Mihai Dumitru, speaker în cadrul Congresului „DE LA FERMIERI PENTRU FERMIERI”

Mihai Dumitru – Director General Adjunct Comisia Europeană Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) – speaker în cadrul Congresului „DE LA FERMIERI PENTRU FERMIERI”

„Reforma PAC post 2021 a intrat în faza trialogului după ce Consiliul și Parlamentul European au adoptat mandatele de negociere la finele anului trecut. Discuțiile interinstituționale în trei s-au concentrat până acum pe aspectele cele mai sensibile (arhitectura verde si noul model de gestiune).

Discuțiile pe arhitectura verde, au confirmat structura propusă de comisie cu cele trei componente (condiționalități, eco-schemele în pilonul 1 și angajamentele de mediu și climat în pilonul 2) și au ajust la compromis pe majoritatea elementelor ce constituie lista condiționalităților și aria de acoperire a eco-schemelor precum și modalitatea de stabilire a nivelului plăților asa cum a propus Comisia. Rămân încă de agreat elemente cheie cu implicații bugetare importante și anume procentul din buget dedicat eco-schemelor, cel dedicat măsurilor de mediu și climat din pilonul 2 și flexibilitatea dintre ele.

Elementele încă de agreat au implicații importante asupra nivelului de ambiție pt protecția mediului și climat politica agricolă comună este chemată să participe substanțial la obiectivele și țintele din cadrul Pactului Verde și al strategiei « De la ferma la consumator».

În ceea ce privește noul model de gestiune ambele instituții sustin în pricipiu modelul de gestiune bazat pe performantă propus de Comisie dar Parlamentul încă are un amendament prin care dorește ca aspectele de legalitate și regularitate să rămână în atribuțiile Comisiei. Alte elemente tehnice importante care garantează robustețea modelului propus rămân de agreat.»”

Conferința va avea loc Online pe data de 11 FEBRUARIE ORA 10:00.