezentat în România de Timac Agro a fost întotdeauna un pionier al folosirii cât mai eficiente a nutrienților și schemelor de fertilizare în functie de necesarul fiecărei plante, de fiziologia plantei, de constrângerile sau oportunitățile legate de sol, dar și de condițiile externe meteo.

Fertilizarea culturilor trebuie adaptată la noile condiții climatice

Astăzi, mai mult ca oricând, fertilizarea culturilor trebuie adaptată la noile condiții climatice. Din cauza fenomenelor extreme cum sunt seceta, diferențele foarte mari de temperatură dintre zi și noapte, ploile torențiale, extremele de temperatură atât diurne cât și nocturne care au loc din ce în ce mai des, eficiența fertilizantilor clasici scade.

Plantele au o nevoie constantă de apă și nutrienți pe toată perioada de vegetație. Astfel, pentru a maximiza producțiile, fermierii sunt nevoiți să intervină cu fertilizanți în mai multe etape pe parcursul unui ciclu de vegetație, dar eficiența acestora depinde de prezența apei.

Problematica la cele mai importante două culturi din România, în faze cheie de dezvoltare, este legată de lipsa apei în etapa reproductivă (înflorit) la grâu, iar la cultura de porumb de lipsa apei și de trendul de a nu se mai aplica azot în vegetatie după 4-6 frunze.

Roadele inovațiilor Timac Agro

Astfel, ținând cont de toate aceste constrângeri, Centrul Mondial aI Grupului Roullier a dezvoltat un nou produs, InFolen, menit să eficientizeze nutriția exact în aceste fenofaze cruciale pentru elaborarea randamentului la grâu și porumb.

Ce este InFolen?

InFolen este asocierea – într-un produs fertilizant lichid – dintre anumite elemente minerale și un activator fiziologic omologat, cu scopul de a furniza culturilor elementele minerale de care au nevoie, dar și de a acționa asupra anumitor procese metabolice cu impact în randamentul culturilor.

Produsul InFolen:

  1. sporește asimilarea azotului;
  2. stimulează transformarea și translocarea azotului;
  3. activează enzimele în ciclul sintezei proteinelor;
  4. ameliorează randamentul culturilor.

Numeroase testări științice cu rezultate remarcabile

Numeroase testări științifice au avut loc în ultimii 3 ani în România, înaintea omologării InFolen ca și îngrășământ în 2020, testări științifice care au avut loc în diferite stațiuni de cercetare (USAMV Iași, Euorfins, Stațiunile de cercetare Agricolă de la Secuieni, Livada, Lovrin etc.) dar și în ferme, cu rezultatele remarcabile:

LA GRÂU – spor de producție între 500 și 1.200 kg/ha față de martor, dar și de calitate: proteină (0,5 până la 2 puncte), gluten unde creșerea este de până la 6% și masa hectolitrica unde s-au observat diferențe de 3-5 % în plus față de martor;

LA PORUMB – spor de producție mediu de peste 10% (între 670 – 1.350 kg/ha) și, mai mult, s-a observat menținerea sporului de producție chiar și acolo unde producțiile la martor au fost peste 10-12 t/ha.

Contactați cu încredere specialiștii Timac Agro România. Dispun de toate instrumentele necesare pentru a vă sprijini în teren și a vă oferi soluțiile cele mai potrivite în vederea creșterii profitabilității fermei dumneavoastră!

Experți în nutriție

Timac Agro România, ca reprezentantă locală a Grupului Roullier, este compania promotoare la nivel național a soluțiilor inovatoare de nutriție ale Grupului. Angajat pe deplin în nutriția plantelor și animalelor de peste 60 de ani, Groupe Roullier dezvoltă soluții pentru agricultura de mâine, în Centrul Mondial de Inovație Roullier (CMI), probabil cel mai mare centru de cercetare la nivel mondial, adresat nutriției plantelor.