Învățământul universitar agricol: de la educație la inovare, de la catedră la fermă

La nivel european, doar 8,5% din fermieri au studii agricole, iar 70% doar experiență practică, în timp ce, în România, 90% din managerii de ferme au doar experiență practică și numai 1% studii de specialitate complete. Aceste cifre ar trebui să se îmbunătățească în viitor, iar universitățile cu profil agricol au un rol important în acest sens. Totodată, universitățile trebuie să devină principalele centre de inovare și cercetare, în condițiile în care politica agricolă comună se concentrează pe inovație și pe agricultura de precizie. Fondurile europene sunt accesibile universităților pentru finanțarea programelor de cercetare.

Realitățile secolului XXI, acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și de protecție a mediului, creșterea așteptărilor consumatorilor în privința calității alimentelor la prețuri accesibile, reclamă nevoia de modernizare a curriculei și de mutare a centrului de greutate către abordările practice. Acesta este contextul pe care dorește să îl surprindă dezbaterea organizată de RFI, care va genera întrebări și răspunsuri.

Cum livrează universitățile cu profil agricol o educație mai bine direcționată către nevoile reale ale sectorului agroalimentar și mai adaptată la noile așteptări ale societății, la noile tehnologii și la impactul din ce în ce mai mare al schimbărilor climatice? Cum se pot reduce decalajele dintre procesele de învățare, cercetare, inovare și practică? Cum a modificat pandemia sistemul de instruire? Cum se adaptează universitățile la această nouă provocare?

Cum colaborează universitățile cu fermierii și industria alimentară, cum răspund provocărilor tot mai complexe din practică și cum contribuie la grăbirea procesului de schimbare a generațiilor în agricultură? Sunt universitățile pregătite pentru adaptarea la noile realități? Care sunt așteptările angajatorilor de la sistemul de învățământ agricol superior?

În Uniunea Europeană există sintagma „nimeni nu va fi lăsat în urmă”. Cum facem ca în România să nu rămână niciun fermier în urmă? Există un contact permanent între fermieri și universități? Există forme alternative de instruire continuă a fermierilor, schimburi de experiență etc.? Prin organizarea acestui eveniment, RFI România găzduiește un spațiu de discuții între profesori din universitățile cu profil agricol, studenți, angajatori din domeniul agroalimentar și ministrul educației.

Evenimentul se desfășoară online, pe platforma Zoom, este transmis în direct pe pagina de facebook a RFI Romania și difuzat integral pe postul de radio, sâmbătă, 27 martie a.c., de la ora 12:00.

SPEAKERI:

– Sorin CÎMPEANU, ministrul educației

– Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI, Rector USAMV Cluj-Napoca

– Prof. univ. dr. Răzvan TEODORESCU, Prorector USAMV București

– Prof. univ. dr. Vasile STOLERU, Prorector USAMV Iași

– Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA, Decan al Facultății de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului Sibiu

– Prof. dr. Florin IMBREA, Decan al Facultății de Agricultură din Timișoara

– Conf. univ. dr. Roxana PĂTĂRLĂGEANU, Prodecan Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului – ASE, București

– Marcel IONESCU, fondator Agricloud, dezvoltator de soluții informatice pentru sectorul agricol

– Vlad TURCEA, doctorand, absolvent al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului – ASE, București

– Alina CREȚU, director executiv al Asociației Producătorilor de Porumb din România

– Dorin COJOCARU, preşedintele Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui

– Mihaela GHERGHIȘAN, corespondent RFI Romania la Bruxelles

Moderator: Constantin RUDNIȚCHI, realizator RFI România, emisiunea „Rural”