HiCorn CS – Două jumătăți perfecte pentru recolte bogate

Saci HiCorn 800

Conceptul HiCorn CS este un concept inovativ creat și dezvoltat de Caussade Semences, pus la dispoziția fermierilor începând cu anul 2018. Acest concept unic este alcătuit din doi hibrizi cu sursă genetică diferită, din același segment de maturitate, dar cu grupe FAO diferite, perfect compatibili în ceea ce privește polenizarea. Crearea acestui concept are ca scop securizarea și îmbunătățirea  producției fermierilor printr-o serie de caracteristici adaptate arealului pedo-climatic din Sud-Estul Europei.

Nevoia acestui concept a plecat de la una dintre problemele apărute tot mai des în cultura de porumb, și anume pierderea viabilității polenului din cauza arșiței atmosferice, care este parțial rezolvată prin asocierea celor doi hibrizi cu grupe de maturitate diferite, care au o perioadă de polenizare apropiată și care, împreună, măresc perioada de polenizare. Practic, în cazul în care unul dintre hibrizi suferă din cauza pierderii polenului, cel de al doilea vine în ajutorul lui cu polen viabil. Acest fenomen este favorizat de compatibilitatea perfectă dintre cei doi hibrizi.

Pe lângă siguranța oferită în cazul anilor cu condiții mai puțin favorabile, HiCorn CS dispune de caracteristicile necesare pentru a înregistra producții foarte bune în anii cu condiții prielnice, obținând de cele mai multe ori producții de top atât în cadrul evenimentelor dedicate culturii porumbului, cât și în cadrul fermelor partenere, contribuind la creșterea randamentului de producție, dar și la îmbunătățirea rentabilității economice a fermierilor.

Starea fitosanitară excelentă pe tot parcursul de vegetație și reducerea riscului cauzat de variațiile pedo-climatice garantează o dezvoltare vegetativă excelentă, care se concretizează prin producții foarte bune atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. O altă caracteristică importantă este pierderea apei din bob după maturitatea fiziologică, chiar dacă discutăm de doi hibrizi cu grupe de maturitate diferite. Conceptul nu a înregistrat niciodată valori ridicate sau variate ale umidității boabelor la recoltare, acestea fiind mereu foarte apropiate de valoarea STAS.

Conceptul este recomandat pentru tehnologii intensive și este disponibil pentru două grupe de maturitate, FAO 350 și FAO 450, fiind astfel pretabil pentru toate regiunile pedo-climatice ale României. Pe lângă feedback-ul pozitiv oferit de fermieri, eficacitatea conceptului este demonstrată și prin rezultatele obținute în cadrul rețelei de testare a companiei Caussade Semences, rezultate care reflectă stabilitatea și potențialul ridicat de producție prin plasarea conceptului peste media locației, întotdeauna, indiferent de condițiile pedo-climatice și arealul geografic.