Inovație de la Agrii: Un nou serviciu de evaluare a nivelului de fertilizare a culturilor!

Agrii România continuă lansarea de produse și servicii inovative care vin în sprijinul fermierilor pentru a optimiza consumul de îngrășăminte.

Așa cum a anunțat directorul de dezvoltare, dr. Valerian IȘTOC în toamna anului trecut la lansarea sortimentului de uree protejată AgriiStart N46, dar și după lansarea produsului Agrii Start Release în primăvară, Agrii România continuă să aducă inovația în curtea fermierului. De această dată, prin lansarea serviciului Rhiza Grain, un serviciu de analiză a producției din punct de vedere al conținutului de elemente nutritive.

Rhiza Grain, un serviciu util în orice fermă

Utilizarea unor informații precise cum ar fi analiza producției, a recoltei obținute pe parcela respectivă este fundamentală pentru a sprijini deciziile luate pentru fertilizarea culturilor din sectorul arabil. Crearea planurilor de nutriție ce folosesc rezultatele analizelor boabelor recoltate devine un instrument de management al fertilizării din ce în ce mai important. Rhiza Grain este cea mai bună metodă pentru a determina dacă cerințele nutritive ale culturii anterioare au fost asigurate la un nivel corespunzător. Această informație este foarte utilă pentru crearea planurilor de fertilizare viitoare.

De ce este important să facem analize ale producției?

Rhiza Grain vă oferă:

  • Determinarea exactă a consumului de elemente nutritive ale culturii (față de ceea ce știm din literatura de specialitate);
  • Oportunitatea de a identifica carențele nutritive ale culturii recoltate care pot avea impact asupra productivității (Raportul N:S, nivel critic de P);
  • Identificarea unor blocaje din sol ce fac ca anumite elemente nutritive să nu poată fi absorbite de către plantele de cultură;
  • Informații ce pot fi integrate în planurile de fertilizare viitoare (fortificarea cu microelemente și îmbunătățirea fertilității solului prin menținerea nivelului de P și K la un nivel optim).

Ce elemente se analizează?

Rezultatele analizelor Rhiza Grain indică nivelul a 12 elemente nutritive din bob și asigură că nicio posibilă carență nu trece neobservată.

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Ce informații trebuie furnizate odată cu proba de grâu sau de orz?

Pentru a obține o interpretare cât mai precisă a rezultatelor recomandăm ca odată cu transmiterea probei să se furnizeze următoarele informații: producția medie obținută pe parcela de pe care s-a prelevat proba, cantitatea medie de îngrășăminte pe hectar și tipul îngrășămintelor folosite, cultura, soiul/hibridul cultivat precum și conținutul de materie organică din sol (dacă se cunoaște). 

Interpretarea rezultatelor vă poate confirma dacă planul de fertilizare aplicat culturii a fost corespunzător și dacă sunt necesare anumite modificări ale planului de fertilizare pentru cultura următoare.

Pentru mai multe informații, contactați echipa de suport Rhiza.

Ioana Arteni – 0743 149 022