Informare despre modificările apărute în omologarea produselor Syngenta – Axial One®

Compania Syngenta dorește să informeze toți utilizatorii de produse de protecția plantelor cu privire la modificările apărute în domeniul de utilizare a produsului AXIAL ONE®.

Pentru produsul AXIAL ONE® a fost emis un nou Certificat de omologare în care apar următoarele modificări în domeniul de utilizare:  

– a fost extins domeniului de utilizare la orz, secară şi triticale;

– a fost redusă doza de utilizarea a produsului la 0,75 l/ha la toate culturile la care acesta este omologat în Romȃnia.

Menționăm că acest anunț nu este un act de informare legislativă și nici o opinie legală cu privire la informațiile pe care le conține. Acest document nu înlocuiește și nici nu suplinește obligația terților de a se informa și de a se conforma cu dispozițiile legale aplicabile activitățillor pe care le desfășoară.