Manifestul de la Tarragona – Promovarea viitorului agriculturii

Douăzeci și trei de obiective aspiraționale ale cooperativelor agricole și forestiere în sprijinul tinerilor fermieri și cooperatori.

Înnoirea generațională în sectoarele agro-alimentare și forestiere reprezintă cea mai semnificativă provocare pentru aceste sectoare ale noastre.

Contextul adunării din Tarragona, 2023:

Pe 9 noiembrie 2023, la Tarragona, Spania, tineri fermieri, lideri ai cooperativelor agricole și factori de decizie s-au reunit pentru a discuta cele mai bune practici și strategii în abordarea provocării majore a înnoirii generale în sectoarele agro-alimentare și forestiere. Această provocare reprezintă unul dintre cele mai semnificative obstacole cu care se confruntă aceste sectoare. Cogeca și membrii săi au dedicat timp pentru a promova politici, strategii și intervenții menite să sprijine dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de management ale tinerilor fermieri, facilitând, în același timp, noi oportunități economice pentru aceștia, pentru întreprinderile lor și pentru comunitățile rurale.

Tarragona Manifesto

Angajamentele noastre sunt următoarele:

  • Sprijinirea tinerilor fermieri și îndrumarea lor către atingerea obiectivelor economice, sociale și de mediu pe termen lung în cadrul întreprinderilor cooperatiste.
  • Încurajarea implicării tinerilor fermieri și a proprietarilor de păduri în activitățile cooperativelor, asigurându-ne că aceștia beneficiază de oportunități de creștere și ocupă un loc semnificativ în mișcarea noastră cooperativă.
  • Dezvoltarea programelor de formare destinate noilor veniți în cooperative, acoperind decalajele de competențe în domenii precum sustenabilitatea, digitalizarea, economia circulară și bio.
  • Promovarea antreprenoriatului cooperativ prin facilitarea unor medii adecvate și alocarea resurselor financiare necesare.
  • Construirea și consolidarea parteneriatelor constructive în vederea atingerii obiectivelor comune, precum și promovarea unei culturi democratice și incluzive a cooperării.