Implementarea proiectului de granturi pentru capital de lucru la AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

AGROSERV MĂRIUȚA S.A. anunță lansarea proiectul cu titlul ”GRANTURI PENTRU AGROSERV MARIUTA SA” proiect  nr. RUE 7536 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Ploieşti, respectiv 12.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea AGROSERV MĂRIUȚA S.A. prin acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  • menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
  • menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 (valoarea totală) din care: 725.925 lei grant și 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.